Zdeněk Sosna

TADY A TEĎ

Život je teď a tady.
Cesta se klikatí
jak vzestupy a pády
tahají opratí.

Život je tady a teď.
Nikdy ne jinde.
Tak si ho hleď,
ač je ti zrovna bídně.

Tady je naše žití.
A teď celé to hřiště
tu do prostoru svítí
- a není bylo, ani příště.

VĚRNÉ MILOVÁNÍ

Nejdřív při měsíčku
toužebně se vzdychá.
A pak - achich ouvej.

Znáte tu písničku.
Už venku se zouvej
a přestaň i dýchat,

když se vracíš z šenku.
Probudíš-li tu svou paní,
čeká na tě tvrdé spaní

v kůlně u přístěnku.
Ach, to věrné milování.

MŮJ BRATŘE

Z těžkého sna jsi procit
a odkud není návratu,
tam jsi se rázem ocit.
Na šat Věčnosti záplatu

teď nahoře kdos šije.
To člověk spí a myslí si,
že z toho sna kulisy
jsou světem, který žije.

Na druhém břehu, bratře,
až tam v nebeském patře,
ty všechno vidíš, co my ne.
Tu známe jen, co pomine.

U OBRAZU

Strom. Ptáci. Nebe.
Najednou lehce je ti.
Strom stojí. Ptáci letí.
Nebe se klene.

CO SE MŮŽE HODIT

To kolo od trakaře,
co válelo se v bodlí,
už vleču v potu tváře.
Třeba se může hodit.

I shnilý truhlík na kytky
a z uhlí stará brusle.
Našel jsem tu dva nýtky,
kus záchodové mušle,

na kterou učili mě chodit.
Už rovnám v koši smetí
- i to se může hodit.
A ne, že ne. Už támhle letí.

KDO HLEDÁ, NAJDE

Ať slunce svítí
do tvého žití.
Dělá světlo v duši

a u srdce hřeje,
že radostně buší.
Co si člověk přeje,

lehce se mu splní.
I když šlapeš v trní
a slunko ti zajde

- věz, že dělá divy.
Ze slunce jste i vy
a kdo hledá, najde.

PIJU S MÍROU

Já piju s Mírou.
A že jsme kopáči,
tak každou novou dírou
se denně po práci

zaobíráme v šenku.
Krumpáč a lopata
a práce venku
- to ani holka okatá

nám nikdy nenahradí.
Máme tu práci rádi
a Míra namaloval plakát.
Já čtu a zase musím plakat:

Hned každý nový výkop
tu do placu u piva vyklop.

BUĎ A DÝCHEJ

Život se nedá vracet.
Jen kupředu smíš kráčet
i když ti štěstí uhne
a šlapeš do bláta,
jak smůla s tebou cukne.

Tak už to tady chodí.
Člověk se z prachu rodí
a v prach se zase vrátí
- ať děláš, co děláš,
tvůj čas se rychle krátí.

Tak dokud můžeš, dýchej
- jen buď a nenaříkej.
Dneska si ještě jako včera stejný,
však zítra klidně můžou
už ožírat tě červi.

BEZDOMOVEC

Teď už se ani v neděli
nikdo se mnou nedělí
o svoji společnost.
Jenom ten starý most.

ŠUPLÍK JOHNA HEBRONĚ

Do roboty, do roboty
a z roboty do Doroty,
to je život pro roboty.

Ostatní tvorba Zdeňka Sosny publikovaná v Divokém víně:
DV 77/2015: Bdění, Soumrak a další
DV 76/2015: Za čárou, Na samotě a další
DV 75/2015: Ve zmatku, Odhodlání a další
DV 74/2014: O duši a další
DV 73/2014: Nátura, Každý máme něco a další
DV 72/2014: Zpátky do hnízda a další
DV 71/2014: Začínat od píky a další
DV 70/2014: Výhni se vyhni a další
DV 69/2014: Lehkost, Ponořen a další
DV 68/2013: Jinak to nejde a další
DV 67/2013: Něco se děje a další
DV 66/2013: Z ptačí perspektivy a další
DV 65/2013: O radosti, Šedesát a další
DV 64/2013: Synovi, Do nitra a další
DV 63/2013: Stačí jen vnímat a další
DV 62/2012: Představ si a další
DV 61/2012: Ve spárech říkadel a další
DV 60/2012: Komu jsi dala almužnu a další
DV 59/2012: Ve vaně, O čem se nemluví a další
DV 58/2012: Pátek třináctého a další
DV 57/2012: Černá ranní káva a další
DV 56/2011: Září, Co bude po smrti a další
DV 55/2011: Co se to děje a další
DV 54/2011: Bez tíže, Jádro pudla a další
DV 53/2011: Jaro se hlásí, Slovo do pranice a další
DV 52/2011: Lidská bída, Ze tmy do světla a další
DV 51/2011: Obyčejný příběh a další
DV 50/2010: Co šeptá noc a další
DV 48/2010: Děleno dvěma a další
DV 46/2010: Moji zlatí, Co je vesmír a další
DV 45/2010: Kus holé země a další
DV 44/2009: Srdce na dlani, Jako děti a další
DV 43/2009: Hříchy mládí, Pěkný večer a další
DV 42/2009: Tři bratři
DV 41/2009: Staré zlaté časy a další
DV 40/2009: Zlatá šedesátá, Naši a další
DV 39/2009: U nás, Jak do nebe a další
DV 38/2008: Vyplavat na dno a další
DV 37/2008: Na ulici, V kině a další
DV 36/2008: Mít ve snu sen a další
DV 33/2008: O čem se sní a další
DV 32/2007: Mezi obrazy, Nový rok a další
DV 31/2007: Je ticho, noc a sněží a další
DV 29/2007: Malý Bobeš a další