Anna Chabrová

NAD PLAMENEM SVÍČKY

kaleidoskopem pochopení
tvá přezíravě prázdná víčka
hledají moment v kterém vyčkat
dřív než se všechno kolem změní
na siluety v barvách stínů
a na sterilní pohledy
vystřelím slova
zase minu
můj cíl je zlomen pod ledy

PASIVNÍ OBRANA

sliby se udílí protože ve spěchu
nalézá minulost slábnoucí útěchu
možná že v posledním pohnutí svědomí
pohlédne na deset poctivců Sodomy

na základ zrození málokdo vzpomene
hlupák by lilii vykřesal z kořene
a její květy pak zahrabal do hlíny
i naše vědění má svoje trhliny

ke sklonku léta se obilí ohlíží
zatímco podléhá - pohledy ostříží -
k matičce zemi se znaveně uklání
marně by v pohance hledali pokání

prachsprostá porážka láme jí kolena
do trosek odporu ozvěna stulená
ukrytá povstání jasněji zahoří
nejvíce chytá se stébla kdo pokořil

nejsem tvůj slabikář vesmírných nářečí
možná až promluvíš hvězdy se odvděčí
zatím však nehřejí nesvítí nežijí
a ani měsíc se neblýskl v režii

naslouchá písni co nikdo ji nesložil
pocítí bez krve tep a to teplo žil
rozsetých po těle kterého nemá
vykřičí do noci

věčnost je němá

NA POČÁTKU NEBYLO NIC

svítání netouží dospět až ke konci
noc světu zašeptá moji jste potomci
já jsem vás zrodila a já vás pojmu
a někde mezi tím zmatení dojmů
den je jen iluze
špatná hra stínů
když světlo přichází já matka hynu
děti mé bez citu zanevřely
na mne
či dokonce na svět celý?
z domovů vypudit rodičku lidí
a kdo z vás siroty kdo se stydí?
při každém spánku tě něžně hýčkám
právě mne spatříš když zavřeš víčka

pramatka života v koutech chřadne
však my jak nevlastní
sníme za dne

DNY SE ZKRACUJÍ

nemáme štěstí
ba ani smůlu
zkrátka jenom jsme

tak přistup blíž
a podej mi svou ruku
rozechvělý sne

vezmu tě domů
kde stromy kvetou
a poté nesou plody

kde svítí slunce
v noci je zima
a skoro vše je z vody

tam budeš zpívat
uvidíš lidi
a třeba se i smát

zažehne oheň
zažehne v tobě
již nepocítíš chlad

tak přistup blíž
a podej mi svou ruku
rozechvělý sne

nemáme štěstí
ba ani smůlu
zkrátka jenom jsme

Ostatní tvorba Anny Chabrové publikovaná v Divokém víně:
DV 108/2020: Má-li je cenu otvírat a další
DV 106/2020: Poutník, Tam na hranici bezmoci a další
DV 105/2020: Mise 306, Tančíme valčík a další
DV 104/2019: Radši nechte mluvit stromy a další
DV 103/2019: Řeřavé uhlíky, Okenní tabulky a další
DV 101/2019: Naposled se rozloučit (Lumírovi) a další
DV 99/2019: Ikarova křídla a další
DV 98/2018: V neodbytné touze a další