Miroslav Václavek

KDO JSME

Zpíváš i za mě
město v tichách
tvá špína v žilách
hlína pod nohama
teče těly
a tepe na povrchu jejich stěn
zatím
a tam
ještě pořád
se zastavuji u dveří
a pohřbívám
vychladlé růže
ještě stále
hledám co ztratit
a dívám se
psům do očí
když srpnem padám
jako hvězda
do opuštěných hnízd
a postelí
uvnitř tmy
a světla
a ty nevíš
kdo jsem
a já nevím
kdo jsi
a tak roky ležíme nazí
s prsty u sebe

VILLON BLUES

V jezírku uprostřed města
zlatá rybka žije
má kůži modrou a rudou
vodu jí a pije
je noc a prší
déšť z nebe ulicemi teče
kaluže se kruhy potahují
hvězd to jsou tmavé terče
Amoři na střechách
po lidech střílí
my s Villonem tu noc
na bolest spolu pili
nehledá ochranu před těmi šípy
komu brzy je spát v rakvi z lípy
jako mě
a Villonovi

NA CESTU

U nohou kříže
růže z pouti padla
bylo to mezi dešti
vítr tančil v obilí svůj kruh
uprostřed mostů
nebylo proč jít
já na zemi
bloudil v tichu
s ústy u pramene
bíle v písku jsem tam pil
to vědomí vody
jež nahá pod šaty po nevěstě
zná že tvé ruce
vzaly si z hladin
jablek a tmy
na cestu

NESTAČIL

Stín prvního světla
prach zelených jeřabin
je ráno
z jatek zní Ave
otvíráš
mám jít
vím já trávu
chytám za šíji
na pohřbech
se dívám po ženských
z kostelů
si odnáším ze svící svit
a ty cítíš ve mě tep
ze snězených srdcí
ani jsem ti nestačil říct
že

ještě byla tma
když bílá kočka
zmizela do dvora
s uloveným ptákem
pivní mušky
začaly svůj zásnubní tanec
a nedalo
se jim vyhnout
úplně stejně
jako u pisoárů

POLEDNE

Tam nahoře
kde je už jen nebe
kde kořeny jsou bílé
jako ošlapané prahy
jimiž vstupuješ
dovnitř cest
skrze pramen
jsem porozuměl krvi
když vítr
zatančil s mým stínem
jako
s maloměstskou nevěstkou
a zaplatil mi
prachem v očích
pak položil jsem kámen
k ostatním
byl horký
jako srdce
bylo poledne
vysoko v horách

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 99/2019: Někdo, Počkám a další
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 93/2018: Nad městem, Vteřina
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 61/2012: Buddha blues, Přejdu
DV 58/2012: To léto, Jestli noc
DV 55/2011: Do rána a další
DV 53/2011: Březen, Blues pro dva, Blues pro psa
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 44/2009: Chvíle, Nad hrobem a další
DV 42/2009: Ty a já, Bílé ráno a další
DV 41/2009: Než přijde smrt
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 37/2008: Dvacet jedna gramů slov, Nad Prahou
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý