Helena Jiráková

Vzpomínky

Kouř ve vzduchu se ještě chvěje
omráčený procesem
přibouchnutí dveří
Ty nevíš co se otvírá
jedním zavřením
Musím si zvykat
na smutnou louku samoty
porostlou paličatým mlčením
Honí se po ní hříbata minut
Kopýtky okovanými
mechanismem budíku
zašlapávají trávy ticha
a spásají svůj čas
A potom odbíhají
pěšinou za zády
ke stájím minulosti
Nic živého se nemá hladit
proti srsti
a já se přesto vracím
proti času
do kožíšku vzpomínek
do toho měkkého teplého štěstí
do světa bez pochyb bez váhání
kde už je rozhodnuto
kde se neboří zdi jistot
na věky slepené nenávratnem
V těch zdech u žlabů paměti
si najdu svoje hříbata
šedomodrá jak soumrak
a budu jim šeptat do hřív
jak tenkrát voněly louky

(publikováno v Divokém víně 3 / 1969)

Ostatní tvorba Heleny Jirákové publikovaná v Divokém víně:
DV 24/2006: Stýskání