Jaroslav Lejček

MOŘE ČERNÉ MOŘE

obraze mého snění
ač jsem tě s láskou maloval
ten obraz malbou není
což může štětec zachytit
jen jednu křivku vlny
což obraz může vyjádřit
moře pohyb plný
od obzoru až k zemi
pískem dokončený
tancem škeblí zdobený

My kopcem písku
šli ti vstříc
a večer nesli s sebou
než spatřili jsme
tvoji líc
my setkali se s tebou
tvůj hlas tak známý
vítal nás a vedl skrze duny
my došli jsme
a hladili jsme
dlaní tvoje vlny
a každý z nás hned ochutnal
že vskutku chutnáš slaně
a večer přítel zařídil
že nestáli jsme planě
my nebyli jsme sami
ty jsi bylo s námi

Když moře s lidmi hovoří
vždy vypráví jen o moři
a laská svoje břehy
tvůj hlas byl plný něhy
a ještě v prvém spánku
šeptal s ozvěnou
že sny podobné vánku
se v něm rozplynou
jak by ne když slova voní slaně

A pak jsme k tobě
chodili či procházeli světem
však duší hned jsme patřili
k tvým milujícím dětem
tvé vlny kdykoliv jsme o to stáli
nás do sytosti pohoupaly
tvé slunce kůži zbarvilo

Ze Sozopolu vezli nás
do Burgasu lodí
byla to spíše kocábka
co na řeky se hodí
a večer byl a pobřežní
světla nás měla poutat
a moře trochu bouřlivé
nás suchozemce houpat
co pobřeží ty vlny mne
svým tancem nesly k snění
a na chvíli za trojstěžník
jsem neodolal měnit
a s plachetnicí moře křižoval
však zvuk sirény zavolal
a ve vzduchu se chvěl
já dívám se proč zněl:
"Loď otáčí u Burgasu
a vracíme se zpět"
a měsíc moři pro krásu
do očí padl hned

Ten měsíc visel před námi
my pluli jemu vstříc
a nebe pusté hvězdami
mu zvýraznilo líc

Jak veliký a blízký
a nehybnosti střed
jak veliký a blízký
loď propadala vpřed

A ještě maják před přístavem
a ostrý rybí pach
a molo kdosi v plášti tmavém
a pohled zpátky
pak

Ostatní tvorba Jaroslava Lejčeka publikovaná v Divokém víně:
DV 125/2023: ***
DV 114/2021: 13.7. a další
DV 113/2021: Noémie z Galie a další
DV 112/2021: Ach vy křivky a další
DV 111/2021: Neptám se, 2021 a další
DV 110/2020: Sfoukla jsi polibek z dlaně a další
DV 109/2020: Kdy ti oči, Lampička
DV 108/2020: Když šero odezní a další
DV 107/2020: Jsem rád a další
DV 106/2020: M.L., Tvůj úsměv
DV 105/2020: Kdosi si v rádiu hlásí a další
DV 104/2019: Slzy jako hrachy a další
DV 103/2019: Teď zřejmě podzim a další
DV 102/2019: Cosi v tvé blízkosti
DV 101/2019: Na stěně visí si a další
DV 100/2019: Málokdo z básníků a další
DV 99/2019: Svět si letí a další
DV 98/2018: Krásná slova světem letí a další
DV 97/2018: Krása je barevné mámení a další
DV 96/2018: Před oknem za oknem a další
DV 94/2018: Tvoje všechno, Když tě mám a další
DV 93/2018: Sypají se vločky písmen
DV 92/2017: Roleta popleta a další
DV 91/2017: Snad dopouštím se omylu a další
DV 90/2017: Ty lásko a další
DV 89/2017: Chtěl jsem ti něco říct a další
DV 88/2017: ***
DV 86/2016: Plus jedna minuta
DV 85/2016: Po x-letech
DV 84/2016: Na hodinách bylo 10:00
DV 83/2016: ***
DV 82/2016: Dlouho nepršelo
DV 81/2016: Vánoční čas