Martin Honzák

O STRACHU

„A ty se
nebojíš?“
zeptal jsem se
udiveně Mistra

Usmál se:
„To je
věkem.“

„Myslíš
že je to tím?“
nechytl jsem se
u první zatáčky

Usoudil
že musí přímo:

„Spíš zkušenostmi

nikdy se mi
nic hrozného
nestalo
ani nikomu
v mém okolí

navzdory tomu
o čem se mluví
v médiích
a pak i jinde.“

Díval jsem se
na něj
s nepochopením
a tak pokračoval:

„Ne že by ve mně
vůbec nic
nebudilo obavy

ale ať děláš
cokoli
stejně nevíš
co přijde

A když tu neznámou
řešíš
už teď

vždycky budeš
plný strachu

Přitom
ta situace
vůbec nemusí
nastat

ale ty už v ní
kvůli těm emocím
dobrovolně žiješ

a tak se nedokážeš
soustředit
na přítomný
okamžik

v němž je tolik
krásy

a je možné
si jej s rozkoší
užívat.“

Rozhlédl jsem se
po svém prostoru

Uznávám
že ty
příšernosti

maluje mysl
v panické
iracionální
hrůze

z možnosti změny

současného stavu

a jestli se mám
rád
je třeba
zastavit
tyhle špatné
zvyky

a nahradit
přínosnějšími

abych jej
vnímal
ve všech
jeho nádherných

barvách
chutích
vůních a zvucích

Těší mě
že léty
plnými lásky

jsem blízko

EGO

Tak pojď,
Ego!

Nasaď si
odznak moci
a sevři zbraň
svaly z ocele!

Bojuj
za všechna ta
práva
jež ti nelze
upřít

a která vymezují
tvůj prostor

Dokazuj si
srovnáváním
s ostatními

oč jsi na tom
lépe
či hůř

a chovej se
nedůtklivě
vždy když se
cítíš
ohroženo!

Máš nadání
dojít
k jakýmsi pravdám
z nichž
neuhneš

a navíc věříš
že jedině tohle
je ten plný
způsob života

V neustálém
obhajování
sebe sama
ztrácíš
svou optikou

druhé lidi

až nečekaně
rychle

Za vzorné chování
v tomhle vězení

zvyšuješ si
trest
na doživotí

a vnímáš jej
jako výhru

Jsem trochu
unavený
tvými bitvami

a hrůzami

které dokážeš
obsáhnout

Je namístě
odříznout kotvu

a napojit se
na to
co tě přesahuje:

uchvacující lásku
prožitky štěstí
upřímný zájem
o druhého

a všechny ty silné
emoce

za správných
okolností
zesilující

na čem opravdu
záleží

DOVOL SI TO

Vyprávěl jsem
spletitý příběh
s desítkami důvodů
i výmluv

proč mi nejde

být tam
kde bych rád

kde mě lákají
dodržené sliby
sobě samému
rozvoj dovedností
osobnostní růst
práce na tom
co mě baví
a díky tomu
neustále rezonující
příjemné pocity

„Příliš přemýšlíš
jaké by to bylo
a co tomu překáží,“

dívala ses na mě
upřeně

„a nespočet variant,
co všechno může
nastat,
tě znehybní,
protože je všechny
ani nejde
zvládnout.“

Pohled pravdě
do očí
mě netěšil
a neměl ani
řešení

„Děje se to
jen v tvé hlavě,“

překvapila jsi mě
úhlem pohledu
jejž tak miluji

„tady je však
zapotřebí činů,

které se zpočátku
zdají obtížné
jako každý nový
návyk.“

Cítil jsem
jak krompáč
proťal
zakopaného psa

Usmála ses
a naklonila
ke mně:

„Činy přinesou
jen nesnáze,
které lze vyřešit,

protože se stanou
skutečnými.

Předchází jim ovšem
jedna důležitá
záležitost

ohledně úspěchu
radosti
a všeho,
o čem jsi mluvil:

Dovol si to.

Připusť si,
že se to povede,

a za touto představou
se vydej.“

Tvá slova
odhalila
důvody sabotáže
vlastních snah

a postavila mě
před náročné
rozhodnutí

Ale je
vážně
tak těžké

nebo jen nové?

BOUŘLIVÉ VODY

Den mívá bohatou
fantazii
na tvorbu divokých
vírů
spodních proudů
svéhlavých vln
a prudkých jezů

že bývám zmáčený
a omlácený
ještě před polednem

Přemýšlím
že by se hodila
bytelná loďka

Kapitánské zkoušky
mám v kapse

už jen to vrazit
do rukou

a na těch vlnách
se vézt

Nedovolit jim

strhnout
duši ani tělo

natož lebkou
přiťukávat
o ostré hrany
nebezpečného
dna

HLAS ANDĚLŮ

promlouvá nečekanými
ústy

Popisuje
s překvapivou přesností
obtížně vyslovitelné
skutečnosti

a směle se na ně
vyptává

Jeden mě zastihl
po uši v obvyklém
bahně
zbytečných úkolů

a spustil sérii
otázek
nenápadným:

