Jan Zeman

Československo 1938-45

FRANCIE ANGLIE

Francie Anglie
Vítězové
První světové války
(1914-18)
Rozhodli se dávat
Státy do oprátky
Politikou uspokojit
Rostoucí fašisty
Zvláště pak německé nacisty
Přeukrutnou diktaturu
Adolfa Hitlera
Podivná politická éra
Francie Anglie
Mlčí
Když italský Musollini
S morálkou vlčí
Zaútočí na Habeš
(4. 10. 1935 – 5. 5. 1936)
Použil i ypperit - děs
Francie Anglie
Mlčí
Německá remilitarizace
Porýní je nevzruší
(7. 3. 1936)
Francie Anglie
Mlčí
Když frankistický puč
Ve Španělsku pučí
(18. 7. 1936)
Když frankisté
Likvidují republiku
Na intervenci italských
Německých fašistů
Vyhlásí neutralitu
Nechají španělskou
Republiku vykrvácet
(28. 3. 1939)
Krvavý Franko je bude
Čtyřicet let provázet
Francie Anglie
Mlčí
Když Rakousko schramstnou
Nacistické spáry vlčí
(11. – 13. 3. 1938)
Francie Anglie
Zrazují
Spojenecké Československo
(28. – 29. 9. 1938)
Nutí jej odstoupit pohraničí
Prý aby se válce předešlo
Francie Anglie
Jen formálně protestují
Když nacisté zbylé
Česko obsazují
(15. 3. 1939)
Stejně jak když Mussolini
Obsazuje Albánii
(3. 1939)
Stejně jak když hitlerovci
Obsazují Litvy Klaipedu
(3. 1939)
Vůbec nejsou ve střehu
Když nacistické Německo
Úkladně přepadne Polsko
(1. 9. 1939)
Francie Anglie
Vyhlásí Německu válku
Vedou ji však beze zbraní
„Ty! Ty! Ty!“
Volají na dálku
Proti Němcům nevystřelí
Ani jednu patronu
Ať si Polsko vykrvácí
Na to mají šablonu
Přitom také brzy
Přijdou na řadu
Ke svému velkému
Úžasu

ČEŠI S SLOVÁCI

Německá maďarská
Menšina
Ve jménu fašismu
Československou
Demokracii proklíná!
Německá menšina
Rozpoutává teror
(1938)
Demokratická je
Prý veliký netvor
Češi a Slováci
Se chtějí bránit
Francie Anglie
Je s Hitlerem
S Mussolinim válí
Potupnou
Mnichovskou smlouvu
Na ně šije
Prý mír zachraňuje
Ač reálně hyne
„Odstoupíte pohraničí!
Nebo způsobíte válku!“
Vaše hlavy nacpou
V nacistů oprátku
Též Maďarsko Polsko
Urve Československa kus
Do svých loutek dle libosti
Hitler střílí jak do hus

MNICHOV

Mnichov
Demokracie hrob
Západní ruka zrádná
Rozumu postrádá
Cpe Československo mafii
Německé nacistické bestii
Obětuje demokracie hradby
Naději odvrátit válku
Pohřbí navždy
(17. – 29. 9. 1938)

DVACÁTÉ OSMÉ ZÁŘÍ

Dvacáté osmé září
(1938)
Mnichovská zrada
Temně září
Cpou nás ve chřtán
Nacistické zrůdě
„O nás bez nás!“
V rámci vrávoravé chůze
Žvaní že prý zachránili mír
Ač Evropu uchvacuje
Jedovatý štír
Připravující dobití světa
O rok později Evropa
Již ve válce sténá
(1. 9. 1939)

ZABRALI POLÁCI

Zabrali Poláci
Po Mnichovu Těšínko
(10. 1938)
Vyčistí prý
České peříčko
Rozbili zásobování
V regionu
Chovali se nadutě
– u sta hromů
Neměli tušení
Že přijde mučení
Že si je zabere Hitler
Nevděk Čechů
Na Těšínsku
Polák sklízel
(9. 1939)

