Miroslav Václavek

Dvacet jedna gramů slov

Projela kolem
na sobě neviditelnou podprsenku
aby byla vidět
a její tramvaj
vydala horký povzdech
jako ty když říkáš ne
pak spadla první kapka
a zněla
jako funébrmarš pomalu bubnovaný prsty na umakartový stůl
a další
už zněly jako miliony políčků za pozdní návrat se rtěnkou na tváři
a růží déšť
nemravní psi
k sobě nestydatě čichají
jako ženy k testeru
než si koupí parfém
a kamenní andělé
mají ve tváři výraz
jako když ti přinesu málo peněz
pamatuji se
když jsi mívala rty od červeného vína
i mého spermatu
a za okny vycházelo rudé slunce
jakoby někdo vyvěsil japonskou vlajku
na znamení divného míru
a nikdo neměřil čas
ani vzdálenosti mezi námi všemi
a všechno se zdálo být tak přirozené
že nebylo třeba přemýšlet
nad tím jestli zemřu
a město bude lehčí o dvacet jedna gramů mé duše
i kilogramy mých hříchů

Nad Prahou

Stál jsem nad Prahou
a to město bílé i temné
bylo cítit soumrakem sakrálně vanilkou šlapek
a rybí restaurací na Kampě
neony v zapadlých pajzlech mrkaly cizokrajným open
uvědomujíce si svoji jepičí existenci
i hranice svitu a tmy
tvé šaty na Andělu
ti chtěl svléci ten podzemní vítr
a ty jsi měla starost o své vlasy
a já chtěl aby nám ujely všechny vlaky
až na konečnou
a my zůstali
když máš strach z letících holubů
svíráš pevně moji ruku
a já si uvědomuji
že jejich oči jsou jako kapky krve
a že se dnes budeme milovat

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 99/2019: Někdo, Počkám a další
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 93/2018: Nad městem, Vteřina
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 61/2012: Buddha blues, Přejdu
DV 58/2012: To léto, Jestli noc
DV 55/2011: Do rána a další
DV 53/2011: Březen, Blues pro dva, Blues pro psa
DV 49/2010: Kdo jsme, Villon blues a další
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 44/2009: Chvíle, Nad hrobem a další
DV 42/2009: Ty a já, Bílé ráno a další
DV 41/2009: Než přijde smrt
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý