Jana Franková

Erotický démon (nebylo redakčně upravováno)

JEDNOU...

přejedeš prsty po mé šíji
těžko se míjím v příslibu
snad strach jen z toho
že neslíbu
všechny tvé touhy ze spánku
než den se ztratí v červánku
a noc zakryje hříchy
a trochu pýchy z horoucího citu
schovám si s ránem do úsvitu
pro vzpomínky co poztrácí se v čase
pro tebe jsem tu
jsem tu dnes
a zítra tu potkáš mne zase
a ptáš se zda voní láska
i když slovy mne laskáš
cítím tu vůni která nemá jména
toužím a miluji
a jméno mé je žena

JEN PÁR SLOVY

Jen pár slovy

Zpřetrhám chatrná vlákna tvých lží

Ztracené vraky lodí v mořích pískových
Stejně nikdo nehledá

Přichází soumrak
a ve chvíli
kdy dohořívají svíčky v katedrále

hlava těžkne únavou

Myšlenky si odplavou
kamsi s prvním snem

V povětří tančí klen
Noc zdá se neklidná
ale je tomu jinak

POSBÍRANÉ STŘEPY

myšlenky
v hlavě bloudící

pustil je do volnosti

jed času zahalen do jablka
svítání
probudí se samo

už se neptáš
tiše šeptáš slova modlitby
a nikdo nikam nepospíchá

ztratil se čas
v nás
i okolo nás

svědomí

v mučírně něžné umírání

tvoje kroky
nemají stín

SVĚTÝLKO PRO TEBE

Ztracená bludička
co našla se
ve tvé dlani
Otevři pěst
Rozprostři ruku
Dívej se
Světýlko
tančí na ni

TA NOC

byla jen má a tvá

Ta noc
společná
Když se to sečte
jeden a jedna jsou dva
ne jinak
ostatní se jen domnívali
to co jsme řekli si
slyšely stěny
to co jsme dělali
stíny tmy v rozích ukrývaly
Ta noc byla
se stala ne poprvé
a ne naposledy
Noc předení myšlenek
noc tichých kolovratů
Ráno jenž nastalo
bylo ráno co neslo jméno
rozhodnutí a osudů zvratů
noc volby
pominula
s ní i návraty do minula

Strach zastavil se v rafiích
ale čas je-li
tak neusíná…

TICHÁ

Strážíš můj spánek
Můj dech a mne
a já ve snu se toulám
rajskými zahradami

Mám tisíc otázek
ty tisíc odpovědí
Až vzbudím se
budou jen záhadami

Ve spánku vnímám
Dotek tvé dlaně
je něžný a plachý
jak oči laně
když
až k propasti se dostane

Až vzbudím se
ten dotyk tvé dlaně
mi zůstane

TOBĚ

Umlčíš zvony
Když půjdu s ošatkou jablek
Jen tak naboso
v halence průsvitné
tam od stromu poznání
jen dívat se budeš
očima kůry rozpraskané roky
jak vlním boky
a vítr mi pročesává vlasy
až koruna zašumí
to otočím se asi
vím že mne voláš dechem
ztraceného času
pořád znám melodii hlasu
jen do spaní mne kolébá
ošatku s jablky položím
tam na stůl vedle té od chleba
a jablko jedno
mimoděk vezmu do dlaní
jablko ze stromu
poznání

Ostatní tvorba Jany Frankové publikovaná v Divokém víně:
DV 50/2010: Divná, Ranní rozhodnutí a další