Alexandr Debnár

Splav

Samuraj slunce
s velkou hlavou
vystřílel všechny
duhové šípy

Otvírám okenici bublin
pod
peřejí

Otvírám užovkám
v tanci listí
pod větvemi
zmlklým jedem kopřiv
slavobránu

Jednou se hříšník ledňáček
zadívá
na zpěněnou tříšť
a řekne
je čas
nakrmit
pstruhy

(publikováno v Divokém víně 4 / 1969)

Ostatní tvorba Alexandra Debnára publikovaná v Divokém víně:
DV 20/2006: Střemcha, Večernice