Anna Chabrová

IKAROVA KŘÍDLA

na pokraji marnosti se odhodlání dělí
zakrýváme stopy přímo pod vlastními těly
v naději že zázrak přijde
že se lidstvo vzchopí
přímo pod vlastními těly zakrýváme stopy

na hranici beznaděje každý duši ztrácí
křídla Ikarova
jaká mívají i ptáci
roztáhneme do větru a zkoušíme to znova
jaká mívají i ptáci
křídla Ikarova

na výsluní konce dýchá život stínem trosky
rozžhaveným pískem děti pobíhají bosky
voda syčí mezi břehy v kontinentu blízkém
děti pobíhají bosky
rozžhaveným pískem

VE VĚTRU

když s určitostí nelze říci
kam mizí mraky putující
kde dny své chladné konce smáčí
a kdy se radost blíží k pláči
pak přijde moment rozostření
a blízkost svoji auru smění
s tou nevrlostí chladné noci
tví andělé jsou černoocí

smím otázat se s jiskrou v hlase
zda dýchá svět či jenom zdá se
to v těch záblescích odhodlání
my na rytíře pasovaní
se jdeme bít za sklenku vína
a pravda je zas trochu jiná
dnes zaleskla se dorůžova
však zítra zkusí zmizet znova

když s určitostí zmizí rána
a minulost je dokonána
pak nade všechno jasně září
že světu vládne mladé stáří

ASERTIVNÍ INOVACE

existují situace
kdy se moje duše brání
každým coulem prostě jenom
z marnosti a rozmaru
přitom nové myšlenky
jsou ve dnešních dnech k roztrhání
budiž skryto v hanebnosti
co funguje postaru

Ostatní tvorba Anny Chabrové publikovaná v Divokém víně:
DV 108/2020: Má-li je cenu otvírat a další
DV 106/2020: Poutník, Tam na hranici bezmoci a další
DV 105/2020: Mise 306, Tančíme valčík a další
DV 104/2019: Radši nechte mluvit stromy a další
DV 103/2019: Řeřavé uhlíky, Okenní tabulky a další
DV 101/2019: Naposled se rozloučit (Lumírovi) a další
DV 100/2019: Nad plamenem svíčky a další
DV 98/2018: V neodbytné touze a další