Michal Dunda

HOSPITAL KUKS

Alegorie Ctností – po šestiverší k sochám od Matyáše Brauna


1 – VÍRA
V pravdu a lásku stále věřím,
do kříže klid v duši střeží,
poctivě vykážou ze dveří
prospěcháře s křivou páteří.
Na Kuksu říkám své dceři:
Čas a Víra chmury vyleží.


2 – NADĚJE
Ach ta naděje, pořád někde je,
lítá, jezdí, courá, nikdy nenabourá.
Potkáš-li lapsus, tumor či kurděje,
kotva jako náplast naděje tu stále je.
Největší nadějí jsou malé děti, nadějí,
která nedovírá, nezhasíná a nesplachuje.


3 - LÁSKA
Popředu i pozpátku
světem roznáším lásku,
veršem z láskyplné díže,
všem, kdo chtějí slyšet…
Láska podobna je dětem,
básně nenechám vzít si
                  Barnevernetem.


4 – TRPĚLIVOST
Mám ráda, když se život hejbá,
jako bohabojný beránek,
kýblem výzev polejvá,
strpení šutru i stojánek.
Kámen pro nás oba
přináší růže i Joba.


5 – MOUDROST
Pravda jedna nebo dvě?
Záleží, kam Honza jde…
Přes vědomost a starý kosti
plazíš se vstříc moudrosti?
Minulost budoucnosti madlo,
pravou tvář ukáže ti zrcadlo.


6 - STATEČNOST
Statečnost je akce bez výmluv,
v pravý čas vychází ze stínu.
Statečnost je srdcem kopí,
jejíž hrot strach neobklopí.
Rozvážnost úspěchu druhá půl,
nezlom sebe a maršálskou hůl.


7 – CUDNOST
Zůstane to mezi dvěma rouškama
s gumovejma ouškama:
Chyť do dlaní má holoubátka
očkovaným pootevřou vrátka.
Vysloužilců slabost pro dudy,
vrká zdravěji, než šelest na hrudi.


8 – PÍLE
Včelí pílí k vysněnému cíli!
Kdo píli má, ať ji sdílí!
Kuropěním obdrží vytoužené lajky
za paličkované krajky,
smajlík proti trudomyslné chvíli
a božskou manu za odevzdanou píli.


9 – ŠTĚDROST
Poutníkům, nabízím vitamín C,
nejlépe prostoupí se šípkem,
Ibuprofen s magnesiem
a vůně jeptišky při svíčkách…
Koho se dotknu na lačno, tomu dám babu
ze špitálního skladu.


10 – UPŘÍMNOST
Schody k půlkruhovité terase už spí
noc blahoslavených temnou utěrkou,
leští kola Velkého vozu.
Smítko ve světle, když ulpí,
jako srdce napadeno breberkou,
padne do údolí jak do přívozu.


11 – SPRAVEDLNOST
Zde na Kuksu spravedlivý záhy
přijde o zrak i darované váhy.
Kdo váhy má na svém dvorku,
ať s laskavostí a bez okolků,
ve zrychleném řízení zpět je vydá!
Neb mu sluší paragraf či skleritida.

12 – POHOSTINSTVÍ
Dnes jen do dvacáté hodiny
pro vrchnost i pro spodiny
podáváme omáčku politiky,
volební sliby v prášku z apatyky.
V době pandemie ztraceni,
mohou platit obligacemi.

Ostatní tvorba Michala Dundy publikovaná v Divokém víně:
DV 111/2021: Plug-in 2019
DV 104/2019: Cherchez la femme
DV 94/2018: Posunuté ráno
DV 93/2018: Dobrá rada
DV 92/2017: Dvojčata
DV 89/2017: Umění držet dlouho
DV 84/2016: Pomalejší než kamión v Nice
DV 81/2016: Útok na civilistu a další
DV 77/2015: Sedmdesáté výročí osvobození
DV 73/2014: Monolog predátora
DV 72/2014: Stále aktuální a další
DV 66/2013:
DV 63/2013: Afrodita, Ariadna a další
DV 53/2011: Perfectly you, Naděje a další