František Uher

RÁNO S BOSOU ROSOU

Uctěno budiž každé nové ráno
které je nám přáno
Ráno s rorýsy Ráno s rosou

Vykročme nohou bosou

ŘEČ RYB

Čekáme Někteří moudří ogaři chybí
Mlčíme řečí rybí
Té nikdo nerozumí Avšak: Co kdyby

VŠEDNÍ SVÁTEK

Až se budeme vracet zažehne ohně léto
Písně lento Něžně Proti lásce
nikdo nevznese veto

TRUCHLÍCÍ PIEROTI

Nad nehybnou hladinou tančí mlčící Kolombíny
                        snad ani nevrhají stíny
V podvečerním mlhavém oparu mizí nad vodami
Oklamaní důvěřiví Pieroti navždy zůstávají sami

RYBÁŘ

V okně má síť z plastických nití
Úplněk přes ni svítí
jako ryba chycená v síti

STARÝ ROMÁN Z PŮDY

Pozvedáš sekeru Pádíš Pospícháš k severu
Zbraň ti neberu Leč postůj Prohlédni léčku
Nevracej se k jezeru Jinému již dali dceru
Zažeň palčivou žízeň Za žalem udělej tečku

DŮM

Můj dům je otevřený všem předkům i potomkům
tvůj dům je otevřený všem předkům i potomkům
jeho dům je otevřený všem předkům i potomkům
každý náš dům je otevřený předkům i potomkům

POLÍČKO POLE

Odcházejíc dělala dlouhé kroky
Vracejíc se za dlouhé roky
měla plnější boky

Opírajíc se o francouzské hole
potichu si zpívala Políčko pole

TŘPYT

Mráz Ledová hráz Sněhu třpyt
Klid Větve se ani nezachvějí
Hlas zvonů zní nad závějí
Po setmění můžeme číst
                        měsíční svit

Mít kolovrátek začneme příst

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další