Michal Černík

Nar. 28. 2. 1943 v Čelákovicích, vystudoval PF UK v Brandýse nad Labem, obor čeština-historie, čtyři roky učil, poté působil v Praze jako nakladatelský a časopisecký redaktor v různých funkcích s výjimkou let 1988-1989, kdy byl předsedou Svazu českých spisovatelů. Vydal přes dvě desítky knih pro děti (říkadla, verše, pohádky, veršované pohádky, naučné knížky pro děti), dále vydal deset knih veršů pro dospělé, šest knih literární publicistiky, editorsky připravil řadu výtvarných publikací pro děti a několik knižních a zvukových výborů z české a světové poezie. Jeho verše a knížky pro děti byly přeloženy do slovenštiny, polštiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny, ruštiny, arménštiny, estonštiny, ukrajinštiny, bulharštiny, vietnamštiny, italštiny, slovinštiny. Od roku 1987 žije v Praze a věnuje se literární tvorbě.

kniha lidských přání

věnuji své ženě a dceři Adélce

***
Na papír si píšu poznámky, které po mně nikdo nepřečte. Ale to, co chci sdělit, je srozumitelné. Přeji vám, ať je vždycky srozumitelné to, co chcete sdělit vy, a dokážete šetřit slovy, aby měla platnost i zítra.
***
Stačí pár slov, která vás vyruší k činu. Stačí pár slov, která ve vás probudí lásku, radost či naději. Stačí pár slov, skrze něž vám kdosi podá svou ruku. Věci malé narůstají do velikosti a náhle zaclánějí svět vesmírných rozměrů rozměrem lidským. A já si jen toužebně přeji málo, jehož prostor lze učinit bezpečně obyvatelným a laskavým k žití. Tolik přeji i vám.
***
Každý den vám přeji dobrý den!
***
Má-li být ve vás něco nenarozeného, ať je to krutost. Má-li být ve vás něco mrtvého, ať je to nenávist. Má-li být ve vás něco pohřbeného, ať je to zloba. Přeji vám, ať do vašich myšlenek stále ještě svítí slunce.
***
Práce, která mění svět. Slova, která svět ohmatávají. Myšlenky, které odemykají budoucnost. Sny, kterými se nadechujeme. Přeji vám, aby to vše bylo střechou vašeho života.


***
Ať dny, kterými procházíte, jsou nejkrásnější, protože jimi žijete a nebem věnčí vaši hlavu. Ať maják, který ve vás svítí, vám dává jistotu, že nezabloudíte a neztroskotáte tak jako mnoho jiných. Ať vším, co děláte, se potvrzujete, svému jednání diktujete vůli a svým myšlenkám roubujete křídla. A jestliže lidský vichr bez milosti smetává všechno, co se přežilo, ať sebe dokazujete tím, že před ním neuhýbáte.
***
Jak snadno přelétávají ptáci nás i naši samotu. Přeji vám však, aby vaše sny přeletěly dobu a počkaly na potomky, kteří je postaví na zem.
***
Toto je náš svět, toto je naše civilizace, toto je naše společnost. Přeji vám, ať jste jejich jinou a srozumitelnější ozvěnou.
***
Jestliže je dnešní svět horší než vy, ať vás nepřiměje k tomu, abyste byli stejní jako on. Ať žít pro vás vždy znamená víc než být jen živý.
***
Díváte se do nebe a vidíte jen nebe. Ať jeho jas prozáří vaši mysl. Ať jeho výška vás provokuje. Ať jeho velebnost pokoří i vaši pýchu. Ať jeho bezhraničnost vám dá pocítit hranice vlastní svobody. Ať jeho věčnost vám připomíná rozměr života a malichernost vašich mnohých tužeb.
***
Stojíte na rozcestí a nevíte, kterou z cest si vyberete. Přeji vám, abyste se vydali tou, po níž dosud nikdo nešel a za vámi nezaroste plevelem.
***
Ať nikdy nepřistoupíte na zrušení pravidel břehů, protože tím udělujete rozpínavou svobodu povodni. K čemu vám pak budou mosty?
***
Přeji vám, abyste si do každé dálky nesli svůj domov a s ním i jeho slova, která urodí jen doma.
***
Dálky na zemi jsou dostiženy. Mnohem větší dálky nám zbyly, vedou od člověka k člověku. Přeji vám, abyste se vzájemně nacházeli.
***
Léta usilujete být šťastní. Možná i šťastní jste, ale dosud nevíte, že štěstí se nemusí podobat jásotu. Nečekejte už nic krásnějšího a jen si úzkostlivě střežte, aby slza nezabila radost.
***
Přeji vám, abyste neuvízli v malosti malých, neprodali se za přízeň mocných, nenechali se zbavit vlastního myšlení a nikdy nepřistoupili na roli vykonavatele cizí zvůle. Přeji vám, abyste nikdy nevěřili, že ve jménu krásných ideálů se dá lhát, obohacovat, ničit a zabíjet.
***
Většina tužeb se vám nesplnila a nesplní. Přeji vám, abyste toužili dál. Mnohem hůř jsou na tom ti, kteří toužit přestali a již si nic nepřejí.
***
Buďte vděčni za každé svítání, které vás křísí k životu. Přeji vám, abyste i vy sami byli někomu svítáním. A bylo tomu i naopak.
***
Mateřídouška na stráni nečeká, až k ní pokleknete a přivoníte. Prostě voní. Kos na střeše nečeká, až se zastavíte a budete mu naslouchat. Prostě zpívá. Slunce nečeká, až se nastavíte jeho paprskům. Prostě hřeje a probouzí k životu, co je k životu určeno. A vám přeji, abyste vykonali to, co vykonat máte.
***
Každá látka má líc a rub. Přeji vám, abyste se na všechno uměli dívat z obou stran.
***
Všechno, čím se odlišujete, bude použito proti vám. Všechno, čím se zprůměrňujete, vás bezproblémově zařadí. Přeji vám, abyste unesli břímě odlišení a nezdeptalo vás poddanství průměru.
***
Nasloucháte Dvořákově Novosvětské. Na tak nádhernou hudbu neumíte být sami. Otevřte okno, ať jí s vámi naslouchá celý svět.
***
Není toho moc, co potřebujeme k životu, ale ne každému je to dopřáno. Přeji vám, abyste dovedli přijímat i málo. A aby to málo narůstalo do velikosti.

***
Mluvím-li, nechte mě mluvit, mám co říci. Mlčím-li, nevyvolávejte mne. Překážím-li, nestrkejte do mne. Stojím-li, nenuťte mne do spěchu. Nelíbím-li se vám, nedívejte se na mne. Žiji-li, jak žiji, nechte mne, mám k tomu důvod. To samé přeji i vám.
***
Přeji vám, abyste se osvobodili z dobových mýtů, které si přivlastnily váš mozek, z iluzí, které vám ztrouchnivěly, z ideologie, která vám diktovala, a konečně jste vládu nad sebou předali vlastnímu rozumu. To bude vaše vítězství.
***
Lidstvo se nikdy nedobere ke společné pravdě a stále bude balancovat mezi pravdou vítězů a pravdou poražených, mezi pravdou bohatých a pravdou chudých, mezi pravdou doby a pravdou dějin, mezi pravdou rozumu a pravdou citu, mezi pravdou účelu a pravdou poznání. Přeji vám, abyste se kvůli dočasné snadnosti bytí nezřekli pravdy vůbec jako přežitku.
***
Odpusťte si všechny své hříchy, nedostatky a špatnosti. Tak velkorysí můžete být jen k tomu, koho máte rádi. Mějte se rádi dál.
***
Někdy na vás dolehne prázdno, které zbylo po někom, koho jste měli rádi. Přeji vám, abyste takové prázdno nezrušili.
***
Ať si vždy uvědomujete, že v životě se platí za pravdu i za lež, za odvahu i za zbabělost, za nevědomost i za poznání.
***
Vichr ohýbá trávu k zemi a nezlomí ji. Šlapeme po ní a ona se zase napřimuje. Pokosíme ji a znovu vyroste. Přeji vám její nezlomnost a vůli k životu.
***
Jak nádherné je mít svobodu, když jste bohatí. Přeji vám, abyste byli stejně tak svobodní, i když bohatí nejste.
***
Kdejaká lež si stále vyhlíží své lidi. Přeji vám, abyste v sobě navzájem nenašli zalíbení, abyste jí nepatřili.
***
Nevyplašte drozda, když zpívá. Ať se ve vás uhnízdí jeho zpěv.
***
Přiložte si ke spánku ukazováček jako revolver a stiskněte. Rána se neozve. Vida, jak je to snadné zůstat na živu. Přeji vám to!
***
Někdy je člověk sám a sám jak voják v poli, aby přemohl svůj vlastní osud. Přeji vám šťastnější úděl.
***
Přeji vám, abyste dozráli k moudrosti, protože jste porozuměli sobě, a tedy i světu. Abyste se stali mocnými, protože umíte přemoci sebe a přesvědčit jiné. Abyste byli bohatí, protože k bohatství vám stačí jen to, co skutečně potřebujete.
***
Přeji vám, abyste se nikým nedali koupit. Když se necháte koupit jednou, už se musíte prodávat pořád. Přeji vám, abyste si nikdy nenechali vnutit roli ponížených a urážených. Přijmete ji jednou a už vám zůstane navždy jako prokletí.
***
Budiž pochváleni všichni, kterým se daří překonávat vlastní hloupost. Přeji vám, aby se to podařilo i vám a nezničila vás hloupost jiných. Budiž pochváleni všichni, kteří se uzdravili z vlastních bludů. Přeji vám, aby se to podařilo i vám, a cizí bludy vás nezdolaly. Budiž pochváleni všichni, kteří svému životu dali sílu ideálů. Přeji vám, aby se to podařilo i vám a nemuseli jste je později zatracovat.
***
Člověk se pozvolna musí vyrovnávat se svým stářím a s myšlenkou, že zemře docela nepozorovaně. Jakápak sláva, jakápak světovost, jaképak pocty a tituly, jaképak režimy a ideologie! Nezatracujte, neodsuzujte, nestýskejte si. Co bylo, bylo, a bylo-li to dobré, už to není, a bylo-li to špatné, už to také není. Přeji vám, aby vás provázela myšlenka, že jste žili dobře a nebylo to zbytečné.
***
Každý potřebuje vědět, že je kýmsi milován, a potřebuje někoho, koho by miloval. Je to tak prosté. Přeji vám naplnění toho, co se lidem tak zoufale nedostává.
***
Abychom pochopili ticho, musíme především naslouchat sobě. Abychom pochopili sebe, musíme umět naslouchat tichu. Musíme se umět naklonit k tichu jako k spícímu děcku. Dýchá? Dýchá. To je dobře. Takové ticho vám přeji, protože žije.
***
Nežli na louce utrhnete květinu, musíte se k ní sklonit tak, jak se už nesmíte sklonit před nikým. Přeji vám, abyste tomu dostáli.
***
Přeji vám, abyste nic nechtěli uklízet ze svého svědomí. Abyste nemuseli obviňovat své mládí a svědčit proti němu. Abyste nic nechtěli škrtat ze své minulosti. Abyste své činy nemuseli obhajovat sami před sebou.
***
Všude, kam pohlédnete, tiše spočívá země. Z ní člověk čerpá svou sílu, ona je místem pro velké činy. Ať je to místo, kde právě jste.
***
Každý bychom měli mít svůj strom. Ať se ve vás rozkošatí a tiše vroste do vašeho osudu, ať spolu prožíváte čtvero roční období a spolu stárnete.
***
Přeji vám, abyste po ránu vyskočili z postele rovnýma nohama a neuklouzli, abyste se na sebe usmáli v zrcadle, řekli si ahoj a pak s veselou myslí odkráčeli do práce, i kdyby trakaře padaly. Také vám přeji, abyste se během dne nesetkali s žádným hlupákem, zvláště pak mocným. A pokud se setkáte, tak si od něj nenechte pokazit dobrou náladu, chuť k jídlu a k životu.
***
Až budu slavit své 85. narozeniny, pochopitelně ve svěžesti těla i ducha, řeknu těm, kteří mi přišli blahopřát: "Život je krásný, věřte mi to. Dejte na mou radu a buďte dlouho živi!" Přeji vám, abyste se ve svěžesti ducha i těla dožili téhož věku a stejnou radu udělovali těm o mnoho mladším.
***
Přeji vám, abyste patřili k těm, kteří vědí, kam jdou, zatímco ostatní je následují. K těm, kteří se nadechují zítřkem, zatímco ostatní sotva popadají dech. K těm, kteří sílí vizemi, zatímco ostatní slábnou malověrností. K těm, které překážky posilují, zatímco jiní to vzdali.
***
První kapku deště vypila hlína, druhá kapka se utopila v rybníce, třetí se zabila o kámen a ta čtvrtá ať vás políbí na tvář, jako by vás vítala.
***
Sluníčko sedmitečné má sedm teček. Přeji vám, aby vás zajímalo, proč jich má právě sedm.
***
Je-li vaše nebe bez boha, ať bez něj není prázdnější váš život a vy nejste chudší o pokoru. Vaše mysl ať není bez víry a vy nejste chudší o pocit posvátnosti. A jestliže jste svou mysl nezadali nebeskému ráji, ať ji nezaprodáte peklu.
***
Bůh je lhostejný ke zbídačelým a trpícím. Nehledejte ho na nebesích, on nehledá ani vás. Svého boha si noste v sobě. Přeji vám, ať je milující.
***
Možná vám to už došlo. Žádným úkolem vás život nepověřil. Přeji vám, abyste vy tak učinili za něj. Ať váš život je hodný toho, abyste jej žili.
***
Sami jste na svou bolest, sami jste na svou smrt a s nikým se o ně nerozdělíte. Přeji vám však, abyste na život nebyli sami a uměli se dělit o radosti i o strasti.
***
Přeji vám, abyste si nic nenalhávali. A když si budete nalhávat, abyste tomu nevěřili. A když tomu budete věřit, ať vás vzápětí ztrestá pravda. Pravda milosrdná nebude.
***
Přeji vám, abyste vlastnili jen tolik věcí, které potřebujete a slouží vám. Aby si vás věci nezotročily a vy nesloužili jim.

