Vladimír Konůpka

TAM

Tam kde tě hledám jsou jen písmena
    kde tě potkám jsou bílé nepopsané listy
    kde těpoznám je vakuum
    miluji    probouzím se

Tam kde tě vidím
    jsou schody
po
    nichž
        ke
            mně
                scházíš…

Strašně mi lásko scházíš
                    XI/1969

MÁ LÁSKO

(v tichém objetí).
Blance

Jeden krok zpátky
a dva kroky dopředu,
každé ráno postojíme
v konejšivém objetí.

Den za dnem se odkud kam? Blížíme,
cestou posetou třpytivými střípky
tisíce roztomilých láseček,
vždyť jsou jen dva příběhy skutečné lásky,
co znají všichni a všude.

Jeden krok zpátky
a dva kroky dopředu,
večer co večer postojíme
v konejšivém objetí.

To přišel čas položit stonek růže,
co jsme tou cestou
dlouho tak zarputile svírali,
a pak si z dlaní pomalu, soucitně,
vzájemně vytahujeme trn po trnu…
                    XII/2023

Ostatní tvorba Vladimíra Konůpky publikovaná v Divokém víně:
DV 126/2023: Bzenec, květen 2022, setkání a další
DV 124/2023: Buď vítán a zůstaň a další
DV 118/2022: Ročník 47 a další
DV 105/2020: Konkrétní preludium
DV 88/2017: Má Moravo
DV 21/2006: Poslušnost