Martin Honzák

LÁSKA

Část večera
opatrně našlapoval

kolem otázky

jako by mu bylo
blbé
zeptat se přímo

ačkoli náznaky
byly velmi
jasné

Když jsi ji
chtěla slyšet

kličkoval

a pokoušel se
změnit téma

„Hovno, dědku!“

bouchla jsi
pěstí do stolu

a mně
ta míra svobody
ve vyjádření
brala dech

Strýčkovi
se rozzářily
oči:

Rebelku v tobě
vždycky zbožňoval

„Mám tě ráda
a vážím si tě,
můžeš mi říct
cokoli,“

dívala ses na něj
upřeně

a on tedy
vyložil karty
na stůl:

„Čím
chcete naplnit
budoucnost?“

„Láskou,“

usmála ses

„No jo,
ale jakou?

Malou,
nebo velkou?“

„Velikou,“

naklonila ses
ke mně

a dlouze políbila

Pak jsi pokrčila
rameny:

„Nevím,
co bude.

Ale vím,
co je teď.

A je to
nádherný.“

SPISOVATELKA

„Tati,
čím budeš,
až ještě
vyrosteš?“

Zasmál jsem se:

„Já už
větší nebudu.
Leda starší…

Ale stejně to
vlastně nevím,“

přiznával jsem
popravdě

„Já budu
spisovatelka,“

řekla rozhodně

„A co chceš
psát?“

pátral jsem

„N“ „O“ „R“
„P“ a „S“

začala s výčtem
a chvíli pokračovala

pobavilo mě to

„A co ještě?“

byl jsem zvědavý

„1“ „3“ „8“…

dodala spokojeně

„Lidé
chtějí příběhy,

něco,
co je zajímá,
a sami tak
nevymyslí…“

nadhodil jsem
svůj pohled

„Tak to ale
nevím,
co bych psala,“

odpověděla smutně

„Třeba na to
časem přijdeš,“

pokoušel jsem se
podpořit její
motivaci

protože kdoví
kde tyhle ambice

skutečně začínají

a co když
spočívají
ve svobodě

psát

co opravdu
chceme?

VÝSTŘEL

Parádní
technopárty

a mezi všemi
těmi úchvatnými
zvuky

zazněl

výstřel

hlasitý
a přebíjející
všechno ostatní

Na vteřinu
ovládl prostor

a spustil vlny
emocí

do hudby
která však
nezastavila

„Když už mám
zemřít,

tak při tom,
co mě baví!“

smála ses
a tančila dál

a já žasl

jak lze
odrazit
všechny ty
myšlenky

získat převahu

a intenzivně
prožít

každý okamžik

jako by byl
poslední

a tedy náhle
ještě krásnější

PÁRTY

Rozpršelo se

a jen tak tak
jsme se stihli
schovat do auta

„Počkáme,
než přestane?“

Zavrtěla hlavou:

„Chci jet domů,
budeme si hrát
s legem,“

měla Kristýnka
jasno

Cestou
mi povídá:

„Ale nebudeme
pořádat párty.“

Podivil jsem se

že holky
z plastu
nemůžou mít
trochu zábavy

„Víš,
proč ne?“

řekla mi vážně

„Protože v noci
chci spát
a ne tančit
až do rána.“

Zasmál jsem se:

„No to je jasný,
vždyť jsi ještě
malá!“

ale pak mi to
nedalo:

„A kdo ti říkal,
že párty
vypadají takhle?“

„Ty,“

připomněla mi
svůj zdroj

a mě potěšilo

že ačkoli jí ještě
nedokážu vysvětlit
půvab
některých činností

tak na druhou
stranu

se alespoň vyjadřuju
srozumitelně

a pro svá
poselství

získávám pozornost

ZA PŘELUDEM

Lidé často touží
po tom
co nemají

v nevyvratitelném
přesvědčení

že jim zrovna
tohle
chybí ke štěstí

Nedostaví-li se to
dostatečně rychle

hned se hroutí

Ale jakmile se
ona věc
stane součástí
inventáře

promění se
v neviditelnou

a honba začíná
nanovo

Tenhle vysilující
bludný kruh

je zřejmě
pro mnohé

pohodlnější

než si přiznat

že co štěstí
vyvolává

leží úplně
jinde

STRAŠIDLA

Má dcera
z houpačky
zahlédla místo
za plotem hřiště:

„Tati, podívej,
les!“

ukazovala nadšeně
rukou

Zastihla mě
v myšlenkách

na strach

kterého jsem byl
z různých příčin
plný

„V lese žijou
strašidla,“

reagoval jsem tak
spíše na něj

Vážně se na mě
podívala:

„Jen v hlubokém
a černém!“

řekla rozhodně

„Jenže co když
v tom prvním
zabloudíš

a dostaneš se
do toho
druhého?“

zajímal mě náhled
pětiletého dítěte

„Ale vždyť přece
bys ho viděl

a nešel tam,“

nerozuměla
dospělému světu

„Třeba má smysl
tam jít,

bojovat s nimi
a zvítězit,

abys byla silnější,“

zkusil jsem prolomit
dětskou logiku

Vyvalila na mě
své modré oči
plné údivu:

„A proč?