***
Přeji vám, aby vám ráno při odchodu do práce někdo velmi blízký zamával z okna vašeho příbytku, jako byste se loučili před dalekou cestou. Ten výjev si pak v paměti zarámujte jako obraz.
***
Přeji vám, aby vás provázel úsměv, i když ho bude chtít zrušit pláč. Aby vás provázela šlechetnost, i když ji bude chtít zrušit sobectví. Aby vás provázely úspěchy, i když je budou chtít zrušit prohry.
***
Přeji vám, ať sobě i dětem rozsvěcujete světla fantazie, protože tím rozsvěcujete světlo budoucího světa. Bez jejího světla byste nakonec zhasli sami sebe i svět.
***
Přeji vám, aby vás občas zasáhlo, že jste, a bylo vám tak neskonale vroucně, jako když sněží ticho.
***
Přeji vám, abyste potmě zasunuli klíč do dveří vašeho příbytku, potmě nahmátli vypínač v předsíni a v kuchyni i potmě našli místo, kam se ukládá chléb. Pak jste skutečně doma.
***
Jdete se projít do přírody a nevíte proč. Zastavíte se, díváte se na vodu a nevíte proč. Utrhnete stéblo trávy, žmouláte ho v puse a nevíte proč. Děláte mnoho bezdůvodných úkonů. Přeji vám, abyste nic z toho nepovažovali za zbytečné.
***
Jak málo toho vidíte, když se díváte do noci. A přesto vám přeji, abyste se ještě chvíli dívali do noci a neviděli jen tmu.
***
Přeji vám, abyste nepromeškali žádné jaro. Ale ani léto, ani podzim, ani zimu. Zase tak mockrát se vám nabízet nebudou. Přeji vám především, abyste nepromeškali svůj život.
***
Přeji vám, abyste se udivovali tím, co jste dříve přehlíželi, prociťovali to, k čemu jste byli dříve lhostejní, a radovali se z toho, co vám dříve připadalo tak všední.
***
Naše dny se skládají z mnoha nepatrných úkonů, které jsou z hlediska světových událostí bezvýznamné. Přeji vám, abyste jim důležitost přikládali i tak, protože jejich součet je pointou vašeho každého dne.
***
Často mluvíme o tom, jak bychom změnili svůj život. Pak vám přeji, abyste měli vůli ho změnit. Anebo se naučte žít ho napoprvé takový, jaký je. Jinou možnost nemáte.
***
Žádný tvor nelže, mimo člověka. Přeji vám, abyste o to víc hladověli po pravdě.
***
Mluvím-li za sebe, mluvím i za vás, kteří mi chcete naslouchat. Přeji si, aby moje svoboda byla i vaší svobodou, aby moje práva byla i vašimi právy, aby moje pravdy byly i vašimi pravdami, aby moje koncepce světa byla i vaší koncepcí, a budoucnost byla tím, co nás spojuje. Ať se tak stane!
***
Nejsmutnější je život, v kterém se vytratil důvod k těšení. Dokud se člověk na něco těší, je to dobré, a vůbec není důležité, na co se těší. Přeji vám, těšte se, třeba jen málo, malinko, a jen v koutku duše, ale těšte se. Těšení je výzvou k životu, je nadějí všech, kteří přemýšlejí v čase budoucím.
***
Přeji vám, abyste pochopili cenu svého dětství. A pochopíte ji až v době, kdy dětství začne být pro vás nejkrásnější, protože bylo kdysi dávno jako na počátku světa. Vešlo se vám do něj obrovské nebe snů.
***
Někdy je den starý několik staletí a už od rána se stmívá. Přeji vám, aby vás nepřiměl k zatracování. A někdy je den malovaný jako obrázek. Honem se rozpřáhněte k radosti, ať nepromarníte ani let obyčejného běláska!
***
Ať vaše dravost a touha zabíjet zůstane šelmám. Ať vaše potřeba ničit zůstane orkánům a povodním. Ať vaše zloba a nenávist zůstanou bleskům. Pak se naučíte milovat.
***
Teprve tehdy, když pocítíte stud za to, že jiní žijí v bídě, když se ve vás rozlije jejich zoufalství, teprve tehdy se nesmíříte s nemilosrdností světa. Právě tolik soucítění vám přeji.
***
Nemusíte zrovna poznat chudobu, ale přeji vám, abyste si vážili toho, čeho se vám teď dostává.
***
Přeji vám, abyste žádnou víru nikdy nestavěli nad pravdu. Abyste z víry čerpali sílu, ale nikdy se od ní nenechali spoutat a vydírat.
***
Přiznejte si, že světu na vás ani moc nezáleží a že k vám není ani moc milostiv. A přesto vám přeji, aby vám záleželo na něm. Abyste ho nezatracovali a milovali i tak.
***
Když se vás někdo zeptá, jak se máte, odpovídejte třeba takto: Děkuji, mám se stále rád. Stal jsem se svým nejlepším přítelem. Nebo: Děkuji, už jsem si zvykl a nechci se to teď odnaučovat. Nebo: Děkuji, mají mě i jiní, ale snažím se něco uchránit i pro sebe. Nebo: Děkuji, stále nekradu. Přeji vám, abyste nic nepovažovali za tak dobré, aby to nemohlo být lepší.
***
Přeji vám, abyste si v každé době a v každém věku umíněně říkali: ještě něco nádherného mě potká, něco zázračného.
***
Největší myšlenky vznikají o samotě, ale samy už být nedovedou. Přeji vám, abyste to byli vy, kteří je vyslyšeli a přijali za své.
***
Jak ohromnou sílu má lidské poznání! Přeji vám, abyste alespoň jedinkrát prožili, když se v lidech znásobuje a jimi pohne světem.
***
Kdyby písně byly světlem, každý by jimi zaháněl svou temnotu. Ať vám světlem jsou!
***
Tráva kutá ve skále svými kořínky. Nechce však rozdrobit to pevné, ale na něm růst. Na svahu svými kořínky drží úrodnou hlínu, aby ji nesplavil déšť. Přeji vašemu snažení stejnou nepoddajnost.
***
Žádné lidské dílo není nesmrtelné, může být pouze trvalejší než lidský život anebo epocha. Přeji vám však, abyste vše dělali s takovou opravdovostí, jako by to mělo přetrvat navždy, jako byste v rukách svírali pozvánku do příštích staletí.
***
Přeji vám, abyste si uměli přiznat svou nahraditelnost, ale nikým si nenechali vnutit svou zbytečnost. A jestliže vás jiní odložili jako věc, která přestala sloužit, pak vám přeji, abyste takový osud uměli přijmout jako výzvu, že se s vámi počítat bude.
***
Svůj čas má sníh, kdy napadne a kdy roztaje. Svůj čas má jabloň, kdy se zazelená, rozkvete, vydá plody a opadá. Svůj čas má slunce, kdy se ujme vlády a kdy ji zase přenechá noci. Přeji vám, abyste i vy poznali, kdy máte svůj čas. Čas přijít a odejít.
***
Přeji vám, aby se vám podařilo ze sebe strhat uniformu doby. S překvapením zjistíte, že nejste nazí ani bezbranní, ale jen o něco víc svobodnější, o něco víc důstojnější a pevnější o mnohá poznání.
***
Přeji vám, abyste sebe uměli přesvědčit, že žijete šťastně. Mnozí vám to stejně neodpustí.
***
Celé roky hledáte lásku, kde se dá. Přeji vám, aby se choulila v koutku vašeho srdce.
***
Železo reziví, dřevo trouchniví, cihla se rozpadá, státy zanikají a stromy shazují listí. Přeji vám, abyste to přežili.
***
Nezaujatě sleduji chtivé snažení těch, kteří se stali důležitými. I já vám přeji: nezaujatě sledujte chtivé snažení těch, kteří se stali důležitými. Ale také vám přeji, ať se lhostejnost nestane vaší podobou.
***
Za svítání jsem naslouchal zpěvu ptáků. Jejich píseň mi nebyla určena, a přesto jsem jí radostně naslouchal, jako by patřila jenom mně. Přeji vám, abyste si ji přivlastnili i vy.
***
To jste přeci vy, kdo jste si svým nejlepším přítelem, kdo si můžete povědět tu nejhorší pravdu a nenaštvete se, kdo si můžete nadávat a neurazíte se. Přeji vám, abyste to od nejlepšího přítele vždycky brali.
***
Vichr se nevyhne stromu. A vám se nevyhne vichr doby. Ať jste jeho nepoddajným protivníkem, třeba jen jako stéblo trávy, které se znovu napřímí.
***
Toho největšího zla jsou schopni jen lidé. Přeji vám však, abyste poznávali, že jsou schopni i největšího dobra.
***
Kolik lidí zůstalo bez domovů. Kolik domovů zůstalo bez domů. Kolik židlí u stolu zůstalo neobsazených. Kolik postelí už nikdo nezahřál živým a teplým tělem. Přeji vám, aby vás to nepotkalo.
***
Ať nikoho nezaháníte vlastní zimou. Ať svou zlobou nevyvoláte vichřici. Ať svou chmurou nezaplašíte svítání. Ať svou nenávistí neživíte požáry. Ať se vám nevyčerpá dobro, které vám ještě zbylo.
***
Když ztratíte to, co jste milovali, ať vám zůstane trpělivost žít a trpět. Jestliže vám zůstává trpělivost žít a trpět, ať potom najdete to, co můžete milovat.
***
Jaro, to voňavé rozmilostněné jaro! Má na to, aby vyplnilo vaše tužby? Přeji vám, abyste se spoléhali víc na sebe.
***
Přeji vám, ať vás nikdo nezatratí za názory, které nepatří do aplausu doby, a ať vás nezatratí ani potom, když se mýlíte.
***
Přeji vám, abyste dovedli vládnout sobě, jinak vám budou vládnout jiní.
***
Jak je snadné ve svých myšlenkách někoho zabít jen proto, že by vám to přineslo prospěch! A jak je obtížné být dobrým! Přeji vám, abyste nezůstali sami jen se svým zmrzačeným svědomím.
***
Osamělý strom uprostřed polí na sebe soustřeďuje všechny pohledy, všechny vichry, všechny bouře, všechno ptactvo, všechnu krásu. Stojí tam uprostřed jako vítěz, který vzdoruje nebi. Přeji vám, abyste aspoň jednou v životě něco podobného pocítili i vy.
***
Pravdy emocí jsou nádherné, ale mají krátké trvání, pravdy vítězů jsou neomylné, dokud čas patří vítězům. A já vám přeji, abyste vždy stranili holým pravdám života, protože ty ze všech pravd zbydou nakonec.
***
Přeji vám, abyste se nesnažili pochopit věčnost smrti, nekonečnost vesmíru, ale nesmírnost života.
***
Přeji vám jaro vyšívané vůní. Léto vyzpívané slavíkem. Podzim utkaný pavoučky. Zimu zasněženou anděly. A metafory, kterými zjevujete svět.
***
Proboha, nečekejte na zázraky jako na spásu! Přeji vám však, abyste alespoň někdy otevírali brány k zázrakům tam, kde ostatní vidí všednost.
***
Přeji vám, abyste jiným uměli přiznat dovednosti, když vám dopřány nebyly. Abyste jiným uměli přiznat úspěchy, když vy jste neobstáli. Abyste jiným uměli přiznat pravdu, když vy jste se mýlili. A především abyste uměli přiznat své omyly, třeba jen sobě.
***
Přeji vám, aby se ve vás nezabydlelo poddanství, nevycvičilo si vás jako psa, nenasadilo vám náhubek jediného názoru.
***
Zkazil vám dnes zase někdo svým jednáním dobrou náladu? Pokuste se, ať alespoň vy dobrou náladu nezkazíte ostatním.
***
Přeji vám, abyste byli pravdiví především k sobě, a abyste raději mlčeli, když už nemůžete vyslovit pravdu, a pravdu abyste nevyšmelili za lež.
***
Můžete mlčet, pokud jste zvolili mlčení. Ale vaše tvář prozradí to, o čem mlčíte. Vaše mysl bude patřit tomu, o čem mlčíte. Přeji vám, abyste se nenechali zardousit mlčením.
***
Před hlupáky nás neochraňuje žádný zákon, i když i oni občas řeknou něco chytrého. Přeji vám alespoň, abyste jim netleskali.
***
Nikoho neznásilňujete, nikoho nepřepadáváte, nikoho netlučete, nikoho neurážíte, nikoho neohrožujete, a přesto jste nebezpečné individuum. Uvažujete kriticky. Přeji vám, abyste si své myšlení nenechali oplotit.
***
Kdo o vás mluvil tento den? Kdo vás kritizoval, pomlouval či chválil? Kdo si na vás vzpomněl jen tak? Přeji vám, ať je to hodně lidí.
***
Přeji vám, abyste vždycky rozpoznali pravdu, a aby to byla pravda většiny, která je i pravdou vaší. A abyste pravdu rozpoznali i tehdy, kdy většina uvěřila mýtům anebo se k pravdě nezná.
***
Přeji vám, abyste nejkrásnější vzpomínky měli na dětství, na rodiče a na první lásku, i kdyby tomu tak nebylo.
***
Přeji vám, abyste si vždycky byli jisti, že vám nikdo nezakáže pláč, nikdo neporučí smích, nikdo nepřikáže, co máte milovat, nikdo vám nezakáže, v co věříte, nikdo nevyplení vaše sny, nikdo neuvězní vaše myšlení.
***
Když vám není do zpěvu, ať vám není ani do pláče. A ani jiným ať nejste důvodem k slzám.
***
Ať se vám daří žít od činu k činu, od díla k dílu, od cíle k cíli, od přání ke skutečnosti a v lidech rozvazovat pouta.
***
Celá léta se snažíte, aby se vám vedlo lépe, a při vší píli se vám to moc nedaří. Přeji vám, aby se vám nevedlo hůř.
***
Tragika lidského života není ve smrti, ale ve způsobu smrti, ve stále dokonalejším způsobu zabíjení a ničení. V tom spočívá i tragika lidstva. Přeji vám, abyste navždy usnuli v požehnaném věku na lavičce v parku, když jste si chtěli jen chvilku odpočinout.
***
Přeji vám, abyste věděli, co chcete od života, ale abyste si nemysleli, že vám dá něco zadarmo. Především se ptejte, zda máte na to, co od něj požadujete.
***
Cesty spojují člověka s člověkem anebo s vlastním tichem. Přeji vám, abyste po nich chodili jen tak nazdařbůh a došli až k sobě.
***
Jste-li dost chytří, pochopíte smysl života. Jste-li dost moudří, pochopíte i smysl smrti. Jste-li velcí duchem, naplníte životy jiných. Jste-li silní, dokážete žít i zemřít. Přeji vám, abyste byli tak nádherně samozřejmí a srozumitelní.
***
Mnohokrát si uvědomujeme, že každá pravda má svůj protrpěný čas. Bude-li vyslovena dřív, bude umlčena, bude-li vyslovena později, pozbude naléhavosti, ale tak jako tak bude vyslovena. Přeji vám, abyste věřili, že povědět pravdu je čin, a to je podstatné.
***
Ať je vám láska vším, co se děje mezi vámi jako mužem a ženou a vzájemně se pociťujete jako vlastní osud.
***
Slova "mám tě rád" se říkají odedávna a budou se říkat navždy. Přeji vám, abyste je říkali tak, jako by byla vyslovena poprvé a jenom vámi.
***
Oteplilo se a ve škarpách a v brázdách polí a na severních stráních umírá poslední starý sníh. Ať je tahle smrt jediná, která vás naplňuje radostí.
***
Jdete, pro sebe se usmíváte a nikdo mimo vás neví čemu. Ať se vám to stává často.
***
U vašich nohou sedí pes. Náhle štěkne. Přeji vám, abyste mu rozuměli. Pak štěknete vy. Přeji vám, aby pes rozuměl i vám.
***
Každá válka je vyhraná a zároveň prohraná. Mrtví vítězů a mrtví poražených byli stejnými lidmi. Hlínu to nevzrušuje a vám přeji, abyste nikdy nezažili ticho jako pauzu mezi výstřely, mezi výbuchy a sténáním a vaše tělo se nikdy nestalo terčem.
***
Na pláži v písku podél moře za sebou zanecháváte otisky bosých nohou. Stačí první velká vlna a definitivně je smaže z povrchu země. Přeji vám, ať vás nic tak snadno a rychle nevymaže.
***
Nechtějte obývat vichry. I když nejsilnější jsou na vrcholcích a pláních, zůstává po nich to, co nezničily. Bezvětří bývá jejich smrt.
***
Chtěl bych vytvořit něco tak křehkého, aby to jiní museli ochraňovat, a něco tak pevného, aby mne to přetrvalo. I vám přeji stejnou touhu.
***
Slova jsou smrtelná. Ale budou žít tak dlouho, dokud budou žít v živých. Přeji vám, abyste zase vy žili jimi.
***
Přeji vám, abyste se ráno podívali z okna a spatřili, jak se mění svět.
***
Celé roky pochybujete o tom, jak žijete a co děláte a zda je to správné. Když má člověk takové pochybnosti, pak je na tom stále dobře. Přeji vám, abyste nic ze svého života nemuseli zamlčovat.
***
Každé ráno se potkáváte v zrcadle. Ať je úplně obyčejné, ať je bez kouzla, ať je němé, ať je bez paměti, ať si nevzpomene ani na vaši včerejší tvář. Ať se na sebe usmějete něžně jako na někoho, koho máte rádi. Ať nemáte rádi jen sebe. Ať vám zrcadlo zase vrátí váš úsměv a stejně takový je i celý den!
***
V dnešní době jsou úspěšní ti, kteří pochopili cenu a smysl peněz. Přeji vám, abyste především pochopili cenu a smysl života.
***
Cožpak je vítězstvím to, že jiné porazíme a pobijeme a jejich zemi zpustošíme a podmaníme si ji? Cožpak není každá válka prohrou lidstva? Přeji vám život posvěcený mírem.
***
Často si o sobě říkáte, že jste snílek a idealista, který se nehodí do tohoto světa realistů a pragmatiků? Pak vám přeji, abyste idealisty a snílky byli dál, protože svět je navzdory tomu potřebuje, aby docela neokoral.
***
Mnohokrát sami sebe se ptáte, zda jste šťastní. Přeji vám, abyste si vždycky řekli - ano, protože nejsem nešťastný.
***
Víte, že to nejhorší máte teprve před sebou, a přesto doufáte, že to nejlepší vás teprve čeká. Jen si žijte svou nadějí a nikdo a nic ať vám ji nezruší.
***
Kdo by nedal přednost bohatství před bídou, moci před bezmocí a slávě před zatracením? Přeji vám, abyste se kvůli tomu nikdy nepachtovali s ďáblem.
***
Stále se ptáte po smyslu života? Říkám vám, život nemá smysl, pokud vy mu jej nedáte, a to vám přeji.
***
Přeji vám, abyste věděli, kdy je třeba se ptát a kdy je třeba odpověď vyžadovat.
***
Všechno, co v životě poprvé prožíváte, patří k nejsilnějším zážitkům. To krásné i to špatné. Přeji vám, abyste na to špatné nikdy nezapomněli a na to dobré rádi vzpomínali.
***
Přeji vám, abyste zůstali věrni sobě. Pak musíte i přijmout, že to je vždycky proti někomu.
***
Je krásné milovat se s někým, s kým dovedeme žít. Je krásné žít s někým, s kým to dovedeme. Co krásnějšího vám mohu přát?
***
Ať se podílíte na všem, co dělá společnost lepším, a věřte, že to ve vaší moci je, když nejste sami. Proměňuje ji součet všech vůlí.
***
Ta nádherně rozložitá, rozkvetlá a sladce voňavá lípa se vás zmocnila, ale nepotřebuje vás. Přeji vám, abyste potřebovali vy ji.
***
Ať je vám občas tak neskonale pěkně, jako byste nikdy neměli zemřít, jakoby se ve vás usídlila věčnost. V té chvíli si už nic jiného nepřejte.
***
Přeji vám, aby vaším nejvyšším nadřízeným bylo pouze vaše svědomí a uměli jste naslouchat jeho příkazům i jeho výslechu.
***
V dnešní době, tak jako v každé jiné, jsou mnohé hodnoty natolik cenné, že se vyplatí kvůli nim zabíjet, ale nejsou zase tak cenné, aby se za ně umíralo. Přeji vám, abyste nikdy nepřijali takovou logiku.
***
Ať tento svět staví více na rozumu než na emocích, více na soucítění než na tvrdosti, více na pochopení než na nesmiřitelnosti, více na solidaritě než na sobectví. Co žádáte od světa, ať žádáte především od sebe.
***
Přeji vám, abyste vždycky pochybovali víc, než bezmezně věřili, odpovědnost nezaměnili za slepou poslušnost, vlastní poznání nezrušili cizími dogmaty a mravnost nezaprodali za koryta.
***
Za celý lidský věk se bída nezměnila, hlad je pořád stejný a bůh jen jedinkrát v biblické báji hladové nasytil manou. Přeji vám, abyste nikdy nepoznali hlad.
***
Přeji vám, abyste nebyli už zaživa vyškrtáni jen proto, že myslíte jinak než ostatní, ale ani vy abyste na nikoho neukazovali prstem, jehož jméno má být vyškrtáno a zapomenuto.
***
Přeji vám, abyste nikdy nepatřili k těm, kteří žijí pouze zpovzdálí, zakonzervovaní, zavíčkovaní, protože je uvěznila vlastní zbabělost.
***
Přeji vám, abyste se nepohřbili do své minulosti a neděsila vás přítomnost i zítřek těch žádostivých měnit svět.
***
Mnohým překážíte svým stínem, protože jim stojíte ve slunci. Mnohým proto, že přečníváte. Mnohým proto, že se odlišujete. Mnohým proto, že umíte. Mnohým jen proto, že stojíte před nimi. Mnohým svým jménem, protože nejste bez minulosti. Ale to není důležité. Přeji vám odvahu umět překážet svou pravdou.
***
Přeji vám, abyste se darovali životu a on vám a toto vzájemné vlastnictví bylo dlouho nedělitelné. Nedejte zevšednět životu ani sobě.
***
Jak snadno se lidé nechají zbavit vlastního myšlení, jak snadno přijmou hlásané bludy a lži za vlastní pravdy, jak snadno se stanou vykonavateli cizí vůle a nemilosrdně zatratí ty, kteří odmítnou být jejich ozvěnou. Neznám žádnou dobu v dějinách, aby tomu tak nebylo. Přeji vám alespoň, abyste se nepřidali.
***
Láska je projevem nádherného lidského sobectví. Cokoliv milujeme, milujeme jen kvůli sobě. Přeji vám, abyste milovali mnohem víc a dovedli se i obětovat.
***
Kdy se člověk stává skutečně dospělým? Když se začne o někoho bát? Když se mu život stane imperativem odpovědností a povinností? Když rozumu svěří vládu nad sebou a nad svými city? Když vyčlení zlo jako to, proti čemu je třeba vzdorovat? Když si uvědomí život jako největší dar a nejvyšší hodnotu všeho? Nejspíš je projevem toho všeho, jakýmsi zakotveným součtem mravních hodnot. Ale nejvíce ze všeho je projevem vědomí vlastní důstojnosti, kterou od nás nikdo nežádá, avšak my ji musíme požadovat od sebe. Přeji vám právě takovou dospělost.
***
Ať nahlas říkáte to, o čem jste přesvědčeni především vy sami. A pokud nejste, ať dovedete alespoň mlčet. Ať svá ústa nevycpáváte hnojem slov!
***
Kdybych byl bohem, zakázal bych lidem, aby mne uctívali, modlili se ke mně a stavěli mi chrámy. Přikázal bych jim, aby svobodně přemýšleli a svou víru uhnětli z vlastního poznání. Ať tedy ono je vaším bohem a vy mu nasloucháte.
***
Každý z nás svádí zápas o postoj ke světu. Přeji vám, ať nejdříve ovládnete jediného člověka - sebe. Ať se vám daří se sebou vycházet v dobrém, pak budete v dobrém vycházet i se světem.
***
Kolikrát jste se pokusili stát se bohatým a nevyšlo to? Přeji vám, abyste si přiznali, že vydělávat velké peníze je vlastnost, která vám nebyla dána, a znovu se skloňte ke své práci. Ať je vám každodenní věrnou družkou.
***
Přeji vám, abyste na jaře procházeli alejí lip a všechny větve vám slavnostně mávaly zelenými větvemi, jako když vítají milovaného vladaře. A ptáci ať vás ohlašují a slunce ať vás představuje všem ve svém světle. Dokažte přijmout tuto poctu, protože právě teď je určena vám.
***
Nevybrali jste si tuto dobu, ani tuto zemi, a ať jsou jakékoliv, přijaly vás za své a vy jim nemůžete zůstat dlužníkem. Budujte, co máte, a dokažte, že jste. Patrně nenecháte za sebou žádnou báj. Ať nemáte potřebu svítit, abyste byli vidět, ale svítit, aby bylo vidět.
***
Kolik je ve vás prostoru a co všechno se do něj vejde? Kolik světa, kolik lidí a tváří, kolik vědomostí, kolik smutků, kolik radostí, kolik představ, kolik tužeb, kolik minulosti, kolik vzpomínek, kolik příběhů, kolik lásky? Přeji vám, aby na zlobu už místo nezbylo.
***
Dnes v neděli ráno jsem se probudil s blaženým pocitem, jakoby smrt patřila jiným, ne mně. Přeji vám, abyste se v neděli ráno probudili s blaženým pocitem, jakoby smrt patřila jiným, ne vám. Tak vypadá jedna z podob štěstí.
***
Máte-li dneska narozeniny, pak vám přeji zdraví, štěstí, spokojenost a dlouhá léta. A pokud narozeniny nemáte, pak vám vše přeji i tak.
***
Dětství, ach, přeji vám, ať je vám bájnější než všechno, co bylo poté.
***
Nejlepší je být po celý život mladý, zdravý a bohatý. A pokud se vám to nedaří, pak vám přeji, abyste se smířili i se stářím a s nemocemi. Dá to sice námahu, ale jinou možnost nemáte.
***
Jak rádi žijeme, jak rádi milujeme, jak rádi mlsáme, jak rádi lenošíme, jak rádi klábosíme, jak rádi děláme něco potěšujícího, něco veselého, něco zábavného, bože můj, co všechno ještě děláme rádi? Přeji vám, abyste se znovu a znovu nechali podmaňovat slastmi žití.
***
Vaší představě o lidech, jací by měli být, nejvíce odpovídáte vy. Přeji vám, abyste si spolu vždycky rozuměli.
***
Jen si nenamlouvejte, že jste byli předurčeni k velkým činům, a vykonávejte ty drobné, každodenní, jakoby právě ony měly proměňovat dějiny.
***
Přeji vám, aby se život někdy s vámi mazlil tak, až si budete myslet, že jste jeho jedináček. Ale přeji vám taky, aby vás nesejmul, když si ho budete pěkně bezstarostně užívat a když to budete nejméně čekat.
***
Občas večer sníte svůj báječný sen, o kterém víte, že se vám nejspíš nikdy nesplní. Přeji vám, abyste se ho nezříkali jako marnosti. Abyste se za něj nestyděli. Abyste si dál občas večer snili svůj báječný sen, o kterém víte, že se vám nejspíš nikdy nesplní. S lidmi jako vy svět neztratí svůj lidský rozměr.
***
Vítězové své sny uskutečňují, poraženým zůstávají. Přeji vám, abyste jako vítězové své sny poté nezradili a jako poražení se jich nezřekli.
***
Přeji vám slova silná pravdou, fantazii bezhraničnou jako nebe, myšlenky svobodnější než ptáci v povětří, vůli pevnou jako zem pod nohama a zemi pod nohama, která není jen vaší vězeňskou koulí.
***
Přeji vám, abyste bezpečně žili v zemi, kde zákony vaši svobodu tvoří, ochraňují a trestají její zneužití.
***
Přeji vám, aby se vám někdy stávalo, že se vám svět stulí k nohám jako kočka a spokojeně se rozpřede - i když sami víte, že svět častěji leží zbitý a porobený u nohou dobyvatelů.
***
Proč až tak pozdě si člověk vždycky uvědomí, že život je příliš krátký? Přeji vám, abyste si to uvědomili vždycky až tak pozdě.
***
Přeji vám, v nějaký báječný den, kdy i vám bude báječně a celý svět vám bude připadat báječný, abyste omládli o sto let. Co na tom, že se teprve narodíte. Přeji vám báječné dětství.
***
V určitém věku vám přijde, že jste se narodili příliš brzy. Tak se teď snažte, abyste konečně udělali něco pořádného, dokud není pozdě.
***
Přeji vám, abyste co nejdéle odmítali příkazy stáří a zároveň se nepokoušeli být trapnými epigony svého mládí.
***
Přeji vám, abyste smysl žití spatřovali v obyčejnosti a obyčejnost povyšovali svým prožitkem. Teprve pak budete objevovat to neobyčejné.
***
V zimě vyjde občas i slunce. Je malé jako tenisák, trošičku hřeje a jen krátce svítí. Přeji vám, abyste se o to víc z něj těšili.
***
Přeji vám, aby vaším největším bohatstvím byl rozum. A vždycky jste si zakládali na tom, že je pod dohledem charakteru a naslouchá citu.
***
Statečnost ještě neznamená, že musíte vykonat hrdinský čin anebo burácet. Někdy k statečnosti stačí i to, když se nezachováte zbaběle. A někdy je stejně těžké uhájit si i obyčejný život a zachovat si slušnost. Právě takovou statečnost vám přeji.
***
Přeji vám, aby vás vždycky ke vzdoru vyburcovala zvůle omezenosti, aby vás vždycky uráželo, když političtí šejdíři mluví o morálce, o svobodě a demokracii.
***
Tak, jak žijete, ať je vyznáním všem, koho milujete, a všemu, co milujete.
***
Přeji vám, abyste si štěstí nosili v sobě, tak jako radost. Abyste si namlouvali, že žijete šťastně, a brzy zjistíte, že to tak je.
***
Život nebývá milosrdný a není ani ve vaší moci, abyste jej k tomu přiměli. Přeji vám, abyste milosrdní byli vy.
