Kateřina Anima Dušková

SEZNÁMENÍ

Podívej se do hloubi mých očí a láska do tebe vkročí
Podívej se do hloubi mého nitra a slunce tě tam uvítá

Jsem kouzelná studánka a protéká mnou léčivá voda
Život mi vdechla v tichém vytržení sama příroda
Jsem ukrytá uprostřed toho nejhlubšího lesa
Kdo mě najde toho srdce navždy plesá

Jednou mě našel dobrý člověk co měl oči jako pomněnky
Pečoval o můj pramen a já svlažovala jeho horké rty
Láskou prorostlo okolí toho zázračného místa
A ze studánky vystoupila žena čistočistá

Poprvé chytil jsi mě za ruce tam v lese mezi stromy
Jsi jako jantar co duše pradávné mé rány hojí
Jsi jako listí co chrání mé nahé lidské tělo
Naše srdce láskou se rozeznělo

Každý den spolu zaléváme stromy aby vzhůru k nebi rostly
Důvod proč tě mám tolik ráda je jednoduchý a prostý
Jsi tou druhou polovinou co mou bytost doplňuje
Jsi tou druhou polovinou co mé bytí naplňuje

Naše láska je jak rozkvetlá louka tak půvabná a plná života
Fascinuje tě má nekonečná láska oddanost a čistota
Lehneme si spolu do trávy a pozorujeme nebe
Jsi tolik zamilovaný do mě a já do tebe

Ležíme na zemi a svědkem je nám samo nebe
Uprostřed té překrásné louky vezmeš si mě a já tebe
Věneček sundám si z mých vlasů a na památku ti ho dám
Dva kvetoucí prstýnky potvrdí od teď jsme už nadosmrti pár

Podívej se do hloubi mých očí a láska do tebe vkročí
Podívej se do hloubi mého nitra a slunce tě tam uvítá

KOMUNIKACE

Tvá slova se mi zázračně dostávají pod kůži
Kde hojí každou samostatnou buňku mého těla
Mám je v nitru když nové básně skládat bych chtěla
Umění tvořit kouzelné texty je nekonečná věda
V srdci nechal jsi mi rozkvést zázračnou růži

V rytmu melodie života tluče teď moje srdce
Cítíš jeho tlukot u kormidla na jedné poetické lodi
V jednu chvíli se ho dotkneme a tato chvíle nás spojí
Kdo ví co se z této divotvorné cesty oceánem zrodí
Kormidlo držíš pevně jemně mě držíš za ruce

Ráno se probudím a vidím v dáli ostrov rajský
Plujeme k němu a poznáváme všechna nová místa
Uzdravil jsi moje tělo a má mysl je tak neskonale čistá
Padá noc ve tvých očích náhle nádherně se blýská
Lehneme si na pláž a tiše pozorujeme racky

Snad hvězdy napoví co nás této noci čeká
Jedna padá k zemi třeba se ti splní tvoje přání
Trhám kvítek sladce spát nebo neusnout do svítání
Můžeš mluvit beze slov tak zanechej povídání
A poznej nejpřirozenější krásu tohoto světa

Tvá slova se mi zázračně dostávají pod kůži
Kde hojí každou samostatnou buňku mého těla
Mám je v nitru když nové básně skládat bych chtěla
Umění tvořit kouzelné texty je nekonečná věda
V srdci nechal jsi mi rozkvést zázračnou růži

HARMONIE

Jsem umělecká duše
Přistupuju kreativně k životu
Na svět pohlížím přes poetické brýle
Hovořím s ostatními s porozuměním a mile
Předávám jim přes umění lásku a radost ze života
Kóduju kouzlo bytí do svých kreseb a poezie
Chci tvořit takové umění co spojuje
Nosím v sobě krásu a dobrotu
Jsem umělecká duše

Máš ekonomickou duši
Přistupuješ prakticky k životu
Vnímáš ho realisticky a optikou kritiky
Jako mistr šachu umíš plánovat a činit rozhodnutí
Hovoříš méně zato hovoří za tebe všechny milující činy
Vedeš mě správnou cestou a za to ti patří mé díky
Jako řidič našich životů jsi zodpovědný
Nosíš v sobě krásu a dobrotu
Máš ekonomickou duši

Máme se tolik rádi
Dva originály co se tolik přitahují
Máme navzájem rádi své vlastnosti a schopnosti
Ruku v ruce kráčíme životem a děláme si drobné radosti
Tvoříme si vlastní domov co láskou a životní harmonií vzkvétá
Když máme chuť tak se spolu zajdeme projít do přírody
Poznáváme spolu různá místa v naší rodné zemi
Naše oči se do sebe vždy zamilují
Máme se tolik rádi

HRAVOST

Tvořím kouzelné verše
Pomocí unikátní kombinace slov
Mám ráda nekonečné možnosti tvoření
Umění dodává lidskému životu potřebné koření
Na rukou přináším ti čistou lásku v podobě své poezie
Hovořím v ní o kráse duševního spojení dvou lidí
Co milují se a společnou budoucnost vidí
Vytvoříme si vlastní milující ostrov
Co otevře nám dveře

Máš rád organizování výletů
Hledáš přitom nová zajímavá místa
Tou milující hrou stimuluješ naše vnímání
Máme tolik rádi přírodu a naší země poznávání
Kráčíme spolu po značených i neznačených cestách
Společné zážitky naše dva duševní světy spojují
Naše srdce se i po letech stále silně milují
Vytvoříme si vlastní milující přístav
Ve kterém pro sebe budeme tu

Přijímáme se jako bytosti
Projevujeme si drobné laskavosti
Lásku dáváme si najevo vlastním způsobem
Jednou činem jednou gestem nebo pěkným slovem
Máme společnou životní vizi a táhneme za jeden provaz
Provázíme se v tom světě emociálním i rozumovém
Učíme se pomáhat si v tom svazku osudovém
Milujeme se a pěstujeme ctnosti
Kouzlo vztahu je v hravosti

Ostatní tvorba Kateřiny Animy Duškové publikovaná v Divokém víně:
DV 128/2023: Domov, Zahrada, Věci a další
DV 123/2023: Tanečnice, Smysly a další
DV 122/2022: Báseň pro Zemi a další
DV 120/2022: V objetí tornáda a další
DV 119/2022: Fata morgána a další
DV 112/2021: Jarní květ a další
DV 111/2021: Krása nesmírná a další
DV 109/2020: Japonská kráska, Růžový sad a další
DV 87/2017: Zvonkohra, Červená a bílá a další
DV 78/2015: Labyrint, Alchymista
DV 71/2014: Perla, Kočka a další
DV 69/2014: Proměny, Upír a luna a další
DV 62/2012: Fotografie
DV 61/2012: Milovaná
DV 53/2011: Dítě ráje, Venuše a další