Michal Černík

DOBRÝ DEN!

Dobrý den můj milý chlapče kterým jsem byl
za sebe i za mne ses dobře nemodlil

Zůstal jsem bezelstný tak jako ty
se zvůlí mocných nad našimi životy

Dobrý den živote jak se máš
držíš nade mnou stále stráž?

Vrány ani čápi pro nás nepřiletí
aby nás odnesli tam co se rodí děti

Jen na chvilku tu vlastníme svůj čas
a čas zase vlastní nás

Dobrý den má milá radosti
budeš silnější než smutky a bolesti?

Ráno je vzduch průzračný a čistý
do stromů se slétlo právě narozené listí

Měl bych se zout a vejít bosý
do jitra v němž mi nohy stříbří kapky rosy

do ticha se zítřejším vročením
a naslouchat světlu i temnu svého mlčení

Dobrý den bože který nejsi můj
za svůj pokřivený svět oroduj!

Kdo má špatných skutků víc než dost
ať chodí po střepech a bos!

Dobrý den můj milý sne vyrostlý ze mě
ty jsi to věčné semínko země

ty jsi to co se rozpřáhne a přetrvá
a naplní se vůle tvá

Ostatní tvorba Michala Černíka publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Fotografika
DV 110/2020: nová čtyřverší
DV 104/2019: ***
DV 100/2019: Rituál, Metamorfóza bytí a další
DV 99/2019: Modlení k bohyni lásky a další
DV 98/2018: Pracovní nástroje, Vteřina a další
DV 93/2018: Neklid, Občanské verše a další
DV 88/2017: Závrať, Prameny zpěvu a další
DV 87/2017: Lidské světlo a další
DV 86/2016: Stačí i málo, Šumění a další
DV 83/2016: Právo trávy, Vykoupení a další
DV 75/2015: Večeře, Píseň o duši a další
DV 73/2014: Mizérie, Přemožen životem a další
DV 72/2014: Samozřejmá země a další
DV 69/2014: Vůle k životu, Poddanství a další
DV 68/2013: Verše zimní a vánoční
DV 65/2013: Kam chodí cesty, Čechy a další
DV 58/2012: Trochu jako modlitba a další
DV 57/2012: Čtvero ročních období a další
DV 55/2011: Čechy, Polabí a další
DV 52/2011: Čtvero ročních období a další
DV 50/2010: Kdyby všechno štěstí a další
DV 46/2010: Tajemství, Milenecké poučení a další
DV 43/2009: Do čtyř světových stran a další
DV 41/2009: Ptaní, My, pointa života a dalšé
DV 37/2008: Kniha lidských přání, Přípitek a další