Václav Krejčík

1 Středa

Pracné vnikání do kožichů
jak v časech našich dědů
rychle uhasíná žhnoucí oheň
plný přeskakujících jisker
zvídavý holý havran v pozoru
zlomil se v půli
- na bojišti mrtvo

2

Soví oči posazené
v plátně bez barev
světélkují v panenkách
nesměle koupem se v sobě
pod rozhalenou střechou

Vodácká minulost
sundavá mi kalhoty
před nevstoupenou řekou
plyšové roky každým krokem
mizí ti za zády

3

Měla si chuť
zakázanýho ovoce
co oblíká chlápky jako já
do zatuchlejch tepláků
ve smradlavý díře

Tenkrát jsem ještě
neděkoval bohu
že kromě vína
ochránila mě
pravidelná příroda

4

Tyčinky sněží
do plechových nádob
kouř kličkuje
barevnými sklenkami

Pod střechou
lidových filozofů

5

(haiku)
Roztály ledy
ve tváři zas ti kvetou
rané sněženky

6

(haiku)
Řítím se časem
už nečeká mě další
Maggie Cassidy

7

(haiku)
Bouřka mě žene
kořeny pokrájenou
cestou k domovu