Lubor Janík

***

Je jádro a uzel
a uvnitř kočár
a šaty královniny
a louskáček a myší král

kdo se bál
to nepochopí
a řekne není nic
jen les jen les a skřípot borovic

leč dal se také svést
bludištěm cest
do rána do rána opilý:
nikdy tu nebyli
louskáček a myší král
a šaty královniny —
leda kocoviny

(publikováno v Divokém víně 5 / 1969)