ZABRALI NACISTÉ ZBYTEK ČECH

Zabrali nacisté zbytek Čech
Na škaredou středu
(15. 3. 1939)
Tlustý balík zatykačů
Z Berlína do Prahy vezu
Devalvovali korunu
Degradovali život
Zřídili Protektorát
V něm podivný skřípot
Zatýkali od prvního dne
V novinách se denně čte
Seznam popravených
V černém rámečku
Prý říšská ochrana
(pro nacistů smečku)

DVACÁTÝ OSMÝ ŘÍJEN 1939

Dvacátý osmý říjen
Nacisté tak trochu kvílej
V Praze poklidná
Studentská demonstrace
Je prý třeba nabančit
Studentské chase
Nacisté zastřelí dělníka
Postřelí studenta
Jana Opletala
Záchrana jeho života
V nemocnici prohraná
Na jeho pohřbu
V hrobovém tichu
Truchlí celá Praha
Je to prý zrada
Vrchní esesák Frank zuří
Hitler schvaluje študákům
Povyrážet zuby
V noci na sedmnáctý listopad
Na studentské koleje
Nejeden oddíl gestapa vpad
Vyvlečou tisíce studentů z nich
Devět z nich
Pro výstrahu zastřelí
Demokratický svět
Hrůzou oněmí
České vysoké školy
Nacisté zavřou
Pořádně to Čechům natřou
Zděšený svět vyhlašuje
Mezinárodní den studentstva
V Česku ho zruší až
Polistopadová
Měšťácká kohorta
(po roce 1989)

A ZÁPADNÍ ZRÁDNÁ?

A západní zrádná?
Nacistická pádná
Obsazuje Dánsko
Za jediný den
(9. 4. 1940)
Odstupuje
Britský Chamberlain
Usmíření vzal si čert
Německý Führer
Obsazuje Norsko
(9. 4. 1940)
Málem i chytit krále šlo
Však o chlup unikl
Střílelo se
Potápělo v Narviku
Po týdnu je Norsko
V Hitlerově moci
Na Holandsko
Po té zaútočí
(10. 5. 1940)
Brání se slabě
Armáda se složí
Rozdělena na dvě
Po té se rozpadá
(15. 5. 1940)
Roste nacistů odvaha
Přepadnou zas
Neutrální Belgii
(10. 5. 1940)
Riskantní je prolamovat
Maginotovu linii
Tak ji přes Belgii obejdou
Stejně jako v roce čtrnáct
(8. 1914)
Nebude válečný krvák
Prý neprojdou přes Ardeny
Prochází
Nacistické tankové tepání
Tankový průlom
Jak hrom
Obklíčení
Francouzských divizí
Bombardují je
Střílí jak do myší
U Dunquiru vzdá se
Milionová
Francouzská armáda
Válka pro Francii
Zjevně prohrána
Britská vojska prchají
Přes kanál La Manche
Zatímco k Paříži blíží se
Německý marš
Francouzská armáda
Není s to bojovat
Jen plukovník De Gaulle
Němce odrovná
Však se svou divizí
Osamocen
Francouzský stát
Není schopen
Proti Němcům bojovat
Německý úder odrovná
Prorazí Němci
Maginotovu linii
Budou brzy v Paříži
Nad Francií kříž
Nacistické tanky na Paříž
Po pěti týdnech Paříž
Obsazena bez boje
(14. 6. 1940)
Francouzská vláda
Se zahrabe do hnoje
(22. 6. 1940)
Britský premiér Churchil
Truchlí:
„Zůstali jsme sami!“
Brzy budeme
Bombami zasypaní...

