Zdeněk Sosna


Jiří Anderle: Zmrzlina I
2000 akryl na bavlně, 115 x 135 cm

SYNOVI

To krev mé krve
v žilách ti proudí.
Že člověk urve

vše, na co narazí,
a ještě soucit loudí
- největší parazit.

Ty na své pouti
sklízej, co zaseješ.
Jinak mě nasereš..

DO NITRA

V kamnech to praská.
Za okny tma je.
Čas – další vráska.

Když noc už zraje,
čtu si tu báseň
napsanou jenom pro mě.

Pak se mi zdá sen.
Nejsem sám v domě
jen se svým stínem.

Je to o něčem jiném…

TAK TO CHODÍ

Síla je i v odhodlání
přiznat si slabost.
Smutek a radost

- dvě strany jedné mince.
Na stejné přímce
tu vedle sebe leží

i pravda se lží.
Vše stále ve hře je.
Láska tě hřeje,

však moji drazí,
co jednou vychladne
- studí a mrazí.

Člověk zas vyhládne.
Zase má chutě.
Myslí na Alenku a Lenku.

A vzdychá miluju tě…

ZPÁTKY DO LAVIC

Když člověk vyroste
ze školní lavice
- do světa vyhoštěn,

chtěl by zas vrátit se.
Učit se násobilku,
hrát pod lavicí lodě,

pak dát si pohov chvilku
a kouřit na záchodě.
To až tak v sedmé třídě.

V osmé se dvořit Lídě
- nosit jí aktovku
až domů před dveře.

V devítce zase Věře
přenechat taktovku.
Můj Bože, ten čas letí,

že je to k nevíře.
Tak nějak od desíti k pěti.
Čím starší, tím víc děti…

EVĚ

Přeju ti radost
- plnou nůši.
A světlo v duši.

Nezvaný host
je vlezlý smutek.
Přeleze plůtek

a mezi dveřma
škvírou se protáhne.
Zábrany nezná.

Po bolu prahne,
však k tobě nemůže.
Přes tvůj práh ne.

Na nic se nezmůže,
kde radost bydlí.
Tam nemá volnou židli...

PROZŘENÍ

Když podvečerní procházkou
za svitu měsíce
poté,
co odbočil jsem ze silnice
a jen tak bos vkročil do háje,
kde mokrá tráva je
místy až nad kolena,
a vůkol samý klid,
ticho, jak pěna,
jen slabě stromy šumí
a země sladce sténá,
vše voní a chvěje se,
jak v roztoužení žena,
kde vánek duši lahodí
a srdci pěje píseň,
kde tíseň není žitím,
žitím je hlad a žízeň,
v té chvíli,
v mocném vytržení,
již dlouho od silnice
- šlápl jsem na hovno.
Hovno jak pěst.
Hovno, jak jitrnice.

Já tehdy přišel o iluze.
A píšu o tom zvěst
určenou učeným i lůze…

SVĚT SE NEZBOŘÍ

Věhlasný prorok
prorokuje pokrok.
Ale jen o krok.

Vlastně o krůček.
Ten má rád rock,
a ten zas bůček.

Jisto, že kráva
nepřestane bučet,
koule se točit

- a lidi trojčit.
Svět se nezboří.
Ne z vůle Boží…

VE FRONTĚ

Na stará kolena
jeden dvě hole má.
Už nemá zuby,

ani co do huby
a slyší hlasy.
Jen toulaví psi

se k němu hlásí
a v parku holubi.
V noci, když spí,

ve snu je někdo jiný.
Zbaven pocitu viny
za svoji starobu

- ve frontě do hrobu..

ŠUPLÍK JOHNA HEBRONĚ

Dál smysl života
v mlze se mihotá.
Neví to učenci.

Snad jen, že učeň jsi..

Ostatní tvorba Zdeňka Sosny publikovaná v Divokém víně:
DV 77/2015: Bdění, Soumrak a další
DV 76/2015: Za čárou, Na samotě a další
DV 75/2015: Ve zmatku, Odhodlání a další
DV 74/2014: O duši a další
DV 73/2014: Nátura, Každý máme něco a další
DV 72/2014: Zpátky do hnízda a další
DV 71/2014: Začínat od píky a další
DV 70/2014: Výhni se vyhni a další
DV 69/2014: Lehkost, Ponořen a další
DV 68/2013: Jinak to nejde a další
DV 67/2013: Něco se děje a další
DV 66/2013: Z ptačí perspektivy a další
DV 65/2013: O radosti, Šedesát a další
DV 63/2013: Stačí jen vnímat a další
DV 62/2012: Představ si a další
DV 61/2012: Ve spárech říkadel a další
DV 60/2012: Komu jsi dala almužnu a další
DV 59/2012: Ve vaně, O čem se nemluví a další
DV 58/2012: Pátek třináctého a další
DV 57/2012: Černá ranní káva a další
DV 56/2011: Září, Co bude po smrti a další
DV 55/2011: Co se to děje a další
DV 54/2011: Bez tíže, Jádro pudla a další
DV 53/2011: Jaro se hlásí, Slovo do pranice a další
DV 52/2011: Lidská bída, Ze tmy do světla a další
DV 51/2011: Obyčejný příběh a další
DV 50/2010: Co šeptá noc a další
DV 49/2010: Tady a teď, Věrné milování a další
DV 48/2010: Děleno dvěma a další
DV 46/2010: Moji zlatí, Co je vesmír a další
DV 45/2010: Kus holé země a další
DV 44/2009: Srdce na dlani, Jako děti a další
DV 43/2009: Hříchy mládí, Pěkný večer a další
DV 42/2009: Tři bratři
DV 41/2009: Staré zlaté časy a další
DV 40/2009: Zlatá šedesátá, Naši a další
DV 39/2009: U nás, Jak do nebe a další
DV 38/2008: Vyplavat na dno a další
DV 37/2008: Na ulici, V kině a další
DV 36/2008: Mít ve snu sen a další
DV 33/2008: O čem se sní a další
DV 32/2007: Mezi obrazy, Nový rok a další
DV 31/2007: Je ticho, noc a sněží a další
DV 29/2007: Malý Bobeš a další