***
Co je svět světem, budou lidé chodit k jasnovidcům a kartářkám, aby jim zjevili svou budoucnost. A ať by byla předpověď jakákoliv, přeji vám, abyste vždycky pochybovali. Možná ochuzení o slepou víru ve zjevené pravdy, ale zároveň ochráněni o to, abyste se předpovědím o své budoucnosti fatálně poddali, a čekali, až se naplní v dobrém či zlém. Přeji vám, abyste vždycky zviklali víru v pravdivost jejich předpovědí, protože navzdory jim si člověk nesmí upřít právo volby svého konání a volby svého osudu. Právo, které si musí uhájit vírou v sebe, aby se nestal pouhou loutkou.
***
Přeji vám, aby vás nezměnilo, když se stanete bohatými nebo se proslavíte, a ještě víc vám přeji, aby vás nezměnilo, když se vám to nezdaří.
***
Přeji vám, abyste se jednou probudili a zjistili, že svět za své přijal i vaše ideály.
***
Přeji vám, aby se každý den s vámi probudila i radost. Třeba malá, malinkatá jako semínko, které se uchytí, vzklíčí a roste.
***
Den po dni si nás odpočítává smrt. A znovu život, znovu si někoho vyhlíží, kdo by jej slavil i proklínal. Přeji vám, abyste ho proklínat nemuseli.
***
Slova sama o sobě ještě nic neznamenají, dokud my sami je neumíme přijímat tak, aby v nás zakořenila, dokud jim nedarujeme sílu svého života tak, aby zakořenila i v ostatních, a dokud v nich nepocítíme tep doby jako tep vlastního srdce. Přeji vám, aby lidé na vaše slova slyšeli.
***
Přeji vám, ať se ve své posteli vyspíte jak v žádné jiné. Ať je vám věrnou služkou vašeho milování, mlčenlivou svědkyní všech vašich intimností, milosrdnou sestřičkou vašich marodění, inspirátorkou vašich snů, spolehlivou ochránkyní vašeho spánku. Ať v posteli načínáte každý den a večer jej ukončujete tak, jakoby všechno ve vašem životě bylo, jak má být, a svět byl vpořádku a zdráv.
***
Přiznejte si, i ve vás vede válku dobro se zlem, láska s nenávistí, odpovědnost s lhostejností, solidarita se sobectvím, soucit s krutostí, tolerance s nesmiřitelností, důstojnost s ponížeností. Přeji vám, ať sebe neprohrajete.
***
Už víme, co bylo na počátku. Lidé hledali sídlo pro boha, ustanovili ho na nebesích a on se zatím usídlil v lidské hlavě. Hledali sídlo pro ďábla, ustanovili ho v útrobách země a on se taky usídlil v lidské hlavě. Bůh řekl: Miluj bližního svého, a ďábel zvolal: Nenáviď ho! Bůh řekl: Nezabiješ, a ďábel zvolal: Zabíjej! Přeji vám, abyste jejich spor přežili.
***
Všechny děti jsou přesvědčeny, že jsou tu odedávna a budou tu navždy. I já vám přeji, abyste někdy měli pocit, že jste tu odedávna a navždy a patří vám nesmrtelnost. Ať se alespoň někdy nebojíte, že se bojíte.
***
Milujte trávu! A milujte ji především proto, že tvrdošíjně vzdoruje smrti svou nepřetržitou smrtelností. Cožpak se nepodobá lidstvu?
***
Přeji vám, aby vás život vytesával k osobnosti, která se mnohým nemusí zamlouvat, ale kterou nelze neuznávat.
***
Jak nádherně proměnlivé je nebe, kolik pocitů vám pohled na něj přináší! Přeji vám, abyste nikdy nespatřili, jak z něho padají bomby.
***
Nasloucháte stromům a víte, že nelžou, když šumí. Nasloucháte ptákům a víte, že nelžou, když zpívají. Nasloucháte lidem a víte, jak ošidné je jim uvěřit. Přeji vám, abyste naslouchali i tak.
***
Celé roky čekáte, co prozáří váš život. Přeji vám, abyste se někdy brzy po ránu s údivem dívali na své spící dítě, jako byste vyhlíželi východ slunce.
***
Jak nádherný je měsíc v úplňku, když světlem oslabuje tmu a nakukuje vám šibalsky do pokoje. Přeji vám však, abyste nechtěli zářit jako on, pouze zcizeným světlem!
***
Milujte se podle pradávných zvyklostí mužů a žen. Milujte se, jakoby to vždycky bylo poprvé. Milujte se, jakoby to vždycky mělo být naposledy. Milujte se, jakoby to byla jen vaše výsada. Milujte se, dokud vaše těla nejsou schránkou na bolest. Milujte se, dokud vaše těla slyší na příkaz touhy, dokud nezapomněla milovat!
***
Dům přeci nemůže po ránu vyskočit oknem ven, pobíhat po zahradě, mít na stole čtyři hrnky a vesele si jimi cinkat, nemůže zakopnout o pařez, až se všechno převrhne a svalí na hromadu. Děti to vědí a smějí se tomu. Přeji vám, abyste se i vy bavili půvaby podobných nesmyslů, neboť pramení z nespoutané radosti a vysoko ční nad všemi nesmysly světa dospělých.
***
Život se ptá, je třeba odpovídat. Ať vaší odpovědí je čin. Každý den ať je pro vás víc počátkem zítřka než ukončením včerejška a počítá s vámi budoucnost.
***
Přeji vám, abyste se postavili na kopec, zapustili kořeny a rozpřáhli se v strom. Abyste byli zdaleka vidět. Abyste větvemi vzdorovali nebi. Abyste šuměli všemi listy. A kdo půjde kolem, aby vám naslouchal a rozuměl.
***
Přeji vám dům, který je vaším domovem. Který vás ráno vypustí ven a večer zase vpustí dovnitř. Který vás celý den vyhlíží věrnými okny. Který se na svět dívá vašima očima. Který vás na všech předmětech usvědčuje otisky vašich prstů. Který se nadechuje pachu vašeho těla. Který naslouchá vašim rozhovorům a nezradí vás. A pak před usnutím svým pravidelným tikotem hodin vám konejšivě pozašívá spánek. Přeji vám klidnou noc a milé probuzení.
***
Přeji vám čepici, kterou před nikým nesmekáte. Kolena, která před nikým poníženě nepoklekají. Hlavu, kterou před nikým pokorně neskláníte. Nebe, které vám zvedá hlavu. A hrdost, která vás napřimuje.
***
Co víme o radosti? Brzy se vysílí a pozvolna dohoří jako oheň, u kterého jsme si zahřáli prokřehlá srdce. Přeji vám, abyste při tom nebyli sami.
***
Ať ve vás přezimuje zpěv ptáků, barvy květin a člověk. Na jaře ptačí zpěv vypusťte na svobodu, barvy vraťte květinám a člověka si ponechte a uhlídejte.
***
Namáhavě se brodíte čerstvě napadlým sněhem a za sebou necháváte řetěz hlubokých stop. Přeji vám, aby někdo neznámý kráčel za vámi a do vašich stop vkládal nohy, tak snadně, tak snadně. Ale první jste byli vy!
***
Náš jazyk má přibližně deset tisíc slov. Jen tak nezávazně si povídáte. Přeji vám, aby slova, kterými se navzájem vyznáváte a svěřujete, byla nejkrásnější.
***
Ať nestojíte stranou doby, protože se budoucnosti bojíte. Ať se nezbavujete otázek, protože se bojíte odpovědí. Ať se nenecháte ochromit vlastním strachem, protože jste vzdali odvahu k životu.
***
Bohudíky, žádný vladař, žádná moc, žádná síla neuspěli v boji proti myšlenkám. Cenzura, zákazy, vězení a lidská smrt se projevily neúčinným prostředkem. Potvrdilo se, že nehmotná existence myšlenek je trvalejší než železo, které je chtělo vyplenit. Nedají se odsoudit k zapomnění, nelze učinit smrtelným to, co pokračuje v živých. A vám přeji odhodlání je přijmout.
***
Uprostřed země, která nemá moře, hledáte ostrov. Přeji vám, abyste ho našli a zabydleli.
***
Nepočítejte se k neúplatným, dokud vám nebyla nabídnuta taková úplata, kterou většina neodmítá. Nepočítejte se k poctivým, dokud jste neměli možnost beztrestně zbohatnout krádeží. Nepočítejte se k čestným, dokud vám nenabídli možnost velké kariéry výměnou za vaše mlčení. Nenamlouvejte si, že jste lepší než ostatní. Avšak přeji vám, abyste se pokusili být lepší, než jste.
***
Jak nádherné je vychutnávat si slasti života. Přeji vám, abyste slasti žití nemuseli vykoupit špinavostmi. Jak nádherné je žít si v přízni svobody! Přeji vám, abyste kvůli svobodě nemuseli zavrhnout i dobro.
***
Přeji vám, abyste se vždy měli na co těšit, stále se nechávali něčím udivovat, vždy nacházeli to, co můžete milovat, a objevovali radost, která by nebyla jen vaše.
***
Přeji vám, abyste na louce našli to, co na ní neustále hledáte. Čtyřlístek, který vám přinese štěstí.
***
Jen považte, co všechno vám život nabízí! Přeji vám, aby stárnutí nebylo to jediné, co vám nakonec ponechal.
***
Nad hlavou si nesete modré nebe. Přeji vám, ať se vám nepromění v pustinu. Na nebi se neviditelně třepotá skřivan. Přeji vám, ať si vás najde jeho zpěv. Ve zpěvu skřivana slyšíte svůj jásot. Přeji vám, ať ho nikdo neutne sekyrou.
***
Slunce spravedlivě rozděluje své světlo i svou hřejivost všem bez rozdílu rasy, víry a bohatství. Přeji vám svět, který je obdarován stejnou spravedlností.
***
Tolika nesmyslům lidstvo přisoudilo smysl a tolika nesmyslům ještě bude smysl přisuzovat. Přeji vám, abyste se nestali jejich pilnými vykonavateli.
***
Přeji vám, abyste si nenalhávali, jak důležitá je vaše práce, ale abyste si přiznali, že ze všeho nejvíc je důležitá pro vás. Živí vás. A dává smysl životu, i kdyby to byl život pouze váš.
***
Stále víc se nám zmenšují hranice soukromí. Stále víc máme na vybranou, co můžeme, avšak přibývá, co musíme. A chceme-li žít, znamená to vzdorovat. Přeji vám, abyste se nestali pokornou ovcí ani vlkem.
***
Přeji vám světlušku, která vás vyvede z vlastní temnoty, abyste v ní nezabloudili. Přeji vám stéblo světla, kterého se chytnete, abyste neutonuli ve vlastní úzkosti. Přeji vám ruku, která se vám podá, až bude nejhůř.
***
Přeji vám, abyste se měli jako ti, kteří poctivě pracují, nekradou, nevekslují, nešmelí, nepodvádějí, neokrádají, nekorumpují. Nejspíš nezbohatnete. Ale když máte práci, která vás baví, pak máte půl života vyhráno a máte se. A když k tomu přidáte zdraví a zdraví svých nejbližších, ó jé, to se máte úplně báječně, a celý svět je báječný a spokojenost zavládne jako nádherné počasí. Vskutku, bude z vás šťastný člověk, i když to často stojí za starou belu.
***
Přeji vám, abyste došli k přesvědčení, že neexistuje nic, co by bylo v lidském konání úplně zbytečné, ba ani mnohá vaše snažení, z kterých zbyly jen trosky.
***
Slova neváží nic, ale jak těžkým jsou břemenem, když vyjadřují pravdu. Přeji vám, abyste taková slova měli sílu vyslechnout, unést i sílu říci.
***
Jednoho jarního hřejivého dne si vyjděte do přírody jenom tak. Oddávejte se jí všemi svými smysly a ona se vás zmocní, až se sami stanete jarem. Pro takovou chvíli vám už nic jiného nepřeji a nepřejte si ani vy.
***
Přeji vám, aby se ve vás zabydlela láska, byla silnější než vy a zemřela až s vámi.
***
Jak slastné je nedělat nic celý den. Jak slastné je nedělat nic celý týden. Jak slastné je nedělat nic celý měsíc. Přeji vám to. A také vám přeji, abyste po měsíci dostali ohromnou chuť opět něco dělat.
***
Máte o sobě vážné podezření, že jste se nepovedli. Nejste ten, jakého by z vás chtěli mít jiní, ba ani nejste ten, jakého byste ze sebe chtěli mít vy. Přeji vám, abyste všem nakonec dokázali, že i vy se mýlíte.
***
Nevěřte, že s poctivostí nejdál dojdete, jak vám namlouvá přísloví. Přeji vám ale, abyste jí zůstali věrni a podařilo se vám s ní dojít pokojně alespoň domů.
***
Rozprávějte, prosím, s bodrou rozšafností, jakoby se vaše slova rodila z blahobytu. Usmívejte se, prosím, co nejčastěji, jakoby se váš úsměv rodil z dobré nálady. Přeji vám, ať je to pravda a je vám dobře proto, že je stejně dobře i ostatním.
***
Přeji vám, aby vás celý život urputně pronásledovalo vaše myšlení, aby vám bylo víckrát odměnou než trestem a nechtěli jste se ho zbavovat ani potom, když trestem je.
***
V naší republice žije na deset milionů lidí. Proboha, s kým vším jste se nepotkali! Přeji vám, abyste se alespoň potkali se mnou. Mile se pozdravíme, navzájem si popřejeme zdraví a spokojenost a každý zase půjdeme po svém.
***
Dneska nakupte svým nejbližším dárky. Copak se stalo? podiví se. Vy se usmějte, a jako by o nic nešlo, řekněte: Ále, vyhrál jsem milion. Přeji vám, abyste nelhali.
***
Přeji vám, abyste brali šaty jako líbivou metaforu, které zakrývají především nedostatky vašeho těla. To pravdivé je pod nimi.
***
Ať je vám láska nejkrásnější výzvou k žití a je vám při ní pěkně, bože, tak pěkně, jako těm, kteří byli znovu přizváni do ráje.
***
Záchod je nejupřímnější místo každého z nás. Víme bezpečně, že nás tu nikdo nepozoruje. Přeji vám, až potom vyjdete, abyste to zase byli vy, ti staří známí.
***
Představte si, jaká by to byla nuda, kdybyste byli spokojení každý den. Brzy by vám vadilo, že jste pořád spokojení. I tak vám přeji, abyste občas spokojení byli.
***
Svůj život máte rádi, i když na něj nadáváte. Svou práci máte taky rádi, i když na ni nadáváte. Přeji vám, abyste na život a na práci taky občas nenadávali, budete je mít rádi ještě víc.
***
Už tím, že jste se narodili, dostali jste velkou šanci. Přeji vám, abyste ji nepromarnili a snažili se dělat něco užitečného.
***
Jen si vzpomeňte, co všechno vám kdo nasliboval a co všechno jste naslibovali jiným. Přeji vám, abyste alespoň sobě už nic neslibovali.
***
Vám, kteří si patříte právem manželským, vám přeji, aby se vaše ruce nepustily, když je bude chtít rozetnout beznaděj anebo vysílit všednost.
***
Kdybyste se narodili před sto lety, už byste tu nebyli. Kdybyste se narodili za sto let, ještě byste tu nebyli. Ale vy jste se narodili tak, jak jste se narodili, a buďte rádi. Přeji vám, abyste především zůstali dlouho mladí.
***
Přeji vám, abyste stáli po boku těch, kteří ruší svět ze spánku a svým myšlením a dílem překračují dobu. Abyste se uměli přiznávat k pravdám, které jsou nežádoucí, a k nespokojenosti, která určuje další cíl. K dosažení toho uzavřete pakt se sobě rovnými.
***
To přeci dobře víte, že na pravdě se vydělávat nedá. Ať tedy odmítáte vydělávat na lži.
***
Nikomu nevnucujte svou tvář. Nikomu nepřikazujte svou víru. Nikoho neokrádejte o zítřek. V hlavě přechovávejte vlastní názory. Odmítejte životní filozofii průměru, napodobování a bezobsažného žití. Přeji vám, abyste si byli vědomi všech následků a byli za ně odpovědni.
***
Přeji vám, abyste uměli spatřovat svět s takovým údivem, jako byste se právě narodili, a s takovou moudrostí, jako by vám bylo tisíc let.
***
Přeji vám:
Popřete v sobě vše, čím se nad jiné povyšujete. Vyplevelte v sobě vše, co z nesmiřitelnosti vyrostlo. Posilujte v sobě vše, co vás i v prohře pozdvihuje. Shromažďujte v sobě vše, co můžete darovat. Odmykejte v sobě vše, co vás učiní otevřeným. Zapalujte v sobě vše, co i jiné rozjasňuje. Vyburcujte v sobě vše, co proměňuje sen ve skutečnost a dělá svět přijatelným.
***
Přeji vám, aby se ráno cestou do práce na vás někdo usmál a vy na něj. Celý den hned bude pěknější.
***
Přeji vám, abyste se nerozčilovali, když vás pomlouvají. Alespoň máte důkaz, že ještě stojíte za to, aby vás pomlouvali.
***
Některé myšlenky se nevejdou do sloganů doby, a proto jsou zatracovány. Stejně jako někteří lidé. Přeji vám, aby vás neovládla opojná snadnost zatracování.
***
Každý nemá to štěstí, aby se na něj štěstí usmálo, přivlastnilo si ho, hýčkalo, rozmazlovalo, nechalo ho užívat slastí života, peněz a svobody a plnilo mu kdejaké přání, jakoby byl životův miláček. Pokud vás takové štěstí míjí, musíte věřit, že máte štěstí v něčem jiném. Přeji vám dvě zdravé ruce a k nim i svou práci. Ale ani každý takové štěstí nemá.
***
Baví vás práce a radujete se z ní? Pak je to skvělé, pak už vám jen mohu přát, aby vám taková práce vydržela.
***
Přeji vám poctivost. Ať jako lípa ve vás zakoření. Přeji vám hrdost. Ať jako lípa vzdorujete vichrům. Přeji vám vznešenost. Ať jako lípa na sebe soustřeďujete všechny pohledy. Přeji vám moudrost. Ať jako lípa k ní stárnete celá staletí.
***
Život vám udělil slovo. Přeji vám, ať si ho od nikoho nenecháte zakazovat a vzít. Ať ho nemusíte odvolávat, zapírat a stydět se za něj. Ať ho nemusíte lidem prskat do tváří jak sliny. Ať vás vyslovuje, obhajuje i usvědčuje. Ať vždy čeká na svůj okamžik jako žena na zrození dítěte.
***
Ze všech zbraní volte slova, ze všech slov volte ta, kterým věříte, která se nedají mlčet, která se nebojí, která vám hlasitě otvírají ústa. Ať zasahují přesně. Ať vaše slova naplňují hlasy jiných.
***
Tak krásně, tak překrásně znějí lichotky a s takovým potěšením jim nasloucháte. Přeji vám, abyste pouze naslouchali.
***
Havrani se na zimu vrátili do sídlišť, parků a zahrad. Ať jejich krákot se do vás nezadírá jako střepy skla, ale zní vám jako zimní píseň.
***
Otec zní jako mohyla, maminka jako pohlazení. Přeji vám, abyste své děti nikdy nezklamali v lásce, to je váš úděl, a ony nezklamaly vás, to je vaše odměna.
***
Tohle je večer: Na starém nebi první hvězdy. Tohle je svítání: Poslední hvězdy na starém nebi. A ve vás ať se víckrát rozednívá, než smráká.
***
Přeji vám, abyste žili, jak nejlíp umíte, dělali to, co chcete dělat, a radovali se z toho, co se vám nabízí k radování. Je to vaše premiéra a vícekrát se opakovat nebude.
***
Vždycky některým lidem budete nepohodlní. Třeba svými postoji. Tak jim nepohodlní buďte dál. Přeji vám, abyste zas jiným byli k užitku.
***
Celé roky o něco zápasíte. Ať se nesnažíte být užiteční jen sobě. Ať nezapomenete, že také můžete někomu pomoci, někoho obdarovat a někoho potěšit.
***
Přeji vám, abyste vždy měli komu dávat dárky a od koho je dostávat. Už to je přece hodně.
***
Je mnoho důvodů, proč se lidé vraždí, ale já vám přeji, aby se vám žádný z nich nestal obhajobou pro takový čin. Je mnoho důvodů, proč lidstvo vede války, ale já vám přeji, abyste žádný z nich nepovýšili nad lidské životy. Za život se může platit jen životem. Je to jediný důvod, který nás opravňuje k oběti.
***
Jakou cenu má láska? Ať si odpovíte, že cenu života. A jakou cenu má život? Ať vám odpoví matka, která chová své dítě.
***
Cožpak nevíte, že zlo vám bylo dáno jako trest za vše, čím jste byli obdarováni? Přeji vám, aby vás zlo nepřemohlo.
***
Brzy zjara vždycky zaslechnete hvízdání kosa. Všem oznamuje konec zimy a počátek všeho, co se dere k životu. Ta jediná píseň se nikdy nemění a měnit nebude, přetrvává epochy, doby, režimy, války, revoluce. Přeji vám, abyste jí znovu a znovu naslouchali, jako byste ji slyšeli poprvé.
***
Přeji vám, abyste v určitém věku už přestali jenom snít, ale sny také uskutečňovali, abyste přestali hledat, ale už nacházeli. A především jste to byli vy, koho jste nalezli a pochopili.
***
Jen si vyhlížejte na nebi svou hvězdu a šeptejte si: Sviť, má hvězdo, a mému životu dej svůj jas! Přeji vám, abyste onen jas svému životu uměli dát jenom vy.
***
Přeji vám, aby kohoutí kokrhání pro vás vždycky znamenalo ujištění, že svět se probouzí do nového dne, že právě jím se nastoluje řád věcí. Jen ať kohouti halasí, jen ať oznamují, že jsou tu. A vždycky považujte za nebezpečné, když chce někdo umlčet něčí zpěv, i kdyby se jednalo jen o kokrhání.
***
Kolik přání vám zůstalo nenaplněných? Kolik tvrdých lekcí vám osud uštědřil? A přesto vám přeji, aby součet všech vašich dní vám vydal na nejkrásnější život.
***
Neznáme mocnější a krásnější zákon, než je zákon o zachování života a lásky. Stojí vysoko nad námi všemi a je odvěký a trvalejší než všechny zákony lidské. Nařizuje nám všem a my se mu dobrovolně podřizujeme a ctíme ho a naplňujeme bez rozdílu rasy, víry a postavení na jakémkoliv místě naší planety. Přeji vám, abyste i vy tento zákon naplňovali jako samozřejmost i zázrak.
***
Život se nedá slavit bez lásky ani bez pravdy. Bez nich jen živoří jako pták bez křídel. A není ani nádherný, někdy se do vás zatne jako pařát. Přeji vám však, abyste věřili, že nádherný je a uměli se z něj radovat.
***
A život vás bude vyvolávat jménem a každý den zkoušet, jak zvládáte trpělivé umění žít. Ať ho proměňujete prožitkem vznešenosti.
***
Obvykle bývají poraženi ti, kteří kriticky myslí. Neporažené po nich zůstávají jejich myšlenky. Přeji vám, abyste je ozvučeli.
***
Jak skvělé je být šťastný. Ale ani nebýt nešťastný není marné. Jak skvělé je být vesel. Ale ani nebýt smutný není marné. Obojí vám přeji.
***
Nebyli jste při tom, když lidé zakládali svět, ale jste při tom, když ho dokončují. Ať se vám nepromění v ruiny.
***
Přeji vám, aby vaše pravda nesloužila velké lži, vaše víra nepřisluhovala obludnému zločinu a vaše nevinnost se nestala vinou.
***
Když utichnou ptáci, když utichnou stromy, když utichnou cvrčci a žáby, když utichnou hlasy lidí, pak vám přeji, abyste zaslechli veliké ticho života. A z hloubi země tlukot jejího srdce.
***
Přeji vám, abyste za sebou uměli zavřít minulost, ale nezříkali se jí, abyste uměli přijmout přítomnost, ale nedali se jí ovládnout, abyste žili pro čas budoucí, i když už nemusí být váš.
***
Přeji vám, abyste celé roky stavěli sebe. Až budete dokončeni a nezviklatelní. Přijatelní pro někoho, nikdy pro všechny.
***
Přeji vám, abyste si nenechali vzít to, na co máte práva, a pokud si práva vzít necháte, bude to i vaše vina. Stanete se druhořadí.
***
Zradíte-li zahradu, zůstanete bez úrody. Zradíte-li dům, zůstanete bez střechy. Zradíte-li jiné, zradíte i sebe a sebe nezachráníte, protože vás porazí vlastní slabost.
***
Ať v dobrém vzpomínáte na ty, kteří na vás už vzpomínat nemohou. Ať v dobrém myslíte na ty, kteří v dobrém myslí na vás. A nezapomeňte na ty, kteří si zapomenutí nezaslouží.
***
Tento svět je nejkrutějším dramatem, nejsilnější epikou a nejkrásnější básní. Přeji vám, abyste světu právě tak rozuměli.
***
Přeji vám lásku silnou proti všemu, co vás rozdvojuje, proti všemu, co vás odcizuje, proti všemu, co úzkou mezírku uprostřed manželských postelí mezi vámi rozevírá v propast.
***
Právě teď se někdo narodil. Právě teď někdo zemřel. To první máte za sebou. To druhé vás teprve čeká. A co je mezi tím, ať není alespoň vaší prohrou nebo trestem.
***
Ráno se probudíte a jdete do práce. A vůbec vám nepřijde, jak je úžasné, že jste zdraví, jak je úžasné, že máte práci, jak je úžasné, když vás práce uspokojuje, jak je úžasné, že máte kde bydlet, jak je úžasné, že máte své blízké, jak je úžasné, když se můžete radovat ze svých nejbližších, jak je úžasné, když se vůbec můžete radovat a těšit a míjejí vás tragédie. Takové dny vám přeji.
***
To jste přeci vy, kdo si nechcete přiznat svou smrtelnost. Přeji vám, abyste se s ní vyrovnali. To jste přeci vy, kdo jste si tak rychle zvykli na život a milujete ho jak sebe samé. Přeji vám, abyste se to nechtěli odnaučovat.
***
Tolik miliard lidí je na zemi a nikomu přesto nepřipadá, že je zde jaksi navíc. Ať tedy všechno, co děláte, vás obhajuje, že tu opravdu navíc nejste. Navíc ať jsou svinstva a omezenost, které vás nesmějí udolat.
***
Dělejte vše pro to, co se smrti nelíbí, a hlavně jí svůj život nikdy nesvěřujte k ohlídání. Přeji vám, abyste ještě hodně dlouho unikali jejím nástrahám.
***
Ať hodnotu vašemu životu dává především svoboda. Ať ji posilujete svou hrdostí, kterou ve vás zakořenila, ať ji vymezujete s takovou odpovědností, jako byste vychovávali své dítě, a přijímáte ji s takovou samozřejmostí jako chleba, který jíte.
***
Pohřběte prošlé pravdy a k novým se ubírejte třeba celá staletí.
***
Kdy člověk pro život musí i život položit? Přeji vám, abyste si odpovědět uměli, ale tu možnost nemuseli naplnit.
***
Máte štěstí. Přežili jste všechny války, které se kdy na této planetě odehrály a za nikoho jste nemuseli krvácet a umírat. Nepotkal vás úděl otroků, nevolníků, porobených, zbídačelých a psanců, kterých bylo vždycky mnohem víc. Přeji vám, abyste dál měli takové štěstí.
***
Léta vás neúprosně muchlají a vrásky z čela rukou nesetřete. Přeji vám, abyste neobrostli vlastním trním, neovládla vás pustina a láska za vás nepřestala bdít.
***
Upřímně řečeno, je to průšvih, když se dav stane vaším nadřízeným, zmocní se vás jeho jednota, v jeho anonymitě najdete sílu, provedete zbožštění vůdce a necháte si uvěznit svůj rozum. Tolikrát se to v dějinách opakuje. Přeji vám, abyste se ubránili.
***
Dávno jste se vyrovnali s tím, že jste odsouzeni k životu. Ať je to váš nejdelší a nejkrásnější ortel.
***
Padaly velké říše a ještě větší říše vznikaly, aby i ony skončily. Co zmůže jedinec? Přeji vám, abyste se nestali bezobsažným plagiátem člověka.
***
Nenamlouvejte si, že právě vy byste mohli nosit svatozář, ale přeji vám, abyste vždycky zůstali posly lidskosti.
***
Přeji vám, abyste za jiné nemuseli nést kříž osudových omylů, aby skutečnost vaše ideály nerozvalila jako buldozer, aby vize ve vaší hlavě nedohořely jako svíce a přežil i ráj, v kterém jste si ještě nestačili ustlat.
***
Kdo by nechtěl být mladý, zdravý a bohatý, užívat si života a zemřít v požehnaném věku sta let mladý, zdravý a bohatý? Abyste si nemysleli, že jsem nepřející, tak vám to přeji. A se svým stářím, nemocemi a chudobou vám budu jen tiše závidět.
***
Některé věci bychom neměli vůbec provozovat. Například stárnutí. Přeji vám činnost mnohem příjemnější.
***
Přeji vám srozumitelný život, a přeji vám, abyste ho považovali za nejkrásnější, protože nic v něm není tragédií a neštěstím a starosti nemají sílu vás zdolat.
***
Ať je vám svatý každý život. Ať je vám svatá veškerá láska. Ať je vám svatý vztah mezi mužem a ženou. Ať jsou vám svaté děti. Ať je vám svatá příroda a nebe nad hlavou. Ať je vám svatá každá práce, byť třeba jen uklízí. Ať je vám svaté vše, co se právě rodí. Přeji vám, abyste se obohacovali mýtem svatosti, i když na svaté nevěříte.
***
Ať tento nádherný den, který patří všem, patří i vám. Ať tento nedokonalý svět, který patří jen někomu, patří všem i vám.
***
Přeji vám, abyste se vždycky rádi vraceli a bylo to domů. Aby všechny důvěrné věci domova byly na svých místech a zacinkání klíčů u domovních dveří bylo stříbrné. Shýbněte se pro to zacinkání. To je váš poklad.
***
Ráno se na sebe se zalíbením usmějte do zrcadla. Ještě jste si nezevšedněli, ještě se sobě líbíte. Pak vám přeji, abyste si řekli: Vida, stará láska nerezaví.
***
Někdy rozmlouváte sami se sebou. Někdy dokonce rozmlouváte sami se sebou jako s bohem. Přeji vám, jen rozmlouvejte často, ať si povíte to, co by vám nikdo neřekl, ať najdete i odhodlání sestoupit až do svého svědomí.