PO DOBITÍ PEVNINSKÉ EVROPY

Po dobití pevninské Evropy
Přepadnou nacistické hordy
Věrolomně Sovětský svaz
(20. 6. 1941)
Zpočátku rychle postupují
Proti plánům pomalu však
Obkličují Leningrad
Však poraženi u Moskvy
(zima 1941-42)
Rozhodují Stalingradské kostky
(zima 1942-43)
Rozhoduje bitva tanků u Kurska
(léto 1943)
Nacistického skunka
Rudá armáda zpět žene
Vesnice města nacisty vypálené
Obyvatelstvo povražděné
Poženou je rudí až do Berlína
Zničena bude vražedná
Mašinérie nacistů bídná

ZATÝKÁNÍ ZAČALO HNED

Zatýkání začalo hned
Tím spíš že vnitrácký skřet
Nacistům předal seznam
Nežádoucích osob
Na komunisty tak šlo hned
Uspořádat zatýkací pogrom
Stejně tak na sociální demokraty
Odboráře
S nepřítelem se nacista nepáře
Do seznamu nepřátel připojí Židy
Cikány Legionáře Sokoly
Republikánské potvory

JIŽ ZA DRUHÉ REPUBLIKY

Již za druhé republiky
(1. 10. 1938 – 14. 3. 1939)
Zakázali komunisty
Zrušili parlament
Marný lament
Nastupoval polofašismus
Cílem prý vyhřeznout
Komunismu hnus
Komunisté v ilegalitě
Jejich první ilegální
Ústřední výbor
Rozbijí nacisté v roce 1941
Zatčení brzy popraveni jsou
Však komunista
Pokračuje v odboji
Brzy druhý ilegální
Výbor dovolí
Rozbijí ho nacisté
Za heydrichiády
Oni jsou přece
V Protektorátu pány
Nekomunistický odboj rozpráší
Kdo se jim dostane do spárů
Obvykle živý se nevrátí
Však zformuje se ústřední
Ilegální výbor třetí
Nakonec i jej zatknou
Nacističtí běsi
Jeho předsedy zabit
V přestřelce s gestapem
Tady se prý napasem
Však brzy zformuje se
Ilegální výbor čtvrtý
Nedostanou ho již
Nacističtí supi
Z ilegality vystoupí
Až za pražského povstání
Úkol zničit odboj komunistů
Je prý k zoufání
Nejinak tomu bylo
Na Slovensku
Postupně čtyři
Ilegální ústřední výbory
Komunistů šly k čertu
Ten pátý ale též
Organizoval
Slovenské národní povstání
Nenajdou fašisté
U komunistů zastání

Z MYŠLENEK REINHARDA HEYDRICHA

„Méněcenné rasy
Posílat do basy
Nestačí nám
Přepočetná vězení
Vytvoříme
Koncentrační střežení
Utýráme zimou
Bídou hladem
K popravám
Nejedna hlaveň
Však škoda střeliva...“
Lidskosti se vysmívá
Koncentrační tábory vymyslí
Prosazuje rasistické úmysly:
„Levnější je usmrcovat
Jedovatým plynem
Budou zpívat nejen Židé:
„V plynové komoře hynem!“
Nahánět vězně
Do plynové komory
Uzavřít vrata
Plynové pogromy
Pustíme tam
Jedovatý plyn
Méněcenná raso
Nepřátelé říše
Rychle zhyň!“
„Češi to jsou biomasa…“
Také pro ně
Oswietimská trasa
Do plynových komor
Uvolní nám prostor
Něco z Čechů poněmčíme
Něco vystěhujeme na Sibiř
Budou nám tam olizovat řiť
Zatím ale jejich těla
Musí nám vyrábět děla
„Nepřátele Říše...“
Ve zvýšené míře
Nutno stínat střílet věšet
Nikdo pro ně nesmí brečet!
Krom odboje
Jsou na prvním místě Židé
Neb to vůbec nejsou lidé
Slovanské barbary
Půjdou po Židech
Potom se budeme
Bavit o lidech!“

TOVÁRNA NA ZABÍJENÍ

Továrna na zabíjení
Ve velikém počtu
Esesák si dá hned ráno
Jednu velkou vodku
Pak nahání nešťastníky
Do plynové komory
(1942-45)
Pustí na ně plyn cyklon B
Změní je na mrtvoly
Když vraždění nezajistil
Převeliký hlad
Nemoci svrab
Bída špína zima mráz
Někdy zajistí i pád
Vězňů do kamenolomu:
„Mučit vězně po libosti mohu!“
Mohou také páchat
Sebevraždu elektřinou
Koncentráky nejlíp
Nad polskou bažinou

