Martin Honzák

RYTMY NITRA

Tiká tam bomba kdes!
Plamenem sežehne
klasy i pole, vřes,
vše, co se na nich hne!

Hle, nitra tikot ten,
v temnotách děsí mě;
jen nejsem ochoten
posvítit si v té tmě…

Strach mám, co uvidím?
Rozhodnout s kleštěmi
modrá, či černá, či bílá?

Sobě sám lžu jen, vím:
Rytmus přec duše mi
v tlukotu srdce kdys skryla.

DEFORMOVÁN

Odpustit sobě snad
důvěru naivní,
že jsem se nevzepřel
rodičům, milenkám…

Duše než pustý sad!
Ponuré ticho v ní
a vše je na dostřel.
Spoušť už dnes držím sám…

Chtěl jsem než vyhovět!
Anebo do pózy
stavím se tuze rád.

Báseň nemnoha vět
taví se do prózy
podivných sebezrad.

PROZŘENÍ

Mohu se vrátit zpět
ke zvykům dřívějším,
nevyrůst, nedospět.
To, co dnes je mi vším,

jako dřív zahodit,
pustit či nechat plout;
z klece zas stavět byt,
modřiny skrývat z pout…

O sobě vědět jen
z odlesků zrcadel
postřehy matoucí.

Byt dál je ze čtyř stěn
a pouta na uzel.
Oči však vidoucí!

VELKÁ BÁSEŇ

Stvořit pěknou, mocnou báseň!
Jenže srdce tíseň svírá
a verš každý sytí bázeň,
jež se nitrem rozprostírá…

Zapomněl bych, jak jsem slabý:
Slova ta by smyslem čpěla,
chmury duše objala by
a navíc by krásně zněla!

Básníkem všech generací
stal bych se jí přes noc, rázem!
Vydavatel neprodělá!

„Básníků je! Jsou i tací,
kterým to jde. Vrať se na zem!“
říká duše… ač by chtěla.

VYHOŘELÝ

Promlčené rozhovory
vzdálenost bližních

a zmatený princ
rezavým mečem
utíná hlavu
princezně

Svázaný agónií
vyšumělých Kdysi
zatínám zuby
do pláště smrti

Cítím
že bych měl přestat
žužlat ty švy
a její prsty
v mých vlasech
nevnímat jako
pohlazení

jenže stěhovat se
kamkoli jinam
je nad mé síly

Ze spáleniště
na pláních nitra
stoupá dým
z mrtvol přátel
krále

Na jeho tváři
strnulý úsměv:
Nepřítomně hladí
dívčí hlavu
s korunkou

zatímco její tělo
leží opodál

Vážně je lepší
vyhořet
než se pohnout
z místa?

MILENKA? DUŠE? SMRT?

Dotknout se tě
jako bys byla skutečná
políbit tě
možná na ústa
skrz půvabné
měkké rty
v záblesku šílenství
uzřít opravdovost
Tančit s tebou
na čtyři doby
těžké jako zoufalství
rozmáchlé
od pólu k pólu
a potom něžně
nalít do šálku čaj
z hvězdokup
Teče žilami
a kometami
a blikotáním
dává najevo
odlesky chutí

Snad se tě dotknout
byla bys skutečnější
poprvé
naposled
a všechno mezi tím
jako slaboduchý román
napsaný křídou
do lávové řeky

V útrobách země
energetickými drahami
vede porozumění
Dovol mi vstoupit
jestli si to někdy
dovolím

OCEÁN PLNÝ RADOSTI

Nicota tupící
životní ostří
meče lásky
zalila sirupem
z hlenů a výkalů
čepel i rukojeť
Z mozku než rosol
a zápach nesmyju
jedinou koupelí
v rybníčku radosti
děsivě studeném
kalném a bahnitém
Jen ryby plaším tam
pod vrbou vysvlečen!
Hučel jsem do ní dost
seschla a švihla mě
do krve proutím
a meč už orezlý
zubatě směje se
když zlobně zvednu jej
s výkřikem nad hlavu:
Skápne z něj nechutnost
přímo mě do očí
pro slzy nevidím
a v tanci podivném
nahý a bičován
ve větru větvemi
zapadám do bahna
močálu u břehu
a kroutím se jako červ

trapně a zbytečně

Nějak se do těch
radostí života
neumím pořádně
ponořit

U KORMIDLA

Uprostřed toku
energií
v milé společnosti
úsměvů přátel
na vrcholu sil
a s příznivým větrem
jenž napíná plachty
stojím u kormidla

a nemůžu pohnout
rukou

Vytřeštěně zírám
do prázdna
loď se naklání
úpí a skřípe

a v podpalubí
chystá se vzpoura
bezduchých hrdlořezů
proti slaboduchému
kapitánovi

