Peter Závacký

(text není redakcí korigován)

TRNKA, BORN, SÝS a ŽÁČEK ZAVÍTALI NA SLOVENSKO

Osmičkový rok kontinuálne prepojila Štátna vedecká knižnica v metropole východného Slovenska v Košiciach - s jubileum 60. výročia svojho založenia - s výstavou o ktorej sa dlho hovorilo živo medzi jej čitateľmi a priaznivcami umenia z Košíc a okolia...
Reč je o výstave ČESKÍ UMELCI A SLOVENSKO - Kontakty českej a slovenskej kultúry v minulosti - z dokumentov fondu ŠVK, kde návštevník mohol spoznať črty zo života a diela vybraných českých výtvarníkov, spisovateľov, básnikov, ktorí mali vrúcny vzťah k Slovensku.
Osobností ako Jozefa Mánesa, Mikoláša Aleša, či Boženy Němcovej. Adolfa Heyduka, Aloisa Jiráska, Jiřího Mahena, Jana Hálu, alebo Karola Plicku... Často pod Tatry prichádzali, v období od polovice 19. do polovice 20. storočia, aby o Slovensku s radosťou a tvorivým nadšením tlmočili vo svojich dielach.
A keďže jeden z nich - Mikoláš Aleš (1852-1913), maliar a znalec českých dejín, z tzv. generácie Národného divadla, Zlatej kapličky, tiež veľký majster satirickej kresby v Čechách, už v mladosti začal pracovať ako karikaturista aj pre v Martine obnovený známy humoristický časopis Černokňažník (1879 - 1910)(pôvodne založený

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 13 obrázků.
1-10   11-13  

1. Bartfay - Vomáčka Miroslav, 2. Born - Závacký Michal, 3. Kulich - Vaněk Lubomír, 4. Racko Arpad - Závacký Michal, 5. Ráž Jožo - Kelbich Roman, 6. Rufus - Hudák Jozef, 7. Štúr - Krištofík Miroslav, 8. Suchánek Vladimír - Vomáčka Miroslav, 9. Trnka - Jurko Jozef, 10. Turčany, 11. Sýs Karel - Urban Karel, 12. Vaněk Lubomír - autoportrait, 13. Žáček Jiří - Šesták Miroslav

Viliamom Pauliny-Tóthom v roku 1861 v Budapešti), kde jeho výtvarnú tvár formoval satirickou kresbou celé desaťročie, brániac tak Slovensko pred násilným odnárodňováním a zradcovstvom od pomaďarčenia, . Mikuláš Majster Aleš je tak považovaný aj za priekopníkov karikatúry v Čechách, ale rovnako spolu s V. Tóthom je tiež priznaný aj za "priekopníka slovenského kresleného humoru a karikatúry". Aj preto symbolickým bola pripomenutím, umocnením a poctou tohoto jeho menej známeho majstrovstva humornej skratky košická expozícia rozšírená doplnená aj o panelový salón „OBRAZOTÉKY“ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UMELCOV - Úsmev a dobrá nálada (kurátor Peter Závacký). Súbor vzácnych kariportrétov vznikol v rámci už renomovaného medzinárodného projektu nazvaného „ART TRIBUTE - výtvarná pocta osobnostiam“, ktorý sám kurátor aj založil už v roku 2006. Divák, pod kupolou priestranného vestibulu tak mohol spoznať aj umelecký hodnotné úsmevné páčivé excelentné vizuálne podoby 25 známych Čechov a Slovákov, ktoré úprimne s vďakou a úctou k týmto veľkým osobnostiam vzájomne nakreslili majstri výtvarnej skratky z obidvoch brehov Moravy - a to tentoraz symbolicky - Česi kreslili Slovákov a Slováci Čechov... Spomenieme aspoň mená tvári takých osobností od Vltavy ako - výtvarné ikony, herci a poeti Jiří Trnka, Adolf Born, Vlasta Burian, Vladimír Menšík, Jiří Winter - Neprakta, Vladimír Suchánek, Lubomír Vaněk, Karel Sýs, Jiří Žáček... a od Dunaja - Arpád Račko,Tibor Bártfay, Ján Kulich, Milan Rúfus, Milan Vavro, Jožo Ráž... od autorov dielok naprieč generáciami a rôznych výtvarných štýlov a techník, ako - Lubomír Vaněk, Miroslav Šesták, Miroslav Vomáčka, René Janoštík, Karel Urban, Roman Kelbich z ČR a Jozef Hudák, Jozef Jurko, Janko Torák, Mišo Závacký ml., Marcel Čižmár... zo SR. Divák spoznal, že každý z nich je iný, ale všetci sú výborní - originálni, osobití, úprimní - kreatívni a nenapodobiteľné Aj vďaka tomu si iste každý z nich uchová ich podoby navždy v pamäti.

Ostatní tvorba Petera Závackého publikovaná v Divokém víně:
DV 66/2013: Fauly a prešľapy a další
DV 59/2012: Karikatury Neprakty a Buriana