Michal Černík

MODLENÍ K BOHYNI LÁSKY

Modlím se k tobě bohyně lásky

ať naše šaty svlékají se samy
a tvé nohy se mi rozepnou
a naše čirá nahota najednou
promění se v milování

Modlím se k tobě bohyně lásky

tvé tělo ať mne hostí
a já tě hostím tělem svým
požehnej naší krásné zvrácenosti
ať pohřbí mne tvůj klín

GOSPEL

Také já upíjím ze svého boha
je hořce pravdivý a neoklame
a marně ach marně soucitu učí
hozený kámen

Také já upíjím ze svého boha
a nebydlí na žádném nebi
a marně ach marně soucitu učí
do těla vražené hřeby

Také já upíjím ze svého boha
a je vznešený a je plný hran
a dlouho ach dlouho ve své bolesti
o jeho jméno se opírám

POUŤ

Vlídný je den
přikrytý oblohou
a pánubohu
lehl si u nohou

Jako sníh snáší se
vločky poezie
o zem se zabijí
země z nich žije

Život jak chleba
na zem se drolí
Tolikrát mám ho rád
i když tak bolí

Po trpké cestě
přes vratký most
každý den putuji
k dětem pro radost

MELANCHOLICKÝ SONG

To bylo kdysi dávno
a možná ještě dřív
kdy jsem býval nejvíc živ

Šeptala mi krásná paní Lež:
Chlapče raduj se a vesel se
a staroby se střež

To bylo kdysi dávno
a možná ještě dřív
kdy jsem býval nejvíc živ

Šeptla mi krásná paní Lež:
Chlapče obdařen jsi výsadou
že nezemřeš

Po obloze plula oblaka mých snů
a vítr je rozfoukával
i ten poslední se rozplynul

Ostatní tvorba Michala Černíka publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Fotografika
DV 110/2020: nová čtyřverší
DV 104/2019: ***
DV 100/2019: Rituál, Metamorfóza bytí a další
DV 98/2018: Pracovní nástroje, Vteřina a další
DV 93/2018: Neklid, Občanské verše a další
DV 88/2017: Závrať, Prameny zpěvu a další
DV 87/2017: Lidské světlo a další
DV 86/2016: Stačí i málo, Šumění a další
DV 83/2016: Právo trávy, Vykoupení a další
DV 77/2015: Dobrý den!
DV 75/2015: Večeře, Píseň o duši a další
DV 73/2014: Mizérie, Přemožen životem a další
DV 72/2014: Samozřejmá země a další
DV 69/2014: Vůle k životu, Poddanství a další
DV 68/2013: Verše zimní a vánoční
DV 65/2013: Kam chodí cesty, Čechy a další
DV 58/2012: Trochu jako modlitba a další
DV 57/2012: Čtvero ročních období a další
DV 55/2011: Čechy, Polabí a další
DV 52/2011: Čtvero ročních období a další
DV 50/2010: Kdyby všechno štěstí a další
DV 46/2010: Tajemství, Milenecké poučení a další
DV 43/2009: Do čtyř světových stran a další
DV 41/2009: Ptaní, My, pointa života a dalšé
DV 37/2008: Kniha lidských přání, Přípitek a další