Jan Čech

Studující 5. ročníku Filozofické fakulty UK, zemřel 30. září 1969 ve věku 22 let.

***

Poledne zbité harmonií
vypadlé z očí vlastní krve
vypadlé z očí vlastních zmijí
vypadlé z druhého je prvé

Poledne troska kalužiny
v níž nebe chcíplo unavené
pro své odpykané viny
k jiným vinám zas se žene

Poledne prsti vyvracené
když obilí a všechno zmírá
vyplivlo ze sebe utrpení
poledne časem ztrmácené
co zbývá ti než věnců uschlá víra
koloběh a dlouhé tlení

(publikováno v Divokém víně 5 / 1969)

Ostatní tvorba Jana Čecha publikovaná v Divokém víně:
DV 11/2004: Taťáně