***
Ta největší přání nás naučila modlit se, i když v boha věřit nemusíme. Přeji vám, abyste v sobě uměli pokleknout.
***
Je lepší mít suchou kůrku, než si stěžovat na hlad. Je lepší planout hněvem, než se nechat uhasit lhostejností. Je lepší být vyděděncem, než se stát lokajem. Je lepší mlčet, než hýkat s davem. Z toho horšího vám přeji to lepší.
***
Nedejte vykrvácet své naději. I zášť se vysílí a trnová koruna ukřižovaného se opět promění v korunu vítěze.
***
Škoda, že nejsem bůh, protože bych tenhle svět řídil milosrdněji než on. A taky bych ho řídil spravedlivěji než lidi. Přeji vám, abyste se nakonec tenhle svět naučili řídit vespolek sami.
***
Nikoliv na bibli, ale přeji vám, abyste přísahali na chléb, chléb náš vezdejší, který si dáte dnes, a nebude jen váš.
***
Svět s bohem je stejně nemilosrdný jako svět bez boha. Přeji vám, ať není bez lidí, které milujete.
***
Ptáci radostně pokřikují, včely radostně bzučí, stromy a louky radostně kvetou, mláďata radostně dovádějí a já vám přeji, aby i vás jaro zasáhlo stejnou radostí.
***
Přeji vám, abyste poznali, že starý čas minul a nový nastává, a nový čas abyste uměli přijmout a on přijal i vás.
***
Veškerou bezelstnost jsme si vyčerpali ve svém dětství. Přeji vám, abyste se jí alespoň občas nechali napomínat. Ve svém dětství jsme si vyčerpali i dobu bezstarostnosti. Přeji vám, aby vám něco málo zbylo i na teď.
***
Ať vždycky máte na paměti, že myšlení není nebezpečné. Nebezpečná je tupost, která se ho bojí.
***
Kdo od života nic neočekává, nebývá zklamán. Ale já vám přeji, abyste očekávali, vyžadovali a nebyli zklamáni. Abyste žili rádi, ba někdy velmi rádi a s chutí a dařilo se vám to. Přeji vám, aby vaším největším dílem bylo právě to, jak žijete.
***
V manželství není nejtěžší žít spolu. Přeji vám, abyste uměli spolu i stárnout.
***
Když v sobě pocítíte nebe, pak vysvitne i slunce. Nemusíte probudit svět. Stačí, když někoho zahřejete.
***
Pozorujete motýla, jak na louce lehce poletuje z květu na květ. Pozorujete káně, jak krouží vysoko nad vámi. Nepropůjčí vám křídla. Přeji vám, abyste měli svá. Navzdory riziku, že vzlétnete a ony vás opustí.
***
Přeji vám, aby ve vás vždycky zůstal prostor pro slova, která se nekrčí, pro naději, která se rozpřáhne do všech stran, pro svobodu, které se nadechujete.
***
Ach tolikrát, tolikrát vás lidé zklamali, a přesto vám přeji, abyste nezatratili víru v člověka.
***
Přeji vám, aby vám občas bylo i krásně a nikdo vám to nepokazil, aby vám bylo krásně tak, jako by ve vás právě propuklo jaro, a ono propuklo.
***
Jak křehké jsou sněženky každého jara! Přeji vám, aby se o ně vždy roztříštil váš smutek.
***
Přeji vám, abyste se nepoddali tomu, co vás hrbí, ale v sobě posilovali to, co vás napřimuje.
***
Přeji vám, abyste nepodlehli tomu, že všemu věříte, ale nikdy nedošli tak daleko, že už nevěříte ničemu, protože jste smysl všeho zatratili.
***
Ať se nestydíte za to, že vás ještě něco dojímá, ale varujte se těch, které nedojímá nic, protože v sobě vymřeli.
***
Jak nebezpečné je říkat pravdu. Přeji vám, abyste se občas takového nebezpečí odvážili.
***
Jak dlouho trvá, než se člověk stane člověkem? Přeji vám, abyste se toho dožili.
***
Můžete být chytří, vzdělaní, bohatí, úspěšní, slavní a mocní. Ale já vám přeji, abyste nepřetržitě probouzeli tu lidskou bytost, kterou v sobě utlačujete a někdy i popíráte, a dařilo se vám to.
***
Každý si umí živě představit, jak by si užíval, kdyby byl bohatý. Přeji vám, abyste si také uměli představit, kdybyste propadli bídě.
***
Přeji vám, abyste se dobrali k poznání, že to nejsou peníze, které vás obohacují, ale společnost, s kterou svůj život sdílíte a která vaši důvěru neprohrála.
***
Nechlácholte se, že pravda nakonec zvítězí nad lží, dobro nad zlem a právo nad zvůlí, pokud i vy neuděláte vše pro to, aby zvítězily.
***
Ať ve vás nevyhasne touha zamávat vlakům, které projíždějí kolem, zamávat tažným ptákům, kteří odlétají na jih, otočit se a někomu velmi blízkému zamávat do okna domu každé ráno, když odcházíte do práce.
***
Ruce, které rozpažujete, ať vám nezdřevění v kříž. Hlas, který jste propůjčili jásotu, ať se nezřítí k zemi. Anděl, kterého jste vydechli, ať vás nezahubí. Nebe, které v sobě nosíte, ať se vám nepromění v propast.
***
Říkáte-li světlo, ať to není světlo, které oslepuje, ale které vede vás a jiné. Říkáte-li světlo, ať je to světlo slunce, které pod sebou opatruje všechnu zeleň a barvy květů a svou hřejivost všem spravedlivě rozděluje. Říkáte-li světlo, ať to není světlo z hořícího domu, ale světlo z okna, které vás vyhlíží, světlo z pouliční lampy, která před vámi zahání tmu, světlo baterky, která tmu proráží. Ať je to světlo svíčky, které tančí s vašimi stíny, ale vás k smrti neutancuje. Říkáte-li světlo, ať je to světlo ohně, který vás poslouchá, protože si nad ním můžete ohřát promrzlé ruce. Říkáte-li světlo, ať je to světlo lampičky na vašem pracovním stole, která hlídá každé vaše slovo jako svědomí. Říkáte-li světlo, ať je vždycky silnější než tma a z tmy vás vždycky osvobodí. Říkáte-li světlo, ať je to světlo, které spaluje zlo. Světlo, pod kterým dýcháte za jiné. Světlo, pod kterým někdo za vás bdí.
***
Přeji vám, abyste měli trpělivost nerozumět. A možná pak porozumíte.
***
Ať vám bliká alespoň plamínek a ochráníte si ho dlaní, aby neulétl a tma vás nezrušila.
***
Často pomyslíte na to, jak snadno jsme smrtelní. Přeji vám, aby vás neděsily dny, že tu jednou nebudete, ale těšili jste se ze všech dní, že tu ještě jste.
***
Vaše narození způsobilo radost několika lidem. Přeji vám, abyste jim později radost nepokazili.
***
Není to nic potěšujícího pomyslit na to, že jednou i vy se proměníte ve vzpomínku. Ale když se vám to už stane, pak vám přeji, ať na vás vzpomínají v dobrém a po vás tu zaznívá smích dětí.
***
Jste to vy a jen právě vy, na koho jste si zvykli i se svými špatnostmi. Přeji vám, abyste se jich také občas uměli zbavovat, i když je vám s nimi hej.
***
Dej bože, ať jsi to raději ty, kdo vládne nám, než ti, kteří nás chtějí ovládnout, ať jsme to nakonec my, kteří vládneme jen sobě a dokážeme to!
***
Úporně dokazuji ostatním, že tu ještě jsem a ne zbytečně. I vám přeji, abyste se nenechali vykázat z přítomnosti.
***
Těšte se, že k vám dneska přijde návštěva. Přeji vám, aby to byla veverka.
***
Přeji vám, abyste celý život snili a snít nepřestali. Toužili a toužit nepřestali. Milovali a milovat nepřestali. A vzdorovali tak proti přesile smrti.
***
Přeji vám, abyste nějakou milou pošetilostí napravili to, co občas chybí vašemu životu. Milá pošetilost.
***
Rodiče nám často připomínali, jak moc nás mají rádi. Vůbec nás to nezajímalo. I my svým dětem často připomínáme, jak moc je máme rádi. Vůbec je to nezajímá. A vám přeji, abyste z toho nebyli zklamáni.
***
Jak vypadá člověk, který se tetelí radostí? Přeji vám, abyste to poznali.
***
V každém životě je spousta mizerných dní. Přeji vám, abyste měli odhodlání neutíkat ani před nimi. Ať žádný z nich není tak mizerný, abyste už nechtěli být.
***
V mnohosti životů je život každého z nás neviditelný. Ať je ale viditelné dílo nás všech.
***
Všichni máme jednu velkou společnou šanci: pracovat, přemýšlet a zůstat pánem svých věcí až do smrti. Ať ji nepromarníte.
***
Jak těžké je umět se rozhodovat, když je člověk svobodný. Přeji vám, abyste především svobodní byli.
***
Je váš život ten správný, anebo ho můžete žít mnohem lépe? Ať si jakkoliv odpovíte, přeji vám, aby váš život byl jenom váš a vám se dařilo dělat všechno pro to, aby správný byl.
***
Přeji vám, aby vás každý den přemohl život a z něho vás přemohlo právě to, kvůli čemu ho tolik máte rádi.
***
Přeji vám, abyste odmítli, kdyby vám Mefisto nabídl jako Faustovi, ať se mu upíšete krví. Nechtějte bezútěšnost a sebezničení jako výkupné za dar moci, bohatství a slávy.
***
Přeji vám, abyste zradili svou malost, porazili svou zbabělost, vyhladověli svou nesmiřitelnost, nechali vykrvácet svou zášť, nenakazili se bezostyšností jiných a ve vlastní povaze nechovali krysu.
***
Přeji si, aby se unavila násilná smrt a svět se stal bezpečný. Přeji si, aby skončily dějiny válek a my se stali odpověďmi míru. Přeji si, aby nad zbraněmi zkázy zvítězily zbraně práce a zbraně lidského ducha. Přeji si, aby epiku násilí vystřídala lyrika soužití. Ať patříte k těm, které mír přežije.
***
Nic tak snadno nevznikalo jako války. Nic tak snadno se neutrácelo jako životy. Obyčejný člověk neměl na vybranou. Rychle si zvykl zabíjet a vraždit. Přeji vám, abyste toho byli ušetřeni.
***
Uvítejte tento den, který právě začíná, a uvítejte ho tak, jako by začínal jen kvůli vám. A každý, tak jako vy a tak jako já, ať tu má na zemi své pevné a důstojné místo, ať i on přivítá tento den, jako by začínal jen kvůli němu.
***
Můžete-li být někomu slovem miluji, buďte. Můžete-li být někomu osudem, buďte. Můžete-li být někomu životem, buďte. Ať i vám je někdo stejnou odpovědí.
***
Nejdéle se čeká na smrt, i když ne každý má to štěstí. Přeji vám, aby to opravdu bylo co nejdéle.
***
Přeji vám, abyste ráno byli přijatelní. Smiřovali sebe s nastávajícím dnem a s lidmi, které teprve potkáte. Abyste rozdávali úsměvné pozdravy a stejné množství jich vybírali. To by pro začátek dne mohlo stačit.
***
Zapomněli jsme většinu z toho, co jsme se ve škole učili. Přeji vám, aby vás život naučil mnohem víc. Ve škole nás neučili, jak žít, jak rozumět sobě a sebe najít. Přeji vám, abyste se to naučili až teď.
***
Těšte se ze zvuku svého jména. Ať se za něj nemusíte stydět. Ať ho vyslovujete s hrdostí. Ať vám všude otevírá dveře. Ať na své jméno ještě hodně dlouho slyšíte.
***
Člověk se stále potácí od pólu zla k pólu dobra. Podařilo se mu vyřešit spoustu problémů a stejně tolik jich vytvořil. Má spoustu cílů, ale do budoucna se neumí dívat společně s jinými. Usiluje o svět stále technicky dokonalejší, ale nic mu to není platné, dokud neodzbrojí své myšlení, dokud z něj nevymýtí temnotu zla a bludů, dokud své ruce nezbaví chamtivosti a nepodá je porobeným, poníženým a zbídačelým, dokud se ke své planetě nezačne chovat jako k vlastnímu dítěti. A pokud se to člověku podaří, bude to jeho heroický čin. Přeji vám, abyste se na něm podíleli.
***
Přeji vám, abyste se nenechali vydědit ze světa jen proto, že mu nabízíte svůj krásný sen o spravedlivé společnosti, a abyste svůj krásný sen nenechali uhynout jen proto, že ho svět odmítá. Vždyť co dobrého se lidstvu podařilo uskutečnit, bylo kdysi také jeho snem.
***
Ať si od nikoho nenecháte vnutit vinu za to, že pokojně žijete, zatímco jiní hladoví, ale ať vám není lhostejné, že jiní hladoví, a stavte se proti všemu, co degraduje člověka. Ať i vy si někdy připadáte jako odsouzení za to, že jste pro hladové ukradli skývu chleba.
***
Přeji vám svět, který stmelujete ze svých myšlenek. Myšlenky, které jsou vám zdaleka viditelným majákem. A zemi, která vám propůjčuje svou sílu.
***
Odedávna platí na světě dva zákony, které nelze obejít. Zákon života a zákon smrti. Ať první zákon naplňujete a druhý ať máte odvahu přijmout.
***
Do své tváře na hladině tůně shlížíte shora jako bůh. Přeji vám, abyste dohlédli až k svému dnu.
***
Milujte nebe. Zvedá vám hlavu. Milujte poezii a hudbu. Jsou jako nebe.
***
Pramen nevydá svou tmu. Ale voda, která se z hlubin země dere napovrch, se sytí denním jasem, až je průzračná. Ať i vaše myšlení právě tak vyvěrá napovrch.
***
Kolik života je v semínku, kterému se podařilo uchytit a vzklíčit mezi ohromným množstvím jiných! Takové vítězství přeji i vám.
***
Mluvíte šeptem a slova jako listí stromu se snášejí na hladinu večerní řeky a tiše v ní tonou. Přeji vám takové chvíle, tonou v nich i sváry života.
***
Neporadím vám, co dělat, abyste byli bohatí, avšak mohu vám říci, jak žít slušně. Ať se nestydíte ani za chudobu.
***
Zakořenění životem kolébejte v sobě zbraň, aby spala, a neprobudila ve vás touhu zabíjet.
***
Přeji vám, abyste poznali, kdy je třeba mlčet a kdy už mlčet nelze, kdy jste pouhým divákem a kdy už jím zůstat nesmíte.
***
Přisoudili jsme slunci, že zapadá za obzor, a pak jsme sebeklamu uvěřili. I tak vám přeji, abyste se pokaždé uchvacovali velikým rudým sluncem, když zapadá za obzor.
***
Sotva jsme vyřešili staré problémy, už vytváříme problémy nové. Sotva jsme zavrhli to, co se neosvědčilo, už nastolujeme to, co se neosvědčuje. Tak vytváříme svět i z dějinných omylů. A vám přeji, pokud se mýlíte, ať se mýlíte jen sami za sebe a vaše omyly nejsou tragédií vám ani jiným.
***
Kolem vás se děje mnohé, s čím nemůžete souhlasit, do čeho nemůžete mluvit a za co nejste ani odpovědni. I tak vám přeji, aby vás neranila slepota, neumlčela němota a neochromila lhostejnost.
***
Žádná válka není prostředkem k míru, žádná vražda se nedá ospravedlnit dobrým úmyslem, žádnou silou se nenastolí demokracie, chamtiví se nikdy nebudou dělit o svůj blahobyt a cizí bídu a vám přeji, abyste nikdy neuvěřili opaku.
***
Přeji vám, abyste k dětem chodili pro otázky a dožili se věku, kdy si na ně dokážete odpovědět.
***
Přeji vám, aby váš život byl natolik čitelný, že mu porozumíte především vy sami a pak i mnozí jiní.
***
I lidé vyjdou a zapadnou jako slunce. Přeji vám, abyste mezitím někoho zahřáli, někoho projasnili, někoho potěšili, někoho vzkřísili k životu.
***
Všemi zelenými větvemi hlasujte pro život. Všemi stébly trávy. Všemi barvami květin. Všemi hlasy přírody. Vším živým tvorstvem. Celým svým myšlením a celým svým tělem. Ať váš hlas je hlasem života.
***
Ať se umíte sklonit ke květině jako k někomu, koho chcete políbit, a zhluboka se nadechli její vůně, jako byste vdechli anděla a měli vzlétnout.
***
Nemějte jiné názory než své. Nemějte jiné vidění světa než své. Nemějte jinou víru než svou. A mimo sebe mějte ještě jiné lidi, kteří vás sdílejí.
***
Nikdo z nás neví, jaký úděl ho ještě čeká. Přeji vám, abyste ho unesli. Nikdo z nás neví, co všechno bude muset mlčet. Přeji vám, abyste nebyli umlčeni. Nikdo z nás neví, kdy bude poražen. Přeji vám, aby vás prohra vyburcovala znovu se zvednout. Nikdo z nás neví, zda ze strachu zapře i sebe. Přeji vám, abyste tak hluboko neklesli.
***
Nebyli jste obdarováni uměním stát se bohatým. Nu což, přeji vám, abyste i tak měli chleba, který je z vaší práce a který doma nemusíte ostatním rozdělovat po krajíčkách.
***
Probůh, nikdy nemějte všechno, co chcete, ať vám zůstane ještě něco, po čem toužíte, o co musíte usilovat a na co se těšíte.
***
Většina lidí tvrdí, že na světě je krásně. Přeji vám, abyste se dívali kolem sebe tak, že krásu skutečně spatřujete. Většina lidí také tvrdí, že život je krásný. Přeji vám, abyste mohli žít tak, že skutečně krásný je. Ať vám vládnou všechny krásy světa a života.
***
Jak bezbranné jsou sedmikrásky na louce, když po nich šlapou lidé, a kolik jen trnů ochraňuje jediný květ růže! Přeji vám, abyste v podobných souvislostech uměli spatřovat svět.
***
Ať pro vás není určující, že žijete, ale jak žijete. Ať nežijete za každou cenu, ale pro jeho cenu. Ať jste hodni všech výsad, které patří výsadám lidí. Ať si je od nikoho nenecháte upírat. Ať k těmto výsadám patří rozměr svobody stejně velký všem bez rozdílu moci a bohatství. Ať nepopíráte lidství jiných, protože jinak popíráte lidství své. Ať jste hrdí na to, že nesete korouhev člověčenství, a nezříkejte se své hrdosti ani tehdy, když za to ochutnáte hořkost porážky a ponížení. Ať nemusíte zapírat toho člověka, kterým jste a kterého chcete dokončit. Ať se vám daří otvírat svou mysl a dohlédnout ještě dál, než sahá váš život. Ať je to touha, ať je to vědění, ať je to nespokojenost, které se proměňují v stavivo světa.
***
Toužíte se stát bohatými a zatím v kapse převalujete i každou korunu? Toužíte se stát slavnými a zatím vás neznají ani ve vašem okolí? Toužíte se stát mocnými a zatím vám zůstala bezmoc? Toužíte se stát nezávislými a zatím máte spoustu nadřízených? Pak vám přeji, aby vás dál pronásledovala vytrvalá a neporazitelná chuť žít.
***
Žil a umřel, aniž by si toho někdo všiml. Po sobě nezanechal ani smutek, ani prázdné místo, ani vzpomínku. Takový osud vám opravdu nepřeji.
***
Jsou krásy, které vyzývají ke ztvárnění. Dálky, které vyzývají k překonání. Překážky, které vyzývají ke zdolání. Jevy, které vyzývají k poznání. Pravdy, které vyzývají k vyslovení. Ať patříte k těm, kteří neuhýbají životu a přijímají právě takové výzvy.
***
Ať je pravdou to, co si myslíte. Ať je láskou to, co cítíte. Ať je dobrem to, o co usilujete. Ať jste součtem toho, co vás pasuje na člověka.
***
Každý den vyšlapávejte ke svému srdci pěšinu, aby nezarostla kopřivami a bodláčím. A uvítejte každého, kdo po ní kráčí a vlídně pozdraví.
***
Nechtějte smiřovat světlo s tmou, dobro se zlem a sebe se všemi lidmi. Stačí, když se vám podaří smířit sebe se sebou a sebe jen s některými lidmi.
***
Do každého nového roku vám přeji šťastný a veselý život. A když nebude příliš šťastný ani příliš veselý, ať je to vždycky život, kvůli kterému stojí za to žít.
***
Dřív ještě dřív ať je tu pohlazení než ruce. Dřív ještě dřív ať je tu vyznání než slova. Dřív ještě dřív ať je tu polibek než ústa. Dřív ještě dřív ať je tu láska než tělo.
***
Nedejte se oklamat sluncem, když z vašeho stínu udělá obra. Nedejte se oklamat svým stínem, když je větší než vy.
***
Daleko od vás si střela nachází svůj cíl. Ať tam nejste. Daleko od vás se diktují dějiny. Ať vás nerozdrtí. Daleko od vás si zvůle hledá své vykonavatele a oběti. Ať jimi nejste.
***
Obývají nás démoni a běsi, kterým jsme nedali zemřít. Přeji vám, aby vaši tvář nehyzdila nenávist. Přeji vám, aby z vás nezůstalo jen torzo člověka.
***
Mohou přijít dny, kdy chcete vzdát i sebe. Přeji vám, aby vás zachránila vůle neodejít poražený.
***
Jak žít? Už jsem si dávno odpověděl. Co dělat? To už také dávno vím. Koho zlikvidovat? O tom jsem nikdy neuvažoval. Přeji vám, abyste i vy měli v podstatných věcech jasno.
***
Co pro mne můžete vykonat? Nechat mne pokojně žít. Co pro vás mohu vykonat já? To samé. Už to je přeci hodně.
***
Všude kolem nás se prostírá ďábel a bůh neviditelní jako vzduch, který dýcháme. Přeji vám, abyste zvítězili nad ďáblem proto, že jste se nadechli boha.
***
Ať nezavrhujete naději, protože tím zakládáte prohry a pohřbíváte už i svůj dnešek.
***
Všude, kam se podíváte, se děje život. Přeji vám, abyste jeho dějem byli i vy.
***
Přeji vám, abyste se těšili na zítřek. A ještě víc vám přeji, abyste se pokaždé dočkali a nebyli zklamáni.
***
Jsou lidé, kteří nemilovali, jejich ruce nehladily, jejich ústa nelíbala, jejich slova se nemazlila a nevyznávala se, a vy ať to nejste.
***
Ať žádná doba nezadupe to nejlepší, co je ve vás, nepřinutí vás zrušit věrnost sobě a neporazí toho člověka, kterého si v sobě nesete.
***
Přeji vám, aby se s každým svítáním rodila i vaše budoucnost. Aby se vytvářela z vašich dnešních rozhodnutí a nestala se dědičkou vašich chyb.
***
Nevěřím, že je člověk určen ke štěstí, ale má na něj právo, a vám přeji, abyste si ho uhájili.
***
Život není velkolepý, ale já vám přeji, abyste jej velkolepým učinili vy. Život není krásný, ale já vám přeji, abyste vy na něm uměli spatřovat krásu. A většinou život nebývá spravedlivý, ale já vám přeji, abyste jej k spravedlnosti měli.
***
Přeji vám, abyste pomáhali jiným, protože tím pomáháte i sobě. Sílíte vědomím, že právě vy někomu můžete pomoci.
***
Radost při narození dítěte proměňuje rodičům i vnímání života. Najednou jim připadá, že život je korunován posvátností a radosti je všude mnohem víc než dřív. Takové poznání vám přeji.
***
Ať se vás stále častěji zmocňuje chvíle, kdy vnímáte, že žijete, a kdy za největší projev veškeré tvořivosti považujete zrození a růst.
***
Tolik krásy na této zemi pozdvihuje naše žití, ach bože, tolik krásy! Ať ji neodplavuje pláč a neohlodává bída.
***
Naléhavost pravdy nás nutí škrtat slova, která jsou navíc. Ať nám ještě zbudou slova, která žízní po kráse.
***
I to ať se vám někdy stává. Najednou se vysílí dlouhotrvající déšť, ten viditelný projev bezútěšnosti, a nebem prosvitne radost. Přeji vám, abyste s ní vystačili do zbytku dne.
***
Tolik dveří, tolik zamčených dveří chrání své domovy. Přeji vám, abyste k jedněm z nich měli klíč. Tolik oken, tolik přívětivých oken rámuje svůj den. Přeji vám, abyste jedním z nich každé ráno vyhlédli.
***
Kdepak, naší slabostí není smrtelnost. To ona člověka odedávna provokuje tak, že ji chce překonat svým dílem. Přeji vám, aby provokovala i vás.
***
Moc toho nepotřebujeme, aby nám bylo dobře. Přeji vám, aby vám nebylo jako žebrákovi, ačkoliv už vlastníte všechno.
***
Přeji vám, abyste si svůj život nenechali vykrást a nebyli tak zbaveni toho nejpodstatnějšího: smyslu své existence, svobody myšlení a vědomí důstojnosti.
***
Přeji vám, abyste vždycky milovali, a bude vám připadat, že stejnou láskou je obdarován i svět.
***
Nedovíte se, o čem to bublá potok, o čem to šumí stromy, o čem to štěbetají ptáci, o čem to bzučí včely. Přeji vám však, abyste naslouchali jejich řeči s takovým potěšením, jako byste jí rozuměli.
***
Blesky za vás zapalují. Vichřice za vás ničí. Povodně za vás boří. Zemětřesení za vás zabíjí. A vy se už nepřidávejte.
***
Žít a neprožívat. Dívat se nevidět. Slyšet a nenaslouchat. Mluvit a nesdělovat. Vykonávat a nemyslet. Ať se vám to stává co nejméně.
***
Předkové nám odkázali řeč, která se umí mazlit se slovy. Ať i vám se daří komusi povědět něco milého.
***
Nejspíš i vy se dočkáte času, kdy budete odmítat proměny světa, činy přenecháte těm mladším a touhy se pro vás stanou minulostí. Přeji vám, abyste nemuseli přežívat sami sebe.
***
Co je na světě nejkrásnější? Co je na světě nejcennější? Přeji vám, abyste si uměli odpovědět a nemýlili se. A co je na světě nejstrašnější? Přeji vám, abyste to nepoznali.
***
Můžete zavřít oči, abyste neviděli. Můžete si zacpat uši, abyste neslyšeli. Můžete neotevřít ústa, abyste nemluvili. A já vám přeji, abyste nemohli nepřemýšlet, i kdybyste chtěli.
***
Přeji vám, abyste unesli své prohry, které vás chtějí srazit na kolena, své pravdy, které jsou vysmívané, i svůj život, který je tak trochu otlučený.
***
Většina z nás si nese svůj díl odpovědnosti za zlo, proti němuž nic neudělala, za omezenost, kterou tolerovala, za dogmata, kterým uvěřila, za lži, kterým tleskala. Ať si to umíte alespoň přiznat.
***
Ze zarámované fotografie na zdi se dívají mí rodiče a prarodiče a prohlížejí si nás živé. Nechť se i na vás ze zarámované fotografie na zdi dívají vaši předkové. Ať jim neděláte ostudu a nemusí se za vás stydět vaši potomci.
***
Oč líp by bylo světu, kdybychom dělali jen dobré skutky. A oč líp by bylo i nám, kdybychom to dokázali. Přeji vám, aby se ve vás alespoň nenahromadilo tolik pekla, že se budete obávat i vlastního dobra.
***
Ať to nejste vy, kdo v sobě vystavil modlu, aby obětoval svůj rozum a vypustil běsi. Ať to nejste vy, kdo za své přijal lži, protože se mu s nimi žije mnohem snadněji než s pravdou. Ať to nejste vy, koho krčí strach ze života, který je mnohem horší nežli strach ze smrti. A od nikoho si nenechte vnutit vinu za to, že jste sebe nezapřeli.
***
Přeji vám prostor, v němž se netísní žádný zpěv, nestrachuje se žádné slovo, právo se nedá zprivatizovat a člověk není aranží prázdnoty.
***
Snad ani nemusíte vědět, komu jste nežádoucí. Ať ale víte, že vás má někdo rád.
***
Udělujte slyšení bájím, pohádkám a pověstem, zůstávají vznešené a nezávislé na proměnlivosti dob. Jejich nesmrtelnost vyrostla z fantazie smrtelných. Pohrdají poznáním, ale v lidech zachraňují budoucnost.
***
Tolik věcí pochopíme až tehdy, kdy už je pozdě na to, abychom je zúročili. Přeji vám, abyste alespoň to podstatné pochopili ještě dřív, než je pozdě.
***
Sepište si spoustu přání a z nich podtrhněte pouze jedno, které chcete, aby se vám splnilo, a za ním si jděte. Přeji vám, abyste uměli vybírat moudře.
***
Přeji vám, aby vám v zájmu pravdy nikdy nesloužila lež, a budete pravdiví. Abyste poznali, která pravda se musí ještě mlčet a která už musí být vyslovena, a budete moudří. Abyste se nebáli pravdy své ani jiných, a budete silní. Abyste s pravdou srostli v jedno tělo, a budete svobodní. Především vám přeji, abyste pravdu nikdy nemuseli vykupovat svým životem.
***
Přeji vám, abyste potkali svou sudičku a ona zklamaně pronesla: Ach, žádná z mých špatných předpovědí se vám nenaplnila, máte víc štěstí a možná ještě víc rozumu.
***
Vždycky budeme toužit po tom, co nemáme. Ať si zároveň umíme přiznat, že i to, co máme, je hodně.
***
Jakoby ptačí zpěv zahnal tmu. Jakoby stvořil den. Jakoby vyvolal slunce. Jakoby odmykal dveře příbytků. Jakoby zvěstoval radost. Přeji vám, ať tomu pro vás tak opravdu je.
***
Tak vysoko zpívá skřivan, že ho nevidíte, ale jeho zpěv si pro vás slétává až na zem. Ať má sílu vás zdvihnout.
***
Někdy vám všechno kolem připadá šedivé a skličující, jakoby svět byl bez naděje. Přeji vám, abyste dál tvrdošíjně hledali barvy pro svou mysl.
***
Na počátku bylo slovo. Dnes má cenu lži. Ať svůj hlas přidělujete slovům, která se opírají o pravdu. A jestliže je dnes nikdo neslyší, ať zítra zboří hradby.
***
Jak křehký je březový kmínek ve spárách skály, a přeci se v ní uchytil, roste a trhá ji jako dynamit. Přeji vám stejně tak ohromnou sílu života.
