Miroslav Václavek

Než přijde smrt

Ten vesmír mýdlové bubliny
zemřel na břiše
v němž spalo nenarozené dítě
zahřívané sluncem
a dlaněmi jeho matky
a nikdo kromě mě si toho nevšiml

neděle

u pramene času
a všeho co zdá se být
kdy děti tvoří prostory z mýdla a prázdnoty
jež se lesknou a hrají tichem a barvami
když cítím
jak moc jsem stále na konci i na počátku svých bytí
a je v tom všechno
bolest opouštění
radost sebeklamu
vůně i smrad

jsem

a mé sny mají své duše
jež s probuzením
nechávám jít
najít si svá těla
ať živých nebo mrtvých
lidí nebo jepic
ve špíně ulic
v nich Benátská zrcadla včerejšího deště
odráží nebesa a východ hvězd
pak s dnem tiše vyschnou
a my staneme se k sobě slepí

dýchám

na březích
z vod matky připlul jsem
kosti drží mne
nad temnotou
a mé maso je stín
mých tajných věcí

voníš perletí

a oblékáš se
pomalu
aby sis zahrála
s mojí touhou

však víš

že s muži je kříž
když chtějí jenom jedno
a přitom nic

noc

vítr je hořký jako pelyněk
a všechna políbení po měsíčním prachu chutnají
do kůže ryb proud smutku vetkne pera
hledám kudy do očí hvězdy ti padají
abych mohl si přát

než přijde smrt

Ostatní tvorba Miroslava Václavka publikovaná v Divokém víně:
DV 99/2019: Někdo, Počkám a další
DV 97/2018: Shořet, Parte blues a další
DV 96/2018: Řekli, Nad Prahou a další
DV 95/2018: Dívám, Jaro a další
DV 94/2018: Bych rád, Čas a další
DV 93/2018: Nad městem, Vteřina
DV 90/2017: Odpouštím, Teď a další
DV 84/2016: Za noci, Vůbec a další
DV 80/2015: Brzy, Vidím a další
DV 76/2015: Není, Zapomíná a další
DV 73/2014: Bože, Kvůli tobě a další
DV 69/2014: Myslím
DV 68/2013: Říjnu, K tobě a další
DV 64/2013: Růže pro Salome a další
DV 61/2012: Buddha blues, Přejdu
DV 58/2012: To léto, Jestli noc
DV 55/2011: Do rána a další
DV 53/2011: Březen, Blues pro dva, Blues pro psa
DV 49/2010: Kdo jsme, Villon blues a další
DV 47/2010: Se mi zdá a další
DV 45/2010: Člunky, Alfa a další
DV 44/2009: Chvíle, Nad hrobem a další
DV 42/2009: Ty a já, Bílé ráno a další
DV 40/2009: Promluvím, Sklem
DV 37/2008: Dvacet jedna gramů slov, Nad Prahou
DV 36/2008: Tiše, Jestli a další
DV 34/2008: Den
DV 33/2008: Před půlnocí blues
DV 29/2007: Jižní vítr
DV 28/2007: Kohoutovo blues...
DV 22/2006: Pohlédla jsi
DV 18/2005: Tichounce
DV 16/2005: Jako mrtvý