František Uher

DOMOVINA

Je dobře Již žádné zrádné pře

Odemkněme
všechny zavřené dveře
houslovým klíčem

MLUVÍCÍ ZEMĚ

Dbej denně Naslouchej němě Země
mluví Nehlučně Vroucně Jemně
Varuje S nadějí volá své věrné

Aby svorně

HODY

Neděle je (k)rušná
Pondělí (k)rušnější Modré

VĚČNÝ ROZPOR

Na schodišti dští Příští pišťci
vábící všechny krysaře z města
Bez tváře Bez svatozáře Krysaře bdící

Pištících krys plná cesta

SITUACE

Už máme co jsme chtěli
Všichni důstojní a bdělí
střežíme se navzájem

Na oko nezájem

SPLÁCENÍ

Zavoláme Nevadí že se neznáme

Až se na dně dne někde potkáme
dluhy si navzájem splatíme
úsměvem

RÁNO SE STÍNEM SMUTKU

Pod vsí na hrázi
každé ráno vcházeli do nového dne
Dnes jako když utne
Ticho Němé cigarety Slunce bledne

Na hrázi jeden schází

ODDECH

Život má spád Je samý pád
S úlevou spěcháme do zahrad

OPAK OPAKU

Ven vrátky
týmiž vrátky zpátky

Věz: Není to totéž

BLÍZKÝ OBZOR

Těsný prostor pro vzdor

Až za obzor jezdci z hor
Svědci všeho
co se nestalo

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další