Miloň Čepelka

Sté číslo Divokého vína? Co můžu víc než blahopřát. Vesele vykroč do druhé stovky! A tady máš takové rýmované říkání. Miloň Čepelka

Ú S M Ě V

Skutečnost za slovy,
za skutečností Slovo.
Na všecko odpoví
mlčení prorokovo.

Jste se mnou, nejste-li.
A budete tak stále.
Nic se v nás tetelí
jak sen... Propánakrále,

stěží to pochopím!
Moudro se rozplynulo.
Steskem svět pokropím
s výčitkou: Měkneš, žulo.

Ale to základní,
to je má pevná víra:
navenek řada dní
jen mžik je všehomíra.

A vlastně sotva mžik -
ten proběhl by v čase,
a čas je podvodník.

Bůh zlehka usmívá se..

Ostatní tvorba Miloně Čepelky publikovaná v Divokém víně:
DV 100/2019: Sonet se zesnulým dědečkem a další
DV 51/2011: PF 2111
DV 43/2009: Haiku
DV 40/2009: *** a další
DV 33/2008: Monolog k noži
DV 32/2007: Nděje
DV 31/2007: Sonet o tobě a o starých slovech
DV 30/2007: Sonet o tobě jako o inspiraci
DV 29/2007: Sonet o podzimní skepsi
DV 28/2007: Sonet o tobě a o našem milování
DV 24/2006: Sonet o konci všeho převtělování
DV 23/2006: Sonet o velkém třesku na konci cesty
DV 22/2006: Sonet s vážnou prosbou
DV 19/2005: Sonet o nespočetnosti tvých krás, Sonet o věčné pošetilosti
DV 18/2005: Sonet o touze a s blatouchy, Sonet o pokorném štěstí a s ozvěnou
DV 17/2005: Sonet o básnění pro tebe, Sonet o milostném rýmování
DV 16/2005: Sonet o hrůze z toho, jak jsi daleko, Sonet o starém dilematu v novém rouše
DV 14/2005: Sonet s vážnou prosbou
DV 11/2004: Ticho, Noc a další
DV 8/2004: PF 2004
DV 2/2003: Červené jablko, PF 2003