„Co děláš pro to
abys udržel
svou spokojenost?“

Zamyslel jsem se

Asi ne proto
aby mě usvědčil
z lenosti

Možná abych si
uvědomil rozpor

mezi svými skutky
jimiž se nořím
do labyrintu póz

a tím
co opravdu chci

kde ovšem bez činů
zůstanu v prostoru
představ

jež časem
vyblednou

Potkávám jich víc
než před lety

Stojí za to
být pozornější

Nasloucháním
jejich slovům

přestaneš bránit
sám sobě

v tom
po čem
toužíš

Jak říká kámoš:

Přítomnost má smysl
jen když jsi v ní
až po koule

PAMĚŤ

Neustále nám
připodobňuje
nové
k už známému

aby nám usnadnila
orientaci

až vlastně
málokdy
vnímáme

jinakost

každé situace

kterékoli z rovin
vztahů
nálad
myšlenek
a pocitů

jež námi
i druhými
denně
proudí

Paměť se často
mýlí

protože žije
v bludu

neměnných

okolností
lidí
a úmyslů

Pobýváme-li tedy
v její minulosti

špatné
návyky z ní
si přitáhneme
do dneška

a tomu živému
nedáme šanci

V POLIBCÍCH

Během let
s tebou
jsem plný
lásky

a touhy

poznávat
tvou fascinující
osobnost

sdílet s tebou
kteroukoli myšlenku

svůj náhled
na svět

který tě vždycky
pobaví

občas i svou
temnotou

Umíš ji
prozářit
svým nadhledem

Miluji způsob
jakým jsi
sama sebou

chytrá
laskavá
a půvabná

Máš můj obdiv

jímž se
opájím

po celou tu
úžasnou
jízdu

přítomností

a vším
co z ní
vzniká

ROZHOVOR

Procházela kolem mě
žena s dcerou

asi pětiletou

Ta se neustále
na něco vyptávala

a maminka
trpělivě vysvětlovala

Až se jeden
dotaz
setkal s mlčením

„Víš,
na některé otázky
nemáme odpovědi,“

řekla jí
po chvíli

„a tak si vymýšlíme
nové a nové,
abychom se dozvěděli
alespoň něco.“

Holčička s úsměvem
ztichla

a já jen dlouho
udiveně stál
a cítil se příjemně
klidný

Ostatní tvorba Martina Honzáka publikovaná v Divokém víně:
DV 119/2022: Rekonstrukce a další
DV 116/2021: Likvidace lidskosti a další
DV 113/2021: III. Kapitola - Ministr H. a další
DV 112/2021: První lekce a další
DV 110/2020: Setkání s Aylou a další
DV 109/2020: II. (Jóga. Výpověď. Žádost rektora. Klání.) a další
DV 108/2020: I. (Sen. Napětí. Úzkost. Alkoholismus. Procitnutí. Anna. Smích.) a další
DV 103/2019: V atriu hotelu a další
DV 102/2019: Piš si, Sopečné lidstvo a další
DV 101/2019: Vlak do nikam a další
DV 100/2019: Rytmy nitra a další
DV 99/2019: Medúza, Časový pres a další
DV 97/2018: Krok do neznáma a další
DV 96/2018: Roztančený, Uragán a další
DV 95/2018: Pravda z nitra a další
DV 94/2018: Samožer, V první řadě já a další
DV 93/2018: Po bouři, Trosečník a další
DV 92/2017: Zloděj, Protiklady a další
DV 91/2017: Poušť, Mapa a další
DV 90/2017: Hráz, Vrah a další
DV 88/2017: Střední věk, Včely a další
DV 87/2017: Přátelské nakopnutí a další
DV 86/2016: Vzkaz, Zloděj klidu a další
DV 85/2016: Průjmy, Zabiják a další
DV 84/2016: Na molu, Telefonát a další
DV 83/2016: Jarní míza a další
DV 82/2016: Šála Šílená a další
DV 81/2016: Rozhoupat se a další
DV 80/2015: Rytířský sál a další
DV 79/2015: Debata, Sebevrah a další
DV 78/2015: Telefonát, O myších a další
DV 77/2015: Hrabě Ego a další
DV 76/2015: Realita, Odpuštění a další
DV 75/2015: Klepání, Žít v budoucnosti a další
DV 74/2014: Dramata, Rozseknutí a další
DV 73/2014: O rebelce, Démoni a další
DV 72/2014: Láska, Spisovatelka a další
DV 71/2014: Oslava, Zajatec a další
DV 70/2014: Napětí, Podivné poselstvi a další
DV 69/2014: Diagnóza, Vzácný přítel a další
DV 67/2013: Výjimečný, Černé myšlenky a další
DV 66/2013: Mocná čarodějka a další
DV 65/2013: Neklidné vody, Krásný život a další
DV 64/2013: Rybolov, Šťastlivec a další
DV 63/2013: Plískanice, Rentgen a další
DV 62/2012: Bratři, Procházky a další
DV 61/2012: Mé múze, Přízraky a další
DV 60/2012: Houbař, Kámoška a další
DV 59/2012: Quijote, Síť a další
DV 58/2012: Odpočívadlo, S přáteli a další
DV 57/2012: Jiné barvy, Čokl a další
DV 56/2011: První jízdy, Křižovatky a další
DV 54/2011: Nahý, Verše v míse a další
DV 51/2011: Dravá řeka života, Přítel
DV 50/2010: Dospívání a další
DV 49/2010: Strach, Balada o pánu z Vídně, Ztráta
DV 45/2010: Po třicítce, Můj čas a další
DV 36/2008: Dědeček, Potkal jsem anděla