***
Přeji vám nebe nad hlavou, sny v hlavě, zemi pod nohama a život na zemi. A ještě oblázek, z kterého se vám v dlani vyklube laskavé slovo.
***
Talíře u nás nehladoví. Pod vlastní střechou nás hýčká teplo. Radost malá jako klíček nás odemyká do nastávajícího dne. Žijeme pokojně. Odpusťte nám vy všichni, kterým to bylo odepřeno.
***
Bůh to nebude. Vlci to nebudou. Nebudou to blesky. Většinu to nezajímá. Ať jsme to my, jenom my, protože nikdo jiný nebude za nás vyžadovat právo.
***
Tak silní, tak nezdolní se cítíte, když někdo vámi milovaný z vás v zoufalství čerpá život, jako byste ho měli bohatě navíc. Ať ho v tu chvíli opravdu máte.
***
Pták k svému vyjádření potřebuje strom. V jeho koruně si vystaví hnízdo, usedne na větev a zpívá. Strom k svému vyjádření potřebuje listí a vítr. Pak se rozšumí společným jazykem světa. Člověk k svému vyjádření potřebuje slova. Ať se vám daří spojovat je s lidmi tak pevně, jako když se staví dům.
***
Ať se slunečnice za vámi otáčejí, i když nejste slunce. Ať se ptáci k vám slétávají, i když nikdo z vás není Františkem z Assisi. Ať zvěř k vám přichází s důvěrou, jako byste byli Orfeem. A vám ať je jako světcům, protože zlo vás nezískalo.
***
I dnešní den stvořilo slunce a znovu pomlčelo o tom, co vidělo na druhé straně světa. I dnešní den určují mocní. Přeji vám, abyste nebyli pouhými drobky na jejich hodovním stole. Abyste se probouzeli jako šťastný člověk. Aby vám bylo tak pěkně, jako byste den určovali jenom vy.
***
Váš život je pouze váš. Ať tedy uděláte všechno, aby to byla pravda. Váš svět je taky můj. I já udělám všechno, aby to byla pravda.
***
Takovou noc vám přeji: Před spaním si odestýlejte otázky a ráno ať si ustýláte odpovědi.
***
Voso, neumíš nebodnout. Kobro, neumíš neuštknout. Vlku, neumíš nezardousit. Člověče, neumíš nezabíjet. A vám přeji, abyste to své ruce nikdy nenaučili.
***
Právě v tomto okamžiku se na naší planetě miliardy lidí nadechlo. Planeta žije. Ať vaše srdce bije i v jiných srdcích.
***
Přeji vám, abyste mezi svými slovy našli čerstvé kopretiny, které jste z lásky natrhali na louce už dávno před lety.
***
Někdy možná až příliš skuhráme na svůj osud. Přeji vám, abyste s přibývajícími roky s údivem spatřovali to, co jste dříve přehlíželi, prociťovali to, k čemu jste byli dříve lhostejní, a uměli se radovat i z toho, co vám dříve připadalo tak všední.
***
Přeji vám, abyste se naučili porozumět životu. A pokud se to naučíte, tak vás ještě čeká naučit se přijmout stáří i smrt.
***
Jsou takové chvíle, kdy se schoulíte do vlastního srdce. Přeji vám někoho blízkého, kdo je tam s vámi.
***
Přeji vám, abyste obyčejnými slovy uměli vyslovovat to jedinečné.
***
Co všechno nás usvědčuje z malosti? Přeji vám, ať potvrzujete svou velikost. Kam až nás může degradovat poníženost? Přeji vám, aby vás povyšovala hrdost. Kolik bludů nás zatemnilo? Přeji vám, aby vás poznání rozsvěcovalo. Co všechno nás vzdaluje z člověka? Přeji vám, abyste se k němu stále prodírali i trním života.
***
Svět vám nabízí spoustu pravd, polopravd, frází, lží, dogmat, mýtů, nesmyslů, výmyslů a žvástů. Přeji vám, abyste si uměli vybrat. Aby vám z toho ohromného plevele slov zbylo zrno.
***
Ať znovu bez utrpení se zrodíte vy, kteří jste život protrpěli, ať znovu bez bídy se zrodíte vy, které ohlodával hlad, ať znovu bez pláče se zrodíte vy, kteří byli oloupeni o smích dětství. Narození každého ať je i narozením světa.
***
I vy jste odpovědni za to, že svět učiníte lepším. Nejspíš se vám to nepodaří. I tak vám přeji, abyste ani potom nevzdali své odhodlání jej měnit.
***
Pokud jediným smyslem člověka budou peníze, pak i jeho nemilosrdnost bude bez hranic. Pak nás stále víc bude svírat svět nepotrestaných zločinů a nepředstavitelné bídy. Ať nepatříte k těm, kteří peníze nadřadili nad člověka a svatořečili je.
***
Není ve vaší moci dát dnešnímu světu společný obsah, ale obsah svému životu můžete dát jen vy. Přeji vám, abyste se o to pokusili, a zjistíte, že to jde.
***
Neproste osud, aby z vás sejmul tíhu, kterou na vás vložil. Nikoho neproste, ani lidi, ani boha. Přeji vám, aby vás tíha učinila silnějšími.
***
Pevně zarámovaní do dramat a tragédií světa o to důvěrněji s kýmsi sdílíte své osobní příběhy. Přeji vám, aby vás úzkost světa dneska svírala míň než včera a zítra z ní byl už jen stín.
***
Hle, světla hvězd se navzájem zdraví se světlem naší planety, tak jako se navzájem zdraví světla zarámovaná do oken našich domovů. A co si ještě přát? Aby člověk byl člověkem, jako je světlo světlem a hvězda hvězdou.
***
Ať to, co jste chtěli povědět dnes, povíte zítra mnohem stručněji, mnohem přesněji a mnohem naléhavěji, protože váhy na slova jsou i váhami na život.
***
Ať nejste tím, komu jste už přestali i věřit, ani tím, koho jste nenašli, ani tím, koho jste ztratili, ani tím, koho jste zklamali, ba ani tím, koho byste už znát nechtěli. Ať nežijete proti sobě.
***
Jsou přání, která se vám patrně nesplní. Nezříkejte se jich. Jsou přání, která vám mohou splnit jiní. Neponižujte se. Jsou přání, která si splnit můžete. Dokažte si to.
***
Sázejte na svá vítězství. Přeji vám, aby vám nebyla prokletím. Sázejte na své pravdy. Přeji vám, aby přežily tento den. Sázejte na svou práci. Přeji vám, aby ji velebili i ti, co přijdou po vás.
***
Uvěřili jsme mýtu, že svět musí patřit jen mocným. Pak vám přeji, abyste křísili víru, že svět může patřit i většině.
***
Slunce? Ať vás obkružuje celý život. Chléb? Ať si vážíte toho, čeho se vám teď dostává. Láska? Ať je jak slunce, ať je jak chléb.
***
Z křídel krahujce se teprve snímá kříž. Přeji vám, abyste to nebyli vy, koho si dav už vyhlédl k ukřižování.
***
Ať i vám je zmrtvýchvstání nádherným mýtem odvěké lidské touhy zvítězit nad smrtí. A kříž, na nějž přibili Jeho tělo, ať i před vámi je piedestalem vítěze, před kterým alespoň v sobě pokleknete.
***
I v hrdlech ptáků někdy zazní lidských zpěv. Přeji vám, abyste ho zaslechli a nemuseli ležet v kaluži vlastního umírání.
***
Někdy potřebujeme postát ve vlastním tichu. Přeji vám, abyste v takové chvíli pocítili nesmírnost lásky, která se tísní ve vašem srdci.
***
I takto se tvoří domov. Stolu určíte trvalé místo, za něj rozsadíte židle, jednu si vyberete jak osud a ke konejšivému tikotu pendlovek přidáte tlukot svého srdce, které není samo. Přeji vám dobrou noc.
***
Na jaře jsou stromy plny radostných zpráv. Usedají na ně ptáci, kteří přežili. Ať i vám jsou zvěstováním radosti.
***
Stromy jsou pohanské, obětovávají zemi plody a listí. Tu zemi nikdo nepřišlápne k poddanství.
Stromy jsou křesťanské, poklekly do kořenů a větvemi se modlí k nebi. To nebe nikdo nemůže zahubit. Dej bože, ať je to tak i s námi!
***
Čím by byla řeka bez břehů? Čím by bylo bez břehů moře? Čím by bez břehů byla svoboda? Přeji vám sny, které břehy nemají.
***
Ať umíte mlčet, když nenastal čas slova, a tomu, o čem mlčíte, ať umíte dát podobu slov, když čas mlčení se vyčerpal.
***
Tolik slov a tak málo pravdy. Tak málo pravdy a tolik strachu z ní. Tolik strachu a kdo ho překročí? Přeji vám, abyste se pokusili.
***
Když přijde na lámání chleba, náhle v rukách svíráme balvan. Hlína ho provždy zbavila síly růstu. Ať jste to i vy, kdo z něho každému ukrojí čerstvý a voňavý krajíc chleba.
***
Ať večer pokojně uléháte do svého života, v noci přežijete své hrůzné sny a ráno odhodlaně do svého života vstáváte. A třeba i kapka deště ať vám připomíná, že jste živi a že jste tomu rádi. ***
Bývají i krásné omyly. Přeji vám, aby se vám někdy přihodily, nikomu neublížily a mohli jste je přijímat s laskavým pousmáním. A bývají i krásné hříchy. I ty vám přeji.
***
Možná i vy bloudíte svou pouští. Přeji vám, ať máte dost vůle přejít ji až k lidem. A mezi lidmi ať potkáte anděla a odpustíte mu, že je člověkem.
***
Ubývá lidských stop, do kterých můžeme klást nohy. Přibývá lidských stop, v kterých jít nelze. Přeji vám, abyste to uměli rozlišit.
***
Čím je život bez toužení, tím je pták bez křídel. Čím je život bez lásky, tím je semínko bez hlíny. Čím je život bez práce, tím je dům bez střechy. V tomto pramálo srozumitelném světě vám přeji, abyste byli čitelní.
***
Jsou takoví lidé. I nebe raději svrhnou do propasti, jen aby vám nezdvíhalo hlavu a neprovokovalo vás ke křídlům. Své nebe si vzít nedejte. Jsou takoví lidé. V jejich tělech dosud bují kamenné kyje a kdekoliv ještě zbyl na zemi ráj, už ho plení. Žijte, jako byste ráj znovu zakládali. Jsou takoví lidé, život si nezaslouží. Dělají všechno pro to, aby jiné o život připravili. Ať jim nedáte rozkopnout dveře k vašemu osudu.
***
Kdo s vámi bude chtít mluvit, domluví se. Kdo se s vámi bude chtít setkat, setká se. Kdo s vámi bude chtít v dobrém sdílet tento svět, sdílet ho bude. Přeji vám, abyste tento den a tisíce následujících dní prožili bez obav, že je zruší něco silnějšího než vy.
***
Co přeji sobě, přeji i vám. A jestliže se ve mně dosud zardívá stud, pak ať mne nezaprodá lžím. A jestliže ve mně dosud panuje poctivost, pak ať mi zabrání podvádět i sebe. A jestliže ve mně dosud klečí pokora, pak ať mi nedovolí nadutost. A jestliže ve mně stále žije člověk, pak ať se bouří proti krutosti.
***
Ať především sebe přesvědčíte, že život má smysl a on ať je vám stále více tím, o co se zasluhujete.
***
Ať roste, co má růst, a nechtějte krotit jeho velikost, pokud je to láska, a nechtějte obřezat jeho košatost, pokud je to tvoření.
***
Ať vaše nohy mají vždycky kam jít, vaše ruce mají vždycky co na práci, vaše tělo má vždycky kam pokojně ulehnout, vaše srdce má vždycky co milovat a vaše hlava má vždycky o čem přemýšlet a snít. A vy ať nejste tím jediným, koho máte.
***
Pravda patří člověku. Tak ať si nedáte vzít toto vlastnické právo.
***
Ať se vám daří setkávat se s lidmi, kteří se stávají vašimi lidmi a vy jejich člověkem.
***
Dělám pro vás to, co je v mé moci, zachovávám si slušnost. Přeji si, abyste dělali pro mne to samé i vy.
***
Dávno jsme vyčerpali mýty o své božské síle. Už neudržíme zemi na svých nohách. Už neudržíme oblohu svýma rukama. Dej bože, ať umíme pokleknout k prostotě a dovedeme se vykoupit skromností.
***
Přeji vám, abyste nekáceli staré pravdy, protože neslouží myšlení doby, ale pročišťujte je novými pochybnostmi a omlazujte novým poznáním.
***
Mezi pravdou a mocí nikdy nebude soulad a nakonec to bude moc, která pravdu zradí. Tak to bylo, je a bude. I když imperativ moci bude vždycky silnější než vy, ať pravdu alespoň neumlčujete.
***
I když nepatříte k těm, kdo určují dějiny, ať nepatříte ani k těm, kteří jen zpovzdálí netečně přihlížejí. I když nepatříte k těm, kdo ovládají svět, ať nepatříte ani k těm, kteří se nechají ovládat. I když nepatříte k těm, kdo inscenují světová dramata, ať nepatříte ani k těm, kteří v nich dobrovolně statují. I když nepatříte k těm, kdo používá dav, ať nepatříte ani k těm, kteří dav tvoří. I když nepatříte k těm, kdo si přivlastňují svobodu, ať nepatříte ani k těm, kteří si svobodu nechají ukrást.
***
Vy netrpěliví, nechte se přesvědčit oblázkem, že k dokonalém tvaru se roste mnoho staletí.
Vy úslužní, možná i tušíte, že váš potlesk mocným je zítřejším potleskem na vašem pohřbu.
Vy nesmiřitelní, nedivte se své zášti, že hrany jejích kamenů nakonec do krve rozdírají i vás.
Vy malověrní, nechlácholte se, že i ten, kdo nemá křídla, může vzlétnout v pařátech supa.
Vy budoucí mrtví, dělejte vše s takovým zaujetím, jakoby se právě z vašich rukou rodil svět.
***
Myšlenky neumírají, dokud se sytím lidmi. Ať se sytí i vámi.
***
Nemoci, bolesti, zklamání, prohry, trápení, smutky, starosti a nenaplněná přání jsou někdy až příliš velkou cenou, kterou musíme zaplatit za život. Přeji vám, abyste ho měli rádi i tak. ***
Ať chléb korunuje stůl a práce člověka. Ať láska korunuje život a dítě ženu. A všechny korunované hlavy ať vzdají poctu.
***
Řekněte, jak hodně musí být člověk člověkem, aby pocítil zoufalství jiných a byl silnější o lidskost? Přeji vám, abyste věděli.
***
Do všech stran lidstva sebe vydechujte. Ale přeji vám, abyste uměli dech proměnit i na uragán, když je třeba. Do všech stran lidstva vypouštějte slova jako hejna vlaštovek. Ale přeji vám, abyste uměli slova i zaseknout jako sekyru, když je třeba. Do všech stran lidstva své ruce rozdávejte jiným rukám. Ale přeji vám, abyste jim uměli dát i nesmlouvavost kamene, když je třeba.
***
Kdo sebe nezradil, dnes prohrává. Zítra prohrává ten, kdo zradil sebe. Kdo dnes mlčí, zítra se mu mlčení stane trestem. Kdo dnes zatracuje pravdu, pak zatracuje i sebe. Přeji vám, abyste se nemuseli vylhávat i ze své podoby.
***
Když jsme poprvé rozhrnuli nebe jak oponu, spatřili jsme zase jen nebe. Za tak velký hřích poznání odmítli jsme se kát. A kde je to místo, bože, kde je to místo, kde jsou si lidé rovni? Copak se na kříž dají přibíjet odvěké sny těch bědných?
***
Sny se nedají vykácet jako les. Nedají se odsoudit k zapomnění, nedají se zakázat ani zavřít. Ani neumírají jako my. A já vám přeji, abyste své sny proměnili v pevninu pod vašima nohama jako ti, kteří jsou obdarováni zítřkem.
***
Rozum je cesta k poznání. Poznání jsou dveře k pravdě. Pravda je klíč ke svobodě. Svoboda je past pro dav. Ale pro vás ať je vším!
***
Bude se válčit, bude se vraždit, bude se loupit, bude se krást, bude se okrádat, bude se korumpovat, bude se vydírat, bude se podvádět, bude se vykořisťovat. Co všechno ještě bude, tak jako bylo? Ať nic z toho nepovažujete za samozřejmost.
(Nemilostivé přání )
Přeji vám, abyste poznali bídu jako ti, které jste do bídy uvrhli. Abyste plakali jako ti, jimž jste byli příčinou k pláči. Abyste pocítili bolest, kterou jste způsobili jiným.
(Druhé nemilostivé přání)
Odmítáte-li vidět pravdu, pak ať vás pravda oslepí. Odmítáte-li slyšet pravdu, pak ať vás pravda ohluší. Odmítáte-li vyslovit pravdu, pak ať vás pravda zbaví slov. Zamlčujete-li pravdu, pak ať vás pravda dusí. A vraždíte-li pravdu, pak ať vás pravda usvědčí a ztrestá.
***
Na většinu lidí planety dnes večer doma čeká nouze, která nesmiřuje. Zbývá jim jen vůle živořit. A vám přeji, abyste žili proti všemu, co vás chce zadupat, a hněv nemusel vaše ruce uzamknout v pěst.
***
Svrhli jsme starý systém, abychom vytvořili lepší, a nyní zjišťujeme, že vůbec není tak dobrý, jak jsme si představovali, a že slouží jen někomu. Přeji vám, aby jednou dobrý byl a sloužil všem, protože se tak stalo i z vaší vůle.
***
Byla doba, kdy lidé nesměli přemýšlet a rozhodovat, kdy za ně přemýšleli a rozhodovali vyvolení, jediní neomylní a nedotknutelní jako ztělesnění všeho lidu. Ohlídejte si, ať se to již neopakuje. Ať dnešek je vaším obrazem.
***
Kdo pohřbil morálku? Kdo degradoval poctivost? Kdo znectil práci? Kdo se vysmál zákonům? Kdo rehabilitoval zlodějnu? Kdo chamtivost povýšil na ctnost? Kdo ze svých chyb udělal zásluhy? Kdo se opancéřoval dogmaty? Kdo vymýtil pravdivost? Kdo se stal majitelem svobody? Kdo znesvětil demokracii? Přeji vám, ať nežijete bez otázek. Přeji vám, ať nezůstáváte bez odpovědí.
***
Vy, pošetilí, kteří se stále snažíte být spravedliví, čestní, poctiví, odpovědní, neúplatní a pravdiví, vy, pošetilí, kteří ještě věříte, že obsah těchto slov nebyl definitivně vypleněn, znectěn a znásilněn, vám přeji, abyste vytrvali. Ani já to nevzdal.
***
Minulé války jsou proklety. Před sebou máme neposkvrněnou budoucnost. Ať je naplněním našich dnešních přání. A nechme prorokům, těm vyděděncům z přítomnosti, ať nesou velikost lidského ducha jako korouhev i jako kříž.
***
Mocní vždy počítají s tím, že většina lidí nedokáže anebo nechce myslet a postaví se na stranu vítězů. Vždy potřebují pěšáky, kteří za ně padnou. Ať alespoň nedopustíte, aby vaší krví podepisovali vlastní moc.
***
Ať se nikdy se nesmíříte se společností, kde jsou jiní odsouzeni k živoření. Odmítejte princip milosrdných darů, který pokořuje a uráží, ale podílejte se na podobě takové společnosti, kde nikdo neživoří. Ať se chudoba nestane zločinem chudých. A žebrák ať je svědomím národa a bědní svědomím světa.
***
Jako nebe bez slunce a slunce bez nebe jsou práva bez svobody a svoboda bez práv. Jako pták bez křídel a křídla bez ptáka jsou práva bez svobody a svoboda bez práv. Jako řeka bez břehů a břehy bez řeky jsou práva bez svobody a svoboda bez práv. Přeji vám, abyste rozměr svobody vždy poměřovali svými právy, protože svoboda bez práv a práva bez svobody jsou klam.
***
Co po nás zůstane? Nádherné myšlenky o spravedlivém světě, které zašly na chyby lidí. Ať se jednou stanou samozřejmostí budoucích.
***
Lidská touha po šťastném životě se nemění za celá tisíciletí o nic více než láska a milování. Mění se jen systémy, které slibují ono naplnění. Přeji vám systém schopný nabídnout takové možnosti, abyste svou prací obhájili právo na slušný život a revoluce se znovu nemusela stát dítětem chudých a ponížených.
***
Když člověk poprvé zabil druhého člověka, tehdy začaly dějiny lidstva. Přeji vám, abyste už teď nebyli započítáni mezi padlé.
***
Jednoho dne lidstvo odzbrojí své myšlení a tehdy poprvé na této planetě ukončí své krvavé dějiny a války se provždy stanou anachronismem. Takové završení dějin vám přeji.
***
Jednoho dne se lidé postaví k lidem jako rovní k rovným a tehdy poprvé na této planetě se přestanou dělit na urozené a neurozené, na vládnoucí a porobené, na elitu a ty ostatní. Takovou zemi lidí vám přeji.
***
Došli jsme k velkému poznání, které je pro mnohé trpce vykoupené. Uvědomujeme si, že toho člověk k důstojnému životu potřebuje poměrně málo, ale že i to málo se mnohým nedostává. Přeji vám, aby vám bylo vždycky dostupné alespoň to málo.
***
Mějte se na pozoru před těmi, kteří chtějí vládnout vašemu myšlení a zbavit vás vlastní vůle. Kde končí rozum, nastupuje vláda bludů, teror temna v lidském mozku. Kolikrát už a kolikrát ještě? Přeji vám, ať jen sami sobě jste pánem i služebníkem.
***
Nenalhávejte si, že jste svobodní, dokud se nenaučíte svobodně myslet a nenapřímíte se k odvaze svobodně jednat.
***
Nemějte nic proti odlišným názorům jiných, pokud nechtějí potlačovat vaše. Nemějte nic proti hlupákům, pokud vás nechtějí přizpůsobit ke své podobě. Nemějte nic proti zákonům, pokud vás dovedou ochránit. Nemějte nic proti bohatství kohokoliv, pokud nevzniklo na váš úkor. Nemějte nic proti politice, pokud si z vás nehodlá udělat lokaje. Nemějte nic proti vůli mocných, pokud vám ponechají vaši vůli. Nemějte nic proti světu mocných, pokud počítá i s vámi. Takovou míru tolerance vám přeji.
***
Už ani ozvěna po nich nechce opakovat lži. Ať se jejich ozvěnou nestanete vy!
***
Co všechno se v téhle republice rozkradlo. Přeji vám, abyste nezapomněli, že tu také máte svůj domov. Přeji vám, abyste se v rodné zemi nestali nájemníky. Přeji vám, aby i pozítří někdo uslyšel na vaši řeč. A stromy zde pro vás stále šuměly česky.
***
Nenechte si namluvit, že teď jsme si všichni rovni. Přeji vám však, abychom si rovni byli.
***
Jsou slova odsouzená - jako sociální spravedlnost. Jsou slova vysmívaná - jako vlastenectví. Jsou slova pošlapaná - jako solidarita. Ať patříte k těm, kteří jim dávají nový obsah a zachraňují je.
***
Ještě celou epochu bude lidstvo hledat rovnováhu mezi potřebou jedince a společnosti, mezi bohatstvím a chudobou, mezi chamtivostí a solidaritou. Ať budoucnost zakládají vaše prosté tužby.
***
Pod stejným nebem, na stejné zemi, se stejnými lidmi vám přeji jiný možný svět.
***
K sobě se přiznávejte. Ať máte proč, a nejste jako sad, který se zřekl stromů, jako zem, která vyhostila i trávu. K sobě se přiznávejte. A nejvíc před těmi, kteří na vás jako římský císař v Koloseu ukazují palcem dolů. K sobě se přiznávejte, a třeba ať to bolí. Ubozí jsou jen ti, kteří prchají i před svou pamětí.
***
Udělte odvahu vašemu rozumu, svobodu vašim slovům, troufalost vašim myšlenkám. A nic ať vám nezabrání.
***
To, co nás činí svobodnými, je možnost volby. Přeji vám, abyste tu možnost měli. To, co máme nejcennějšího, je náš život. Přeji vám, abyste mu dávali bohatost. To, co máme nezcizitelného, jsme my sami. Přeji vám, abyste byli i nezotročitelní.
***
Tisíce let člověku zakazovali svobodně mluvit. Ale zpívat ho neodnaučili. Tisíce let plenili jeho prosté tužby. Ale snít mu nezabránili. Tisíce let mu z úst vytrhávali slova. Ale nezbavili ho myšlení. Tisíce let ho brutálně sráželi na kolena. Ale na kolena nesrazili jeho ducha. Přeji vám, abyste si i vy uchránili cosi nezranitelného, co se omlazuje jako ořezaný strom.
***
Tisíce let se rodily epochy z nadějí a nádherných myšlenek a pak se zase hroutily na řetězovou reakci chyb a omylů. Přeji vám, aby vás svět adoptoval i s vašimi starými chybami a vy adoptovali zase jej i s jeho novými omyly.
***
Tisíce let jste se chystali ke svému narození. Tisíce let jste nic nedělali a tisíce let zase nic dělat nebudete. A teď jste tady, abyste vyčerpali svou jedinou možnost. Abyste udělali něco, na co byste mohli být hrdí. Abyste se ze sebe vydali a stali se odpovědí. Máte na to pár desítek let. Držím vám palce, ať nezklamete především sebe.
***
Tisíce let se člověk snažil čerpat sílu k životu ve víře v boha. Víru stavěl nad pravdu, ona ho dělala silnějším. Nakonec se sám vyčerpal marnou nadějí a ztratil víru v božskou všemohoucnost. Přeji vám, abyste našli víru ve vlastním rozumu a vědění se stalo jeho potravou.
***
Dva tisíce let se schováváme v bohu a svůj osud mu svěřujeme k ohlídání. Přeji vám, abyste se ochránili sami před sebou. Dva tisíce let se pokoušíme domluvit s bohem. Přeji vám, abyste se pokusili domluvit sami se sebou. Dva tisíce let svým tužbám dáváme slova modlitby. Přeji vám, abyste sílu i naději nacházeli v sobě.
***
Tisíce let trvalo, než jsme pochopili, že se nesmíme poníženě uklánět před nikým, ale musíme se umět sklonit sami před sebou. Ať tedy dokážeme smeknout i korunu vlastní pýchy.
***
To nejtěžší nás učí až život. Přeji vám právě tolik zklamání, abyste pochopili rozměr naděje, právě tolik těžkostí, abyste pochopili smysl pokory, právě tolik obav, abyste pochopili obsah štěstí, právě tolik proher, abyste pochopili význam důstojnosti, a právě tolik zkoušek, abyste se obhájili jako člověk.
***
Naše smrtelnost je nepřetržitá. Stavíme a postavené boříme a zbořené znovu stavíme. A znovu člověk, znovu vstává z mrtvých jako domy z ruin, aby pokračoval ve svém díle.
***
Ještě tolik pravd musíme osvobodit, než dokončíme svět, v kterém by bylo pěkně nejen nám. Ať jim dáte svůj hlas, ať vám třeba rozpářou ústa.
***
Kamkoliv se podíváme a čeho se dotkneme, je výsledkem práce onoho nesmírného množství rukou a mozků lidstva všech generací a my se k němu svou prací připojujeme. To je náš svět. Přeji vám, abyste ho přijali za svůj, ale nechtěli si ho přivlastnit, aby on přijal vás a nechtěl si vás porobit.
***
Někdy člověk musí docela zestárnout, aby si začal vážit práce a pochopil, proč je matkou pokroku. Teprve pak bez uzardění přizná, že ona je opravdu hodna pocty a svátek jí právem náleží bez ohledu na proměny dob a politických nálad. Přeji vám, abyste se navzájem nacházeli a tvořili spojenectví z údělu lidí práce.
***
Ať si je každý vědom své vznešenosti i ubohosti zároveň, ale chová se pouze vznešeně. Ať se každý z vás projevuje jako jedinečná svobodná bytost a s úctou se chová ke každé jedinečné svobodné bytosti. Ať nikdo z vás si nenechá vnutit roli ponížených a urážených. Pokud ji přijme jednou, pak mu zůstane navždy jako verdikt. Ať je to skutečný svět, který vás živí, a ať jsou to vaše ideály, které vás posilují. Ať i vy pociťujete odpovědnost za to, že svět bude spravedlivější a stále máte odhodlání o to usilovat. Ať jste nezvratitelně přesvědčeni, že tento svět patří vám stejně jako jiným a musí sloužit všem. Ať jen vy máte právo na volbu svého osudu a nikdo jiný si neuzurpuje stát se jeho bezmezným pánem. Ať si od nikoho nedáte pošlapat to, čím jste a co jste dokázali. Od vás očekávám ducha revolty a vědomí toho ať vás všechny spojuje. Ať veškeré vaše činy se přiřazují k činům lidstva a v žádném z nich není zárodek zkázy. Ať veškerá vaše síla se přenáší do síly lidstva a jeho síla se stává i vaší silou. Ať jste hrdi na svou práci, ať ona je vaší radostí, ať je vyjádřením vaší osobnosti, ať si ji od nikoho nenecháte zcizovat a vykrádat, ať ona je vaším bohatstvím i bohatstvím vaší země a nebohatnou z ní cizí. Ať práce vašich rukou a mozku se sčítá s prací všech rukou a mozků a dílo všech ať je i vaším dílem. Ať je vám nejlepší odměnou to, že vaše dílo slouží jiným, tak jako dílo všech slouží vám. Ať z díla všech si neberete víc, než vám po právu náleží. Ať váš dnešek překrývá včerejšek, ale vy už jednou nohou stojíte v zítřku.
***
Ten první varuje před zlem už tehdy, kdy ještě neudeřilo, a ve svém těle pociťuje bolest a bídu světa. Ten první spatřuje podobu budoucnosti, jež stále nemá ani kontury, a již ho získává pravda, která teprve najde své lidi. Ten první už dnes zabydluje zítřek. Jako nevidomý, kterého přivádí světlo. Jako hluchý, kterého přivolává píseň. Jako prorok, který tvoří budoucí většinu. Opravdu nemusíte být tím prvním, ale svůj osud ať odléváte do jeho stop.


