František Uher

LÍTOST

Kdo pamatuje
            jak to všechno bylo
Kdo pamatuje
            jak tomu nebylo

Kdo lituje
že si už nic nepamatuje
            jaké oči měla kráska
            jeho první velká láska

RODNÉ MĚSTO

Napříč městem Ulicemi Přes mosty Podle trati
Abstraktní domy Jed reklamy Stromy bez listí
Na řece mastné oka Místo racků radosti labutí
Proud všednosti Troud Květy se městu nevrátí
Žádní známí Jen neznámé tváře A den se krátí

DVŮR

Snad tři Snad je jich více Usedají na lavice
před stájí Neslyší ržání neslyší dusání koní
naslouchají tuze nevábnému pokřiku pávů
Žádný kůň tu není Ani kohouti ani ti pávi
Tiché laskavé úsměvy A všichni jsou zdrávi

OBRAZ ROZHLEDNY

Daleko na obzoru se tyčí pás stromů Důkazy vzdoru
Na obrazu visícím na zdi mezi okny vidíme v pozadí
obrys rozhledny Nikdo k ní nechodí nikdo o ní neví
Vystoupíme až k vrcholku kopce jenže po rozhledně
neobjevíme památku Malířčina fantazie přednostně

HEŘMÁNKOVÁ KRAJINA

Krajina snů Krajina pro někoho známá
Krajina povědomá Snadno se vzpomíná
snadno zapomíná na krajinu heřmánku
Zralé jahody sbírali v mládí do džbánku

ODPOČINEK VE STÁŘÍ

Zeleň se zelení v loubí se snoubí
na střeše vrkají poštovní holubi
Stárneme Už vrzají nám klouby
Cosi v nás žhne Trubači troubí

NÁVOD K OPATRNOSTI

K pukajícím skalám v hlubokých lesích
Podobným lidským osudům spějí málo
zřetelné stezky Průchod je těžký Potoky
a vyvrácené kmeny Zpáteční cesta ještě
o poznání těžší Trny Pavouci věší jemné
pavučiny Málo slunce všude temné stíny
Nenajdeš suché přístřeší Za výřích nocí
i jezevci míří do liščích nor na úpatí hor
Studí předjitřní rosa Něco nás nutí dbát
opatrnosti - vyhýbat se lidským stopám

POKUD

Stále
slyší svoje kroky
Stále
slyší tvoje kroky
Slýchá
je již celé roky

Nevzdalují se - nevracejí
zda pomohou zda ublíží

Pokud se přiblíží

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další