Jen cynismus
mi umožňuje
neplakat nad ztrátou
směru
jenž by měl smysl

Přede mnou ostré
útesy

držím však stejný směr

ačkoli je tam
s podivnou jistotou
tuším

Ostatní tvorba Martina Honzáka publikovaná v Divokém víně:
DV 119/2022: Rekonstrukce a další
DV 116/2021: Likvidace lidskosti a další
DV 113/2021: III. Kapitola - Ministr H. a další
DV 112/2021: První lekce a další
DV 110/2020: Setkání s Aylou a další
DV 109/2020: II. (Jóga. Výpověď. Žádost rektora. Klání.) a další
DV 108/2020: I. (Sen. Napětí. Úzkost. Alkoholismus. Procitnutí. Anna. Smích.) a další
DV 103/2019: V atriu hotelu a další
DV 102/2019: Piš si, Sopečné lidstvo a další
DV 101/2019: Vlak do nikam a další
DV 99/2019: Medúza, Časový pres a další
DV 97/2018: Krok do neznáma a další
DV 96/2018: Roztančený, Uragán a další
DV 95/2018: Pravda z nitra a další
DV 94/2018: Samožer, V první řadě já a další
DV 93/2018: Po bouři, Trosečník a další
DV 92/2017: Zloděj, Protiklady a další
DV 91/2017: Poušť, Mapa a další
DV 90/2017: Hráz, Vrah a další
DV 88/2017: Střední věk, Včely a další
DV 87/2017: Přátelské nakopnutí a další
DV 86/2016: Vzkaz, Zloděj klidu a další
DV 85/2016: Průjmy, Zabiják a další
DV 84/2016: Na molu, Telefonát a další
DV 83/2016: Jarní míza a další
DV 82/2016: Šála Šílená a další
DV 81/2016: Rozhoupat se a další
DV 80/2015: Rytířský sál a další
DV 79/2015: Debata, Sebevrah a další
DV 78/2015: Telefonát, O myších a další
DV 77/2015: Hrabě Ego a další
DV 76/2015: Realita, Odpuštění a další
DV 75/2015: Klepání, Žít v budoucnosti a další
DV 74/2014: Dramata, Rozseknutí a další
DV 73/2014: O rebelce, Démoni a další
DV 72/2014: Láska, Spisovatelka a další
DV 71/2014: Oslava, Zajatec a další
DV 70/2014: Napětí, Podivné poselstvi a další
DV 69/2014: Diagnóza, Vzácný přítel a další
DV 68/2013: O strachu, Ego a další
DV 67/2013: Výjimečný, Černé myšlenky a další
DV 66/2013: Mocná čarodějka a další
DV 65/2013: Neklidné vody, Krásný život a další
DV 64/2013: Rybolov, Šťastlivec a další
DV 63/2013: Plískanice, Rentgen a další
DV 62/2012: Bratři, Procházky a další
DV 61/2012: Mé múze, Přízraky a další
DV 60/2012: Houbař, Kámoška a další
DV 59/2012: Quijote, Síť a další
DV 58/2012: Odpočívadlo, S přáteli a další
DV 57/2012: Jiné barvy, Čokl a další
DV 56/2011: První jízdy, Křižovatky a další
DV 54/2011: Nahý, Verše v míse a další
DV 51/2011: Dravá řeka života, Přítel
DV 50/2010: Dospívání a další
DV 49/2010: Strach, Balada o pánu z Vídně, Ztráta
DV 45/2010: Po třicítce, Můj čas a další
DV 36/2008: Dědeček, Potkal jsem anděla