KRVAVÝ PES NÁRODA ČESKÉHO

Krvavý pes národa českého
Zabit
Může i nemůže
Trojice atentátníků
Vyslaná z Londýna
Slavit
Opět stanné právo
Pomsta velmi krutá
Poprava. Poprava
Poprava. Krutá muka
Při nejednom
Hrůzostrašném výslechu
Ze seznamu popravených
Do breku
K tomu ještě Lidice
(10. 6. 1942)
Ležáky vyhladí:
(24. 6. 1942)
„Pomstili jsme
Tak Heydricha!“
Mistr propagandy
Pan Goebbels prohlásí
Nikoliv soukromě
Pěkně do rozhlasu
Ať svět ví jak zpacifikovat
Odbojnou českou chasu:
„Lidice jsme vyvraždili
Srovnali se zemí My!
Němečtí nacisti
Němečtí nadlidi!“

„TAK UŽ STŘÍLEJTE NĚMEČTÍ PSI!“

„Tak už střílejte, němečtí psi!“
(Stejně vás sežerou vši)
Před popravčí četou
Nacistickou zvolal
Sesazený generál Eliáš
Vězněný předseda
Protektorátní vlády
Uvyklý na skandály
Bojoval za vlast
Bojoval za Čechy
Neodhalili nacisté
Jeho neplechy
Tajné spojení
S Londýnem
Zahalili prý Londýn
Dýmem
Tři čtvrtě roku
Na Pankráci vězněn
Nyní prý odhalen
Setřen
Zosnoval prý atentát
Na Heydricha
Z pankrácké cely
Se těžko uniká
(19. 6. 1942)