Strašidel já
se bojím!“

a odkryla mi tak

pošetilost
dobrovolné volby

cesty
temnotami houštin
a děsu

když je tolik

nádherných

plných
lásky
přátelství

a povznášejícího
štěstí

O SNĚHURCE

pohádka pro nechápavé dospělé

V jedné mysli

vládla královna
cizích myšlenek

divoce tančící
na jejich ohlušující
hudbu

a jimi
zcela ovládaná:

macecha Sněhurky

půvabné
a milé

žijící v souladu
se svými pocity

jejíž nitro
by celé kvetlo
štěstím

Jenže vládkyně
domněnek

uvízla v zrcadle

povrchních
věcí vnějšího
světa

neboť chladné sklo
jiné
ani odrážet neumí

a stále se jej
ptala

v nekončící honbě
za odpověďmi

Byla dlouho
spokojená

než se její
rysy

rozpustily
v názorech druhých

zrcadlem počínaje

„Sněhurka
že je krásnější?!“

rozčílila se

a zaslepená
hněvem

vyslala ji
s popravčím

až na okraj
říše
své osobnosti

v níž jsou však
obě
tatáž bytost

Je příliš kruté
a nemyslitelné
zavraždit
čím jsme

a proto kat
změnil se
ve strážce

a nechal ji
odejít
do ústraní

Královna ztratila
sama sebe

a poddaným
zavládl
strach

Sytila je jen
chlebem
s příchutí smutku
a se solí
do ran

Sněhurka pobývala

v přítomnosti

dní

jichž bylo sedm
v týdnu

příliš malých
pro mocnou
panovnici

a zlo
zdálo se
vzdálené

nežli ji
navštívilo

a jedem
svých myšlenek

v lákavých soustech
šťavnatého
jablka

zadusilo
poslední zbytky
své příčetnosti

Princezna
se potácela
na hranici
smrti

Volala
úpěnlivě
po opravdovém
životě

protože vlastnosti
temných stránek

nestojí za to
aby se
probudila

Vteřiny míjely
a konec se zdál
blíž a blíž

Vtom na rtech
ucítila

polibek lásky

které byla
vždycky plná

a díky níž
vyrostla do krásy

kterou jí
ona záštiplná
část duše
nemohla odpustit

Dívka cítila
jak sílí

a žilami
proudí jí
opravdovost bytí

Poslouchala
hlas svého srdce

a když dosedla
na trůn

v onom království
zavládla radost

Ačkoli Sněhurka
v nás
se může zdát
slabá

nenechme se
ovládnout
královnou iluzí

a věnujme
pozornost

pravdě

a odvaze
být sami sebou

Ostatní tvorba Martina Honzáka publikovaná v Divokém víně:
DV 119/2022: Rekonstrukce a další
DV 116/2021: Likvidace lidskosti a další
DV 113/2021: III. Kapitola - Ministr H. a další
DV 112/2021: První lekce a další
DV 110/2020: Setkání s Aylou a další
DV 109/2020: II. (Jóga. Výpověď. Žádost rektora. Klání.) a další
DV 108/2020: I. (Sen. Napětí. Úzkost. Alkoholismus. Procitnutí. Anna. Smích.) a další
DV 103/2019: V atriu hotelu a další
DV 102/2019: Piš si, Sopečné lidstvo a další
DV 101/2019: Vlak do nikam a další
DV 100/2019: Rytmy nitra a další
DV 99/2019: Medúza, Časový pres a další
DV 97/2018: Krok do neznáma a další
DV 96/2018: Roztančený, Uragán a další
DV 95/2018: Pravda z nitra a další
DV 94/2018: Samožer, V první řadě já a další
DV 93/2018: Po bouři, Trosečník a další
DV 92/2017: Zloděj, Protiklady a další
DV 91/2017: Poušť, Mapa a další
DV 90/2017: Hráz, Vrah a další
DV 88/2017: Střední věk, Včely a další
DV 87/2017: Přátelské nakopnutí a další
DV 86/2016: Vzkaz, Zloděj klidu a další
DV 85/2016: Průjmy, Zabiják a další
DV 84/2016: Na molu, Telefonát a další
DV 83/2016: Jarní míza a další
DV 82/2016: Šála Šílená a další
DV 81/2016: Rozhoupat se a další
DV 80/2015: Rytířský sál a další
DV 79/2015: Debata, Sebevrah a další
DV 78/2015: Telefonát, O myších a další
DV 77/2015: Hrabě Ego a další
DV 76/2015: Realita, Odpuštění a další
DV 75/2015: Klepání, Žít v budoucnosti a další
DV 74/2014: Dramata, Rozseknutí a další
DV 73/2014: O rebelce, Démoni a další
DV 71/2014: Oslava, Zajatec a další
DV 70/2014: Napětí, Podivné poselstvi a další
DV 69/2014: Diagnóza, Vzácný přítel a další
DV 68/2013: O strachu, Ego a další
DV 67/2013: Výjimečný, Černé myšlenky a další
DV 66/2013: Mocná čarodějka a další
DV 65/2013: Neklidné vody, Krásný život a další
DV 64/2013: Rybolov, Šťastlivec a další
DV 63/2013: Plískanice, Rentgen a další
DV 62/2012: Bratři, Procházky a další
DV 61/2012: Mé múze, Přízraky a další
DV 60/2012: Houbař, Kámoška a další
DV 59/2012: Quijote, Síť a další
DV 58/2012: Odpočívadlo, S přáteli a další
DV 57/2012: Jiné barvy, Čokl a další
DV 56/2011: První jízdy, Křižovatky a další
DV 54/2011: Nahý, Verše v míse a další
DV 51/2011: Dravá řeka života, Přítel
DV 50/2010: Dospívání a další
DV 49/2010: Strach, Balada o pánu z Vídně, Ztráta
DV 45/2010: Po třicítce, Můj čas a další
DV 36/2008: Dědeček, Potkal jsem anděla