Miloň Čepelka

ze sbírky Mandel sonetů

Sonet o touze a s blatouchy

Mám stále v srdci na sta blatouchů,
u nichž jsme stáli, žlutí uhranuti.
Tam jsem se zvolna měnil z rampouchu
na labužníka zmámeného chutí

tvých úst a slin. A moc dnes děkuju ti.
Vždyť byl jsem hodný ba i na mouchu,
jež bzukotem jen zvyšovala pnutí
vzrušených nervů. Ach, ty padouchu,

tak plísnil jsem se, pořád nedosycen
polibků, které z něhy přešly k touze.
Však nebylo to věru platné pranic.

Jak potok břehů zbavil jsem se hranic
a pod blatouchy viděl jsem v té strouze
tvé bílé tělo, štíhlé jako svícen.

Sonet o pokorném štěstí a s ozvěnou

Chvíle, kdy píšu, kdy mi jazyk podá
ta správná slova a ty pravé rýmy,
nemůže zničit žádná nepohoda.
Cítím se v říši hlásek mezi svými.

Na staré hrušce tiše šustí listí,
kosice míří k hnízdu krmit mladé,
a můj kout světa stranou nenávisti
trápí jen lítost, že tak není všade.

A k tomu ty, má lásko usměvavá,
ať už jsi blízko nebo vzdálená,
jsi v každém snu, jenž se mi v noci zdává,

a tvého hlasu znělá ozvěna
odměnou nese jako motýl v letu
milostnou píseň hranou na spinetu.

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Miloně Čepelky publikovaná v Divokém víně:
DV 100/2019: Sonet se zesnulým dědečkem a další
DV 51/2011: PF 2111
DV 43/2009: Haiku
DV 41/2009: Ú S M Ě V
DV 40/2009: *** a další
DV 33/2008: Monolog k noži
DV 32/2007: Nděje
DV 31/2007: Sonet o tobě a o starých slovech
DV 30/2007: Sonet o tobě jako o inspiraci
DV 29/2007: Sonet o podzimní skepsi
DV 28/2007: Sonet o tobě a o našem milování
DV 24/2006: Sonet o konci všeho převtělování
DV 23/2006: Sonet o velkém třesku na konci cesty
DV 22/2006: Sonet s vážnou prosbou
DV 19/2005: Sonet o nespočetnosti tvých krás, Sonet o věčné pošetilosti
DV 17/2005: Sonet o básnění pro tebe, Sonet o milostném rýmování
DV 16/2005: Sonet o hrůze z toho, jak jsi daleko, Sonet o starém dilematu v novém rouše
DV 14/2005: Sonet s vážnou prosbou
DV 11/2004: Ticho, Noc a další
DV 8/2004: PF 2004
DV 2/2003: Červené jablko, PF 2003