PO MNICHOVU SLOVENSKO

Po Mnichovu Slovensko
Ovládli luďáci
Jih a východ zabrali
Maďarští drasťáci
(11. 1938)
Na rozkaz Hitlera
Se zbytek Slovenska
Odtrhl od Čech
(14. 3. 1939)
Čechy a Moravu vzápětí
Vzal nacistický běs
(15. 3. 1939)
Luďácký slovenský
Klerofašistický stát
S nímž si bude Hitler
Jak kočka s myší hrát
Prezident Tiso je
Katolický kněz
Za pomoci vůdce
Přemění svět
Budou dnes
Znárodňovat
Arizovat
Židovský majetek
Podělí se o něj
Luďáci s Hitlerem
Tisův režim přijme
Protižidovské zákony
Přísnější než Hitler
Posílá slovenské Židy
Na smrtící výlet
S Hitlerem táhne
Do Polska
(1. 9. 1939)
Do Sovětského svazu
(20. 6. 1941)
Nedaří se jim však
Za ruského mrazu
Mnohé slovenské jednotky
Se vzdávají bez boje
Pluk kapitána Nálepky
Střílí Němce ve stoje
Varuje vesnice
Před nacistickou pomstou
Zpraví to nacisté
Vyřeší prý velkou šťourou
Však Nálepka i s plukem
Přechází k partyzánům
Nacistický transport
Letí k pánu do vzduchu
Dostali partyzáni vzpruhu
Porážky nacistů u Moskvy
U Stalingradu. U Kurska
Na Slovensku sílí odpor
Pryč od německého skunka!
Proti vládě stále větší odboj
I když čtvrtý ilegální výbor
Komunistů stihne také skon
Nekončí tím komunistů boj
Slovenští vlastenci spojují se
V Slovenské národní radě
Nepodstatné kdo dnes na řadě
Myšlenka celonárodního
Slovenského povstání se rojí
Rudá armáda postupuje na západ
Nezůstane Slovensko
V nacistickém hnoji
Slovenští vlastenci
Připravují povstání
Východoslovenské divize
Mají své zadání
Otevřou cestu
Rudé armádě přes Karpaty?
Bleskový útok nacistů
Jim šlápne na paty
Do Banské Bystrice
Vlak s množstvím peněz
Slovenský lid přebírá moc
Nacisty seřež
Na středním Slovensku
Masové povstání
(29. 8. 1944)
Slovenské posádky
Povstalcům jsou k mání
Rozhlas v Banské Bystrici
Vysílá „Mor ho!“
Uvidíš nacistu:
„Skol ho!“
Nacisté dobijí Žilinu
Kežmarok Poprad
O bleskové válku
Hitlera Slovák okrad
Francouzi brání soutěsku
Malé Fatry
(31. 8. – 2. 9. 1944)
Obec Telgár sklízí v bojích
Ohnivé žatvy
Sovětský Svaz posílá
Jim zbraně i velitele
Možná se Rudá armáda
Přes Duklu prodere
Svobodova s ní
Překračuje Duklu ohněm
Polem minovým
Nacistickou obranu
Jen velmi těžce drtí
Napříště se bude
Nazývat Údolí smrti
Partyzán se tvrdě
Brání v údolí Nitry Hronu
Přes horní Turiec nacista
Probíjí se dolů
Přes Harmanec
Do Banské Bystrice
Urputný boj se vede
O Tisovec
S povstalci bojují Češi
Ukrajinci Rusové Srbové
V dobitých obcích
Řádění nacistů surové
Vypálené vesnice
Postřílení muži
Z někoho stahují
Za živa kůži
V Německé hází lidi
Do ohně zaživa
V boji za svobodu
Se často umírá
Nacisté jen zvolna
Dobývají povstalecká území
Zničené železniční tunely
Až po dvou měsících
Padne Banská Bystrica
(26. 10. 1944)
Svobodný rozhlas
Přestane vysílat
President Tiso
Nacistům blahopřeje
Vítr smrti
Ve slovenských horách věje
Povstalci stahují se do hor
Pokračuje s nepřítelem boj
Pokračují masakry
Vojáků i civilistů
Neskončí jen tak řádění
Německých nacistů
Popraveni velitelé
Slovenského povstání
Golian a …
Od nastupující zimy
Je též smrt k dostání
V Nízkých Tatrách
Pod Chabencem
Zmrzne i Jan Šverma
(4. 11. 1944)
Komunistický poslanec
Parlament čest má
Odmítl odletět
Přišel přec bojovat
Za svobodu
Ve vánici ho nemohou
Uložit do hrobu
Jeho boty možná
Někoho zachrání
Ve slovenských horách
Nekončí povstání
Hlavní štáb povstalců
V Nízkých Tatrách
Lze se sice trochu zahřát
I při vatrách
Partyzáni útočí na
Nacistické okupanty
K ničemu jsou v horách
Nacistům tanky
Bohumínská dráha
Stále neprůjezdná
Opravuje se však
Partyzánská střelba
Poškozená opět
Při útoku partyzánů
Za zastřelení oddílu nácků
Vyvražděna celá vesnice
Zraněný partyzán
Zastřelen na nice
Rudá armáda postupuje
Od východu
S pomocí povstalců
Dobývá nejednu horu
Dlouho se bojuje
U Liptovského Mikuláše
Namestova
Urputně se brání
Nacistická šelma
Tentokrát ji chrání
Soutěska Malé Fatry
Nakonec Rumuni
Přes Fačkov cestu našli
Dřív než je osvobozena Žilina
(30. 4. 1945)
Bratislavu Rudoarmějec dobývá
(4. 4. 1945)
Slovenský klerofašistický
Režim smeten
President kněz Tiso zatčen
Za genocidu soud
- po zásluze provaz
Blíží se úplný
Nacistický krach
Rudá armáda osvobozuje Vídeň
(13. 4. 1945)
Svobodo těžce vybojovaná zpívej...

