Zlata Hálová

JAK VYDRŽET

ty tůně čekání
tu sekyru času
a závod otevřený

jak vydržet

ten závod bez vítěze
tu tíhu v poražení
co všechno neprožijeme

jak vydržet

ty dny bez pozdravů
ta rána bez polibků
a noci bez náručí

jak vydržet

sen loupeživý
zlodějky marnivé
touhou splašené

jak vydržet

hru na skrývanou
úzkostí sevřenou
předem už prohranou

jak vydržet

když spoluhráč tu není

JAKÉSI KLOPÝTÁNÍ

Letní zrání
do podzimu
přešlo

a kolem je svět

co utíká
přitom se směje
(nebo pláče?)

Všichni tak spěchaví
tak křičící
(nebo šeptající?)

a napořád nesmělí

Všichni tak hladoví
tak žízniví
(nebo přesycení?)

vzít kousek srdce

Přinést
loupeživým lhářům
(i lhavým loupežníkům)

Ukázat
nemocným touhou
(i toužícím zdravým)

Darovat
nepřiznaným láskám
(i přiznaným hněvům)

Přinést
Ukázat
Darovat

a jen tak po cestě být

MATOUCÍ NOC

ústa plná polibků
vonících po zrní

zaseto ještě není
ale už úroda

noc matoucí až k ránu

    a z rána bílého
    matoucí den

    matoucí i večer
    a další noc

úroda sklizena
setí se nekonalo

polibky vzklíčily
pole se neoralo

    matoucí den
    matoucí stmívání

    matoucí noc
    matoucí ráno

a z rána bílého další den

polibky dozrálé
do těžkých klasů

padají zrna nám
do těžkých časů

NEBUDU TVOJE

a nebudeš můj
až kohouti protřou nám oči

nebude možné vrátit se
do trávy zelené i jezera modrého

nebude možné nahlédnout
hlubinu tesknoty naší

předtím

bude jen

potom

a bude znovu
dálka snů

nebožátek zdušených
dříve než začaly dýchat

k životu

nebožátek sípavých

života přítomného

budou jen klopýtavá rána
klopýtavé dny

a přijdou ty bezvládné večery
trýznivé stmíváním

k půlnoci kráčející čas
pomalými přískoky

protože

pokračuje seriál epizod
tázajících se proč

tvou náručí
mou náručí

jde touha naprázdno

NE MALINÁM SLADKÝM     NE STŘEVÍČKŮM HEDVÁBNÝM

Boty do roboty obuju

Nebo pořádné galoše do bláta
nebo goratexky na těžký výstup

Vodě odolné
s podrážkou wibram

A třeba ještě lepší

Nebo vysoké jezdecké
s bodavými ostruhami

Tebe do slabin bodnu tak
že klesneš a už nevstaneš

Moje nalomené srdce
vypovídá službu

Moje nalomené srdce
jen arytmicky tluče

Vyzuté střevíčky hedvábné
sama rosa z nich pije

Z promočeného hedvábí
rodí se háďátka zmije

Ostatní tvorba Zlaty Hálové publikovaná v Divokém víně:
DV 121/2022: Dálka, Můj čas a další
DV 118/2022: Básně doby předjarní a další
DV 115/2021: Básně Covidové doby II a Básně Vzpomínkové
DV 114/2021: Básně covidové doby
DV 113/2021: Říkadlo půlnoční a další
DV 108/2020: Malířce Evě Filemonové