Olga Nytrová

O SPÁSE

Poezie naznačuje dávná tajemství
je nepopsatelným svědkem
pádů a vzestupů lidského nitra
Báseň se stala etalonem svobody
skrze ni na vteřinu porozumíš spáse
a všechno v tobě poklekne

JSI ŽIVÁ VODA

na mou pradávnou žízeň
Duši někdy navštěvují vize
Hieronyma Bosche
Bolí to jak předvádějí
zbičovaného Ježíše davu
který se výsměšně šklebí
plno pitvorných tváří
skrumáž ničivé poťouchlosti
tváře hrají nejhorší
tóninou sarkasmu a mstivosti
škodolibé obličeje deprivantů
agresivních psychopatů
Malíř věděl o nejhlubší zlobě
která páchne peklem
Zlo se slepou úporností
šlape pomstychtivě
po naději a lásce

PŘICHÁZÍŠ KE MNĚ

Děkuji za vnitřní zrak
který se otevírá
spatří duhu darovanou
a osvětlující cestu
Ty nejčistší a Nejvyšší
přicházíš
a já se skláním v pokoře

ZRAK V NITRU

V srdci se mi probouzí vnitřní zrak
já pojednou vidím cestu
dříve ukrytou
slova díků mi nehlasně
plynou ze rtů

GRANÁTOVÉ JABLKO

Často sklízíme
hořké ovoce života
Pojednou však granátové jablko
symbol požehnání
voní a sládne na jazyku
všechno co bolelo
se mění v křídla
světem prošla nenápadně
vůně spásy

HIERONYMU BOSCHOVI

Mistře tvůj štětec
předvídal kreatury zla
zachytil jsi ve vizích
zlomené a pokřivené lidství
psyché rozbahněnou hříchem
Pachuť zkázy
se line nám darovaným časem
Odpusť nejvýše Milosrdný

Ostatní tvorba Olgy Nytrové publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Fialové ticho a další
DV 129/2024: Přicházíš a další
DV 128/2023: Superúplněk a další
DV 127/2023: Zrání, Můžete být vidoucí? a další
DV 126/2023: Hádanky, Zpoždění a další
DV 125/2023: Vizionáš, Vnitřní zrak a další
DV 124/2023: O touze po radosti a další
DV 122/2022: Jak můžete vnímat sobotu a další
DV 121/2022: Letní mrholení a další
DV 120/2022: Inspirace, Mozek a další
DV 118/2022: Josif Brodskij a další
DV 117/2022: Dantemu a další
DV 114/2021: Radost – Projev naplněného života a další
DV 113/2021: Radost – projev naplněného života a další
DV 112/2021: Jsme eticky slepí a další
DV 111/2021: Podzimní Žofín a další
DV 110/2020: Abrahám a Izák a další
DV 109/2020: Samotář plný veršů a další
DV 108/2020: Nadpřirozený úděl člověka
DV 103/2019: Pegasovi, Ahasver a další