„BERLÍN RUSŮM NEVYDÁME...“

„Berlín Rusům nevydáme...“
Tři sta tisíc bojovníků máme
Mladých dobře vycvičených
Vyzbrojených
Zbraněmi i zrůdnou
Nacistickou vírou
Za vůdce chtějí bojovat
I s největší šmírou
Veliké zásoby munice
Na předměstích
Krvavou bitvu o Berlín věští
Důkladné je opevnění
Nejen centra Berlína
Krvavá nacistická
Vůdcova víra
Leč důkladně se připravuje
I armáda Rudá
Katuše dělostřelba
Bombardování tvrdá
Ze západního předmostí Odry
Rozvíjí se útok
Rudé armády rozhodný
Tankový průlom
Sever i jih kol Berlína
Dobývají ruské tanky
Kleště Rudé armády
Příchod posil na západě zatly
Dnem i nocí déšť bomb na Berlín
Město stále více zahaluje dým
Stále víc se mění v trosky
Ohořelých domů kostry
Sevření Rudé armády
Se stupňuje
Už na předměstích Berlína
Se bojuje
Veliké sklady munice
Jsou brzy pryč
Vedli nacisté ukrutnou válku
Mají ji mít
Už dobili Rudoarmějci
První stanici metra
V jeho tunelech kulomet
Bohatou žeň má
Postupují k centru Berlína
Ukrutná vůdcova špína
Dá zatopit metro
I s nemocnicemi
Mnozí zranění utopeni
V dešti střel a bomb
Lítý boj o každou ulici
Kulomet je nástroj
Smrtí kropící
Stejně jako samopal:
„Pal! Pal! Pal! Pal! Pal!“
Z jihu se k Berlínu pokouší
Probít Benova armáda
Netušíc že bitva
Je dávno prohrána
Marně se pokouší
Prorazit u Postupimi
I tam půda pije
Krev prach střepiny
Bombardování Berlína
Ustává
Do centra se Rudá armáda
Dostává
Hitler si před koncem
Zajišťuje svatbu
Okusí pár svědků
Kulometů palbu
Už bojuje se o Reichstadt
Hitlera může trefit šlak
Rudá vlajka vztyčena
Nad Reichstadtem
Byť dosud v podzemí
Štěkající kulomet pánem
Vůdce má dnes spáchat
Sebevraždu
Zastřelí svou novomanželku
Milenku
Však se sebevraždou
Má prý problém
Velící mladý důstojník
Není bohém
Odejde k vůdci
Ozve se výstřel
(1. 5. 1945)
Oznámí ihned:
„Vůdce se zastřelil!“
Na dvorku
U kancléřského bunkru
Hitlera i jeho
Novomanželku Evu
Hořlavinou polijí
Zapálí je bez prolití slz
Nesmí se prý dostat Rusům
Uf!
První máj
Berlína pád
(2. 5. 1934)
Tyran zemřel
Zbraně možná umlknou
Byť to ještě nebyl
Zdaleka poslední výstřel

