František Uher

NOC JENŽ NIKDY NEVOLÁ O POMOC

Postůj měsíc je náš přítel opuštěný poutník
disk vržený diskobolem do širého prostoru
hledá rákosnatý rybník k němému přistání

Rybář sedící na hranolu uprostřed kamení
nezkušený člověk plný odhodlání a vzdoru
rozmlouvá s nocí o něze a zapálí si doutník

U protějšího břehu na pramici žena s vesly
Vesluje ke vsi V porcelánovém obličeji tkví
sedmibolestné oči otočí se k nahému měsíci

Hvězdy plaché stříbřité družičky bez vůně
růže sledují rybáře i měsíc jenž jen svůdně
dráždí básnířky bloudící údolími mezi poli

V tom všedním příběhu však nedostaly roli

HORIZONTÁLNÍ SONG

Červený horizont fialový horizont zelený horizont
žlutý horizont mlhavý horizont popelavý horizont
modrý horizont černý horizont zamlžený horizont

Počkej chvíli Tvůj milý žene na kopce mladé ovce
přijede k divoce bouřící řece na grošovaném koni
možná napřesrok nebo letos třeba koncem měsíce
                            Snad jako vloni

VZPOMÍNKA NA MINULOST

Slyšíme kroky Přichází skupina našich druhů
Pach stoky Jedovatost močálovitého pramene
Vágní pohlazení drtičky kamení Vzpomínáme
                            pohlazení sněžného pluhu

NEVÍTANÝ HOST

Každá špatná zpráva bývá nevítaným hostem
Přinejmenším proti všem běžným zvyklostem
Správná řešení jsou náramně vítaným hostem

FILIPIKA

Umírajíc stanula až na prahu svého dětství
Měla tísnivý pocit že šplhá do křivých větví
baobabu Ale nedokázala si vybavit podobu
                            toho stromu

BLEDÝ HORIZONT

Studený vítr z hor
studený obzor
bdělé hlídky
výkřiky
vzdor

Bledé vyhlídky

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další