Olga Nytrová

LETNÍ MRHOLENÍ

Tvůrčí bitvy bolí
děsí záchvěvy obraznosti
ovšem někdy psaní probíhá
tak lehce a konejšivě
jako letní déšť

NA PŘEDMĚSTÍ NITRA

Vrstvy osudu jsou z tvrdých hornin
duše prošla pravěkými magmaty
cosi z doteků mé mysli bylo v pravěku
těžíme v ukrytých prahorních dolech
vede nás různě převtělovaný duch
Filosof Berďajev tušil
že v nás je zaseknutý středověk

HLEDÁNÍ DOMOVA

Odcizení a spotřeba
nás drží v šachu
prožíváme otupující rutinu
náhle však nacházíme v umění něco
co nedokážeme objevit jinde
Ponoříme se do básně
pohlédneme na obraz
z bezdomoví světa
jsme vstoupili do silokřivek
skrytého domova

TESKNĚNÍ

Hrany smutku
se zařezávají
do zbývající oblosti dnů
Touha po neznámu je dusivá
Víra v dobro je chvílemi
tak vratká jako batole
při prvních krůčcích

ZAHRADNÍ RESTAURACE „NA MICHELSKÉ“

Sedíme u stolku
vedle padesátileté sekvoje
majestátní kanadský cedr
chrání útulnou restauraci
Kolik rozhovorů s přáteli
se tady odehrálo
závany inspirací plánů i snů
vteřinové levitace
okamžiky čtení z knihy osudu

ŘEPÍN

Kamenná chalupa
chladivé stěny i podlaha
hravě vítězí nad tropickými teplotami
Má v sobě zapsané čtyři generace
s jejich sny smutky i prohrami
Přes dvě stě let na zápraží
lidé vzhlíželi k obloze
Není tu světelný smog
hvězdy vyvolávají úžas
kosmické světlo
k nám sestupuje

HORIZONTY

Co je zaseto od Zlého?
on si na nás činí nárok
tady máme však
svoje dráhy nebes
na obloze rodného města
Zde pro mne zazáří
skrytý božský život
jak vědí chasidi
a vědomí poslání
mi otvírá překvapivé horizonty

Ostatní tvorba Olgy Nytrové publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Fialové ticho a další
DV 129/2024: Přicházíš a další
DV 128/2023: Superúplněk a další
DV 127/2023: Zrání, Můžete být vidoucí? a další
DV 126/2023: Hádanky, Zpoždění a další
DV 125/2023: Vizionáš, Vnitřní zrak a další
DV 124/2023: O touze po radosti a další
DV 122/2022: Jak můžete vnímat sobotu a další
DV 120/2022: Inspirace, Mozek a další
DV 118/2022: Josif Brodskij a další
DV 117/2022: Dantemu a další
DV 114/2021: Radost – Projev naplněného života a další
DV 113/2021: Radost – projev naplněného života a další
DV 112/2021: Jsme eticky slepí a další
DV 111/2021: Podzimní Žofín a další
DV 110/2020: Abrahám a Izák a další
DV 109/2020: Samotář plný veršů a další
DV 108/2020: Nadpřirozený úděl člověka
DV 103/2019: Pegasovi, Ahasver a další