NAPŘED MUSEL PADNOUT BERLÍN

Napřed musel padnout Berlín
(1. - 2. 5. 1945)
Pod náporem Rudé armády
Konečné nacistů pády
I Poláci pomáhali Berlín dobít
Veliký nacistický splín
Ve stejný den povstal Přerov
(1. 5. 1945)
Brzy tam byl povstalců hrob
Stejně jako při povstání v Třešti
(2. 5. 1945)
Fanatičtí nacisté dál třeští
Místy vraždí civilisty
Na potkání
Ani ve smrtelné křeči
Neznají pokání
Povstali Češi
V oblasti Českého ráje
(3. 5. 1945)
Udeří-li na ně Schörner
Půjdou též do háje
Neb má v Čechách stále
Velmi silnou armádu
Na milion tři sta tisíc
Dobře vyzbrojených vojáků
Jež by sice rádo
K Američanům prchlo
Od Rudé armády
By asi leccos sprchlo
Nacisté chtějí vyhodit
Hradčany do vzduchu
Uniklá zpráva
Signálem k rozruchu
Česká národní rada
Připravuje povstání
Beze zbraní je to ale
K zoufání
Vlastenci v poledne napadnou
Český rozhlas
(5. 5. 1945)
Vysílání Střelba:
„Pomozte!“ ozve se český hlas
Pak se ozve německá opera
Zaštěká samopal
Neplatí zmýlená
„Voláme všechny Čechy!
Stavte barikády!“
„Zbavme se nacistů!
Budeme zas doma pány!“
Teprve po té
Pražský lid povstane
Od vzdavších se Němců
Pár zbraní dostane
Padne mu do rukou
I muniční vlak
Jak se s pancéřovou pěstí
Střílí? Jak?
Má jen to co ukořistí Němcům
„Vydláždit Václavské náměstí
Lebkami českých psů!“
Nařizuje vrchní esesák Frank
Pražský lide srdnatě se braň!
Vrchní kolaborant Moravec
Prchá do Dejvic
Však auto mu chcípne
Nechce už jet víc
Ve strachu před trestem
Se nad Klárovem zastřelí
Nacisté opevněni
V Dejvicích v Bubenči
Schörnerova vojska
Stojí u Kobylis
Nedostala rozkaz
Do útoku vyjít
Na Vysočany útočí
Jen jednotky SS gestapa
Na bezbranných civilistech
Nejedna poprava
„Stavte barikády!
Přes ně tank neprojede!“
Třeba někdo na pomoc
Povstalé Praze dojede
Vyrůstají stovky barikád
Z dlažebních kostek
Z převrácených tramvají
Leckde na dostřel
Pražský rozhlas volá
O pomoc
Nacistický bombardér
Shodí pár bomb
Jeho budova poškozena
Není sice k zemi shozena
Však vysílat se z ní už nedá
Z náhradní lokality vysílá dál
Potrubní pošta malý král
Do vzduchu vyhozen
Kus Libeňského mostu
Holešovický most
Má z barikád kostru
Ze severu nacisté
Zběsile útočí
Nejen se všemi obránci
Ukrutně zatočí
Nacisté útočí střílí vraždí
(6. – 8. 5. 1945)
Ženy starce děti
Ženou před tanky
Proti barikádám
By obránci nemohli střílet
Pod tanky končí
Nucený dětský výlet
Střílí civilisty
Ve sklepech na Pankráci ukryté
Povstalé vnitřní město
Má být rychle dobité
Však vzdoruje dál na barikádách
Od Drážďan vyráží Rudá armáda
Povstalé Praze na pomoc
(7. 5. 1945)
V Krušných horách bojuje
S Němci dost
Pohraniční opevnění
Jí stojí v cestě
Minové a olověné
Nadělení těžké
Nabídka pomoci
Povstání od vlasovců
Jež zradili svou vlast
– přijali funkci partyzánů lovců
Když jim prominou
Jejich předchozí zločiny
Vytlačí nacisty
Ze smíchovské kotliny
Však když vedení povstání
Pardon nezaručí
Opouští povstání
– ať si třeba vykrvácí
Ještě že generál Schörner
Řeší jinou věc
K Američanům se musí
Dostat přec
Však jak když povstalá Praha
Cesty blokuje
Od severu k Praze
Rudoarmějec se probije
Kapitulují německé armády
Bránící Wroclaw
(7. 5. 1945)
Praha zažívá série
Civilistů poprav
Bojuje se i den po té
Kdy Německo kapituluje
(8. / 9. 5. 1945)
Jen jeden muniční vlak
Sebraný wehrmachtu
Do Prahy přibude
V rámci možností
Pomáhá pražské okolí
Protinacistické povstání
V Praze vrcholí
(8. 5. 1945)
Na pražských barikádách
Bojuje se ještě víc
Hořící Staroměstská radnice
Bude pryč
Nacisté vytváří předpolí
Na Starém Městě
Udržet se pro obránce
Je moc těžké
Však když Frank dostává
K večeru zprávu
„Rudá armáda zdolala
Krušných hor hradbu!
Postupuje dál
Do Krušnohorské pánve...“
Odhodlání zničit Prahu
Se v něm láme
Bleskově se dává
Na útěk k Plzni
Do Rokycan letí výzva:
„Na něj se vrhni!“
U Rokycan
Ho Američané zadrží
Povstání v Praze vydrží
Vydrží Vydrží
Čtvrtá noc povstání
Boje v Praze dál zuří
Nacista prý Čechy
V Praze vyhubí
Tanky Rudé armády
Se blíží k Praze
V půl čtvrté ráno
(9. 5. 1945)
První tank rázně
Přijíždí do Dolní Liboci
Bojující Praze pomoci
V Praze pokračují
Rozhořčené boje
Esesáci se na
Civilistech hojíce
Mají dobře opevněné
Dejvice Bubeneč
Rozhodne rudoarmějský
Tankový steč
Konečně sovětské tanky
Proráží na Klárov
(asi v 1100)
Nacistická hrůzovláda
Přesouvá se v hrob
Sovětské tanky
Do centra Prahy
Nadšeně polední
Vítáni Pražany
Byť nacisté místy
Dále kladou odpor
Z řádění ostřelovačů
Ještě nejeden skon
Osvobozená Praha jásá
Vítá šeříky Rudoarmějce
Pankrác Zbraslav
Radotín dál v rukou
Nacistického střelce
Nacisté prchají
Na Radotín Zbraslav
Stihnout ještě civilistů
Pár poprav
Však již večer musí
Prchat dál
Rudoarmějec je dál hnal