;***
Drozde, nenechávej mne tu v zimě bez svého zpěvu!
Sedmikrásko, obdaruj mne svou nezdolností kvést i v nečasu.
Větře, připravuj mne už teď na nenávist vichrů!
Slunce, nenuť mne ustupovat do stínu jiných!
Stopo, neodcházej od mne, zabloudíš!
Slovo, vyslovuj mne, jako když mne z kamene vytesáváš!
Slzo, neusvědčuj mne ze slabosti!
Pustino, neoslabuj mou vůli překonat tě až k lidem!
Živote, neubírej mi z toho, co miluji!
Člověče, neznič mou víru v tebe!
***
Kdo vám potom otevře skálu, do níž jste vešli, abyste tu přežili celé století?
Kdo před vámi zabouchl vrata, ta vrata do ráje, na které celý život bušíte?
Která cesta vás zavede tak daleko nazpět, že znovu vejdete do miminka?
Která vaše radost má tu sílu zvednout vás až k nebesům a vy se nezřítíte?
Jestlipak v sobě nosíte panovníka a umíte naslouchat pouze jeho příkazům?
Která naděje se vás nevzdá a bude vás provázet na konec světa, na konec života?
Kdy i vy vypustíte holubici jak Noe a ona se vrátí, aby vám zvěstovala nepromarněnou zemi?
Který z vašich snů se postaví na zem a pak si vás přizve, abyste jej prožili?
Kdo vaše pravdy přijme za své, aby se stal jejich hlasem?
***
Když mluvím o nebi, mluvím o sobě. Napřimuje mne.
Když mluvím o zemi, mluvím o sobě. Přiznává se ke mně.
Když mluvím o stromech, mluvím o sobě. Vrostly
do mého osudu.
Když mluvím o životě, mluvím o sobě. Jsem jeho ozvěnou.
Když mluvím o světě, mluvím o vás. A vám ať není jako zpěvu, který kdosi zaškrtil oprátkou.
***
Kde je ten vítr, který mne do kraje rozfouká jako poselství?
Kde je ten krahujec, který mne vynese nad pole, nad lesy, nad hory?
Kde je ten strom, který se ve mně rozpřáhne do všech stran?
Kde je to semínko radosti, které se ve mně uchytí, vzklíčí a vyroste?
Kde je ta píseň, která se zmocní mého hrdla?
Kde je ta živá voda, která mne svou kapkou zasáhne doprostřed srdce?
***
Neořezávejte mi větve, chci ještě kvést a šumět si svou řečí. Nekácejte mne. Chci se ještě rozpřahovat k životu. Nezbavujte mne země. Chci ještě svými kořeny pátrat v jejích temnotách a všechno, co v ní tlí, proměňovat do zeleně, barev, vůně a plodů.
***
Přeji vám:
Ať nezabijete toho člověka v sobě.
Ať patříte k těm, kteří dávají světu lidský rozměr.
Ať umíte přijímat svět, v kterém žijete, ale nezříkáte se světa,
který si přejete.
Ať vyhrajete svůj mír, protože mír v člověku je i mírem světa.
Ať si zasloužíte svůj život, který nepatří jen vám.
Ať máte tisíce důvodů, proč žít - a stačí i jediný.
Ať žijete tak dlouho, jak se vám to líbí, a nemáte důvod k smrti.
Ať se každým krokem přibíjíte k zemi a nikdo vás z ní nevyrve jako plevel.
Ať je vám domov tím středem světa, od něhož měříte každou dálku.
Ať se ve vás raduje dítě, kterým jste byli, a občas se bojíte toho, čeho se bojí jenom děti.
Ať rozhodujete rozumem a nemýlíte se, necháte si napovídat srdcem a věříte mu.
Ať si uchráníte právo nesouhlasit, ale nepřivlastňujete si právo zatracovat.
Ať se nestanete otroky vlastní neomylnosti a neomylnost jiných vás nezničí.
Ať nikdo a nic vás nemůže donutit, abyste necítili, netoužili a nemilovali.
Ať se nenecháte spoutat zbabělostí ostatních, ale stanete se jejich odvahou.
Ať vždycky zvažujete, co musíte obětovat, když přijmete něčí přízeň.
Ať nemusíte stát na straně silnějších proti svému přesvědčení.
Ať s vítězi neprohrajete svůj život.
Ať nežijete proti svým názorům, proti svému svědomí, proti pravdám života.
Ať se umíte obohacovat odlišnými názory jiných.
Ať váš obličej není místem pro dvě tváře.
Ať žijete ve společnosti, která vás potřebuje a která potřebuje i vaši nespokojenost.
Ať máte odvahu pochybovat, když všichni věří, a sílu věřit, když ostatní pochybují.
Ať neobviňujete ty, kteří se mýlili, ale sebe se ptejte,
proč jste jim uvěřili.
Ať se nemusíte schovávat do slov mocných a do
převleků doby.
Ať nemusíte žít v systému, kde se nejkrásnějšími ideály zakrývají zločiny.
Ať nemusíte kolem sebe hledat panovníka,
protože jste ho nenašli v sobě.
Ať slovy nezaháníte ticho a v mlčení neukrýváte zbabělost.
Ať po celý život objevujete život a v objevování je víc
údivu než zklamání.
Ať svůj dnešek neopíráte o vzpomínky na minulost, ale o zkušenosti zrozené z minulosti.
Ať si nemusíte svůj život krutě odpykat, jako byste měli nést tresty za jiné.
Ať máte v hlavě dost místa pro myšlenky, které se dosud nevešly na zem.
Ať nejste vinni za své myšlení, protože ho neunesla doba.
Ať jste to vy, kdo máte klíček k lidským srdcím,
když jsou zamknutá.
Ať vaším osudem jsou lidé vícekrát v tom dobrém než zlém
Ať se neprobouzíte s myšlenkou na smrt,
kterou přejete jiným.
Ať není nic, co byste chtěli povýšit nad lidský život -
jedině lidský život.
Ať život překonáváte jen životem.
Ať svůj život završíte ještě dřív, ještě o chvilinku dřív.
Ať vám jeden život nestačí na všechnu lásku!

