Jana Rathouská

Volba krále

Již sedlají.
Již staví slavobránu.
Ale nikdo z těch,
kteří špalírem stojí
od hradi ke hřbitovu,
neví, kdo bude korunován
a kdo odejde postranní uličkou
plný ran.

Houf černě oděných mužů
se bojí ptát,
která čerň bude lepší za rakev
a která za svatební kočár.

Buď jak buď,
z květů náhrobních i svatebních
nakonec je vždy stejné seno...

(publikováno v Divokém víně 5 / 1969)

Ostatní tvorba Jany Rathouské publikovaná v Divokém víně:
DV 15/2005: Kámen a voda