Ostatní tvorba Jana Zemana publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Nenávidím svět ...
DV 129/2024: Hlasování OSN o rozdělení Palestiny a další
DV 128/2023: Velká balada o Náhorním Karabachu a další
DV 127/2023: Dokud se na řeckých ostrovech
DV 126/2023: Požár v Českém Švýcarsku 24. 7. – 12. 8. 2022
DV 125/2023: Krásná knížka pro děti a další
DV 124/2023: Slavná filmařská restaurace a další
DV 123/2023: Generál de Gaulle
DV 122/2022: Balada o Kunejtře a další
DV 121/2022: Ministr Tomáš Petříček a další
DV 120/2022: Balada o domu a další
DV 119/2022: Balada o KnutuHamsunu a další
DV 118/2022: Jak se žije zvířeti? a další
DV 116/2021: Herostrates pro svou slávu a další
DV 115/2021: Velká romance o afgánských supech a další
DV 114/2021: Iniciativa prázdné domy a další
DV 113/2021: "Nedělali jsme to" a další
DV 112/2021: Balada o Byronovi a další
DV 111/2021: My můžeme všechno a další
DV 110/2020: Dobrý kádrovák a další
DV 109/2020: Odstraňují obrazy a sochy
DV 108/2020: "Jsme úspěšná televizní stanice" a další
DV 106/2020: Starosta pražských Řeporyj
DV 105/2020: Aviatik, Štronzo a další
DV 104/2019: Vytunelovali 21. srpen 1968 a další
DV 103/2019: Protifašistické bojovníky a další
DV 102/2019: Ilustrace Milana Kundery a další
DV 101/2019: „Svobodu Tibetu!“ a další
DV 98/2018: Opijí se na Vikárce a další
DV 97/2018: Československá apokalypsa
DV 96/2018: Umělecká avantgarda a další
DV 95/2018: Starý zámek se zbourá a další
DV 94/2018: Když památky pláčou
DV 93/2018: Arménci prý mohou a další
DV 92/2017: Občanskou společnost a další
DV 91/2017: Na kulturu nejhůř válka a další
DV 90/2017: Velká balada o mešitě Al-Númí
DV 89/2017: Umělec by měl umět... a další
DV 87/2017: ***
DV 86/2016: Balady o kulturních památkách 2
DV 85/2016: Balady o kulturních památkách
DV 84/2016: Balady z kultury po roce 2003
DV 83/2016: Špatné je urážet boha
DV 82/2016: Úryvek
DV 81/2016: Ekologické balady ze světa
DV 80/2015: Ekologické balady ze světa ze starých dob
DV 79/2015: Balady z kultury 1989-2003
DV 78/2015: Husitská revoluce 1419 - 1436
DV 76/2015: Balady z kultury
DV 75/2015: Pohyblivá obluda Franz Kafka a další
DV 74/2014: Musí býti hodně tvrdý
DV 73/2014: Stařičká vrba
DV 71/2014: Svatá umělecká čtveřice
DV 68/2013: Moravský kras