***
Člověče, alespoň neznič víc, než jsi vytvořil!
***
Člověče, skloň se před zázrakem! Znovu a znovu tráva na jaře vstává z mrtvých.
***
Člověče, nikdo z tvého svědomí neuklidí ty hory zbůhdarma mrtvých, ničím nezhojíš to strašlivé zranění svého mozku. Ať se alespoň příští svět nerodí z milionů padlých.
***
Člověče, ty padlý ve všech válkách, nadechni se života, umyj se, ustroj se a jdi dokončit své dílo! Odnauč se být sám sobě katem i obětí.
***
Člověče, nebude klid na této planetě, dokud neprosadíš autoritu činu proti autoritě moci, sílu práva proti právu síly, sílu argumentu proti argumentu síly, sílu lidství proti lidské síle, boj proti sobě bojem o sebe.
***
Člověče, nedej si pokoj, dokud se na světlo neproklubeš alespoň mlíčkem, dokud se nestaneš majákem dějin.
***
Člověče, ať tvoje slova nejsou smáčená krví, nejsou psaná do zdí cel a na motáky, nejsou přehlušovaná salvami zbraní a výbuchy granátů, nejsou seškrtaná rukou cenzora, nejsou umlčovaná strachem, nejsou dílem nenávisti a lží. Ať rostou jako domy, v kterých se bydlí, žije a miluje.
***
Člověče, odejmi ze sebe bezuzdnost chamtivosti, kterou jsi povýšil na mravnost. Odejmi ze sebe sílu, kterou můžeš zničit svět i sebe. Odejmi ze sebe veškeré zlo, které si ještě nenašlo cíl. V tvé moci je, abys tu po sobě na dlouhé věky zanechal život. Ať on je tvou pointou.
***
Člověče, ať nad světem vítězíš tím, že si ho získáváš, nikoliv že si ho porobíš. Tak zvítězíš na staletí dopředu.
***
Člověče, i bez tebe strom vydá nádherné plody, ale bez tebe je nikdo nesklidí. Začni znovu.
***
Člověče, když už jsi všechno získal, dokaž se i rozdělit.
***
Člověče, znovu si hojíš smrtelná zranění, znovu si sceluješ potrhané sny, znovu se pokoušíš naplnit přání zástupů. Nechť se uskutečňuje tvá vůle, zde na Zemi. Nechť se tato Zem podvoluje tvým rukám.
***
Člověče, umožni dobru, aby vládlo na zemi. Dopřej lásce, abys jí sloužil. Dej zemi, aby tě živila. A sobě nedovol, abys vše zničil.
***
Žijeme, dokud každý den pro nás začíná budoucnost, dokud naše myšlení sahá po zítřku, dokud jsme nedali umřít svým snům a tužby nám nevyhasly jak oheň.
***
Přeji vám, abyste i vy odvrhli břímě cizí vůle, prodrali se ke svým pravdám a stali se svými. Tehdy podruhé a opravdově se narodíte.
***
Vlky v sobě nechte spát. Přeji vám, aby člověk člověku byl člověkem.
***
Jak krásná by byla tato země, kdyby to byla země lidí. Vám, všem budoucím, takovou zemi přeji.
***
Za jasné noci se díváte na hvězdy. Tam daleko jsou ona místa, kde se neumírá. Přeji vám, aby vás o to víc zasahovala tichá radost žít.
***
Přeji vám, abyste každý den měli chleba k namazání, slova k pohlazení a lásku, která neokorala. Pár blízkých lidí, kterým patříte, dobrou mysl, která patří vám, a na vašem stole talíře, které nikdy nehladoví. To vám také přeji.
***
Poděkujme životu za vše minulé, co bylo krásné, a přičiňme se za vše budoucí, co by se krásným mohlo stát.
***
Přeji vám, abyste rádi usínali, rádi se probouzeli a radovali se z nejprostších věcí, protože jsou nejkrásnější.
***
Ještě máte čas. Přeji vám, abyste nezůstali dlužni dobré slovo.
***
Přeji vám, abyste žili obyčejně a považovali to za štěstí, abyste žili šťastně a považovali to za zázrak.
***
Čím je vaše slovo proti slovu písma svatého? Přeji vám, aby jak ono lidi spojovalo. Čím je vaše světlo proti světlu slunce? Přeji vám, aby bylo světlem lidství.
***
Jak nádherná jsou ústa, která říkají - mám tě rád! Přeji vám, aby ta ústa byla i vaše. Jak nádherné jsou ruce, které zachránily život! Přeji vám, aby to byly i vaše ruce. Jak nádherný je člověk, z kterého vyzařuje budoucnost. Přeji vám, abyste tím člověkem byli i vy.
***
Svatý živote, vévodo naší země, ochraňuj nás před námi samými.
Svatá lásko, královno našeho žití, buď při nás, abychom nevyprahli.
Svatá prostoto, maminko našeho dětství, neubírej nám z našeho těšení, z naší radosti.
***
Přeji vám každou noc dobrou noc, každé ráno dobré ráno a celý den dobrý den. To vám přeji po celý život.
***
Přeji vám, abyste uměli poprosit a nezapomněli poděkovat.

Přípitek

Ať si nemusíme slzou připíjet na štěstí
se srdcem sevřeným do pěsti
I když se štěstí kvůli nám neprobudí
ať nejsme druhořadí ať nejsme chudí

Novoroční přání

Abychom se všichni pospolu
v zdraví setkávali u stolu
a svedli jsme zas a znova
slovem dotýkat se slova

Aby dům byl domovem
snad nežádám si moc
ráno jsme si řekli Dobrý den
a večer popřáli si Dobrou noc

Osobní přání

I když mé verše nechybí nikomu
přesto bych jimi rád vstoupil k vám
jako host do domu

Neřečním nehraju nezpívám

A jen chci aby se vědělo
že jsem slovem posvítil
když se v duši setmělo

Osudové přání

Ať není dobro které vykrvácí
a život který nehřeje a nevoní
i když andělé nám uletěli jako ptáci
a o člověka se rvou démoni

Ať nikdy nikdo už mi nebude
bezmezným pánem nad mým osudem
a není není mocnost která vyplení
mou řeč mé myšlení

Mravní přání

Ať se nezapřu a neuhýbám
a dovedu se přiznat k vlastním chybám
a daří se mi pravdu rozpoznat
a mám odvahu se k ní i znát

A každá pravda ať mne rozlomí
a obnažuje svědomí
a dá mi sílu abych vyplevelil zlo
kdyby mi v srdci vyrostlo

Třeba marně vzývám naděje
jež přibité jsou na křesťanském kříži
a poznávám jak těžké je
dobrým být a neublížit

A třeba marně obhajuji ctnosti
v tomto světě vysmívaném nestoudností
a ovládaném lží
Však úctu vzdám co si úcty zaslouží

Každodenní přání

Ať zpěv ptáků ve mně přezimuje
když lidský vichr kolem duje
a má slova která nejsou zlá
aby mi v srdci nezmrzla

Ať vždycky planu pro něco a někdy proti
a své myšlení si ničím neoplotím
a nejsem ztrestán už jen tím
že přemýšlím a soucítím

I když moje dni jsou obyčejné všední
a často vydané jak v zimě sad
však čím tu žiji ať mi nezevšední
a neprohraji co mám rád

Vzdorné přání

I když zalehne mě tento zbitý svět
v němž ani bůh už neodklidí
tolik mrtvých ze svědomí lidí
ať aspoň oživí mě pouhý jeden květ

a vzdorné slovo vypuštěné na svobodu
ať roznáší všem živou vodu

a ti dnešní mocní bohatí a silní
ať mne nepromění v kliku vlastních dveří
ať mám sílu věřit když pochybují jiní
a odvahu pochybovat když ostatní věří

Přání podstatného

Tolik pýchy tolik křiku
tolik špíny tolik zrad
a semínka prosby a zrníčka díků
a drobečky pravd

Dej bože

ať nekřivím se před osudem
a ze všech slov co napíši
alespoň mi pravda zbude
na kterou někdo uslyší

Přání proti strachu

I když na noc pozamykáš
co zamyká se v domě
i tak si tma přijde
pro tebe a pro mě

Mezi dveřmi domu
položí se jako práh
Dej bože ať ji překročíme
ať překročíme vlastní strach

Noční přání

Sviť má lampo má noční hvězdo
slova mi hlídej jako svědomí
Moje zloba ať mne nepřemůže
a cizí nezlomí
***
Ať každou noc spí sladce
dítě jež se tiskne k matce
a my ať nejsme dlužni dětem
srozumitelnou zemi Lidé bděte!
***
Hle svítí hlava - žárovka myšlení
a i když tma se hrne k ní
tma dogmat a tma lží
ať jako můra do světla naráží!

Nepoddajné přání

I když sám sebe k životu rozdírám
ať jiným nejsem plný hran
ať zloba nestane se mojí paní
a nenávist není mojí zbraní

Ať moje paměť nepohřbívá
co bylo dobré a co nám ještě zbývá
když jiní už i svůj národ pohřbili
rzivými hřeby k zemi přibili

Ať je ve mně dobro co se nezaleklo
když se v někom nahromadí peklo
a žádná moc a omezenost s arogancí
mě nepřinutí k tanci

Ať vlastní svědomí je soudcem mým
přísným a jediným
a nikdo a nic mou mysl nezotročí
a vidění mi nevypálí z očí

I kdyby mi slova z hrdla vyrvali
ať nejsem ten bojácný zpovzdálí

Zradou je sebe umlčet
jen jednou a pak už tisíckrát
zradou je každý náš sen
který jsme nechali umírat

Milostné přání

Svatá lásko, královno našich dní
ve mně se rozedni

a dopřej mi tu krásnou chvíli
ať se opakuje jako dřív
lásku která ve mně sílí
a při níž bývám nejvíc živ

Ať nejsem ztrestán tím
že ve mně láska vymře navždycky
a se mnou zbyde tu jen můj stín
ten lhostejný a nelidský

I když mě už napomíná stáří
a bere z toho co mi život dal
ať se mi ještě jakž takž daří -
toužil jsem a toužit nepřestal

Malý součet přání

I když ze svých snů a přání
neprostřeme stůl nepostavíme si dům
dej bože ať žádná moc jim nezabrání
aby dosáhly až k nebesům

I když tolik pravd nám opět zbylo
a hluchým je k nim tento svět
dej bože aby se nám v srdcích rozednilo
a dovedli jsme uvidět

I když jsme prošli temnotami bludů
abychom až potom přemýšleli jasně
dej bože ať holínky nám nevstupují do osudu
a nejsem vymýcený jako moje básně

I když pod nohy nám naházeli hroby
a pak nás zasypali loupeživou tmou
dej bože ať se nezřítíme do výkalů doby
a zlobu umíme od sebe odetnout

I když za chyby jiných nás živé pohřbili
ti co se honosí vlastními omyly
dej bože ať svůj život nezapřeme lží
a zbitý nám u nohou neleží

I když z iluzí nám zbyly jenom ruiny
nad nimi dále ční odvěké ideály
dej bože ať je nezašlapeme do hlíny
jako je jiní zašlapali

I když dál prodáváme svoji práci
z níž jsme nezbohatli a nezbohatnem
dej bože ať lidská práva nikdo nevykácí
a rovnost se nám stane právem

I když na druhých vidíme jak stárnem
a co bychom teď udělali mnohem líp
dej bože ať jsme víckrát dotekem nežli šrámem
a zmoudříme svým součtem chyb

I když jsou dny šedé nijaké
a jenom svým chladem nás pohostí
dej bože ať je nám život stále zázrakem
s pečetí radosti

I když se pořád někde válčí
běh světa se tím nezastaví
dej bože ať nás ráno vzkřísí pokřik ptačí
a znovu se napřímíme jako stébla trávy

Svaté přání

I když někdy lípa a jindy pustina
se v nás rozpíná a rozpíná

I když někdy chudobka a jindy ptáče
choulí se v nás na krajíčku pláče

I když někdy vichry a jindy běsi moří
v nás propuknou a boří boří

Svatý živote vévodo našich dní
svou korouhev nad námi pozvedni
Svatá lásko královno našich poutí
nedej nám vyprahnouti

Přání naděje

I když žádná doba není bez viny
ať aspoň životy nám nedrancují dějiny
I když dějiny nám drtí naděje
ať aspoň sýkorka mi ráno zapěje

I když nad všemi je stejná obloha
a kdykoliv nás mohou smazat velké děje
ať můj život jenž je bez boha
není bez víry a není bez naděje

I když mnohými jsem zašlapáván jako tráva
ať znovu vtékám do svých žil
a znovu se napřimuji a nezaváhám
k tomu abych sebe vskutku žil

Ať tupě nezírám a nesedím a neležím
ať tupě netleskám zde podvodům a lžím
a plevel ať se ve mně neuchytí
a jím nezaroste moje žití

České přání

Ať nezmírám zde tolik tím
že z Čech nám zbyl už jenom stín

a vichr doby mě věje do všech stran
a na Vltavě mne překračují mosty
a trhá mne krákot vran
ve vlastní zemi kde jsme se stali hosty

Ve vlastní zemi kde jsme se stali hosty
mnozí už rodnou zem plení
mnozí už za sebou spalují mosty
mnozí už Čechy odsoudili k zapomnění

Dej bože ať tomu tak není!

Lidské přání

Neříkám že nejsem bez viny
však více jsem uhněten z dobra
a třeba ať jsem poražen jinými
než abych sám sebe prohrál

než aby strach se stal vládcem mým
a já jeho nuceným poddaným
jenž s davem hýká a haleká
Děsím se davu A ctím člověka

Rovné přání

I když je hlína stejná pod námi
i nad těmi co zdraví a mladí zemřeli
ať mír nám není pauzou mezi válkami
a ticho pauzou mezi steny a výstřely

I když je hlína pod nohama věčně živá
ať i s námi podělí se o svou sílu
a je-li smrt ke všem stejně spravedlivá
ať i lidská spravedlnost bývá bez rozdílu

Zapřísáhnutí

Na život s lidmi a na smrt sám
nad hlavou nesu si krákot vran

Tichý vzdor říká mi ne a ne
ať v pokoře před nikým nepokleknu
mraky však které mám do čela vražené
před tebou země má smeknu

Jen tobě se budu klanět dál
abych si do hrsti nabíral hlínu
abych ti býlí a kopřivy vytrhal
abych se uklonil pro květinu

Sražte mne nebesa sražte mne bleskem svým
kdybych se klaněl tak poddansky před někým!

Průzračné přání

Dej bože

ať oklestím se
ze všech zbytečností
až k prostotě
až k pravdivosti

a do dlaní slov
smím život nabírat
neumím nenávidět
a dovedu mít rád

Přání nevinnosti

Dej bože

ať všechno je zas nevinné
jako započaté dítě
jako započatý sníh

a my o tom nevíme
a nepočalo zlo
a nepočal se hřích

První pokleknutí

Ať lípy při mně stojí
vyrostly z českých bájí
a na větve zpěvu
jim ptáci usedají

Klekátkem zpovědnice
ať je země má
pod mými koleny
odvěky pravdivá

Druhé pokleknutí

Živote přísný
nežádám milost ani divy
prosím buď mi jen
věrný a spravedlivý

Abych tě mohl žít
před tebou poklekám
Dopřej mi ať v sobě
zdůvodním člověka

Prosté přání

Svatý živote vévodo můj
mou radost si pamatuj!

A proměň ji v píseň
jež tryská až k nebesům
Skřivan ať ji tam zpívá
Ergo sum

Poslední přání

Dej bože

ať mám sílu unésti
pravdu svou prohry své a své bolesti

i srdce své znavené sevřené do pěsti
ať umím unésti

Největší přání

Takhle bych chtěl umřít
Jako když se zhasne
A takhle chci žít
Jako když se svítí celou noc

Ostatní tvorba Michala Černíka publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Fotografika
DV 110/2020: nová čtyřverší
DV 104/2019: ***
DV 100/2019: Rituál, Metamorfóza bytí a další
DV 99/2019: Modlení k bohyni lásky a další
DV 98/2018: Pracovní nástroje, Vteřina a další
DV 93/2018: Neklid, Občanské verše a další
DV 88/2017: Závrať, Prameny zpěvu a další
DV 87/2017: Lidské světlo a další
DV 86/2016: Stačí i málo, Šumění a další
DV 83/2016: Právo trávy, Vykoupení a další
DV 77/2015: Dobrý den!
DV 75/2015: Večeře, Píseň o duši a další
DV 73/2014: Mizérie, Přemožen životem a další
DV 72/2014: Samozřejmá země a další
DV 69/2014: Vůle k životu, Poddanství a další
DV 68/2013: Verše zimní a vánoční
DV 65/2013: Kam chodí cesty, Čechy a další
DV 58/2012: Trochu jako modlitba a další
DV 57/2012: Čtvero ročních období a další
DV 55/2011: Čechy, Polabí a další
DV 52/2011: Čtvero ročních období a další
DV 50/2010: Kdyby všechno štěstí a další
DV 46/2010: Tajemství, Milenecké poučení a další
DV 43/2009: Do čtyř světových stran a další
DV 41/2009: Ptaní, My, pointa života a dalšé