Pavel Záruba

SNOPY

Ta úroda se nevejde do košů,
co s tím, má milá, co s tím,
je toho letos tolik krásného,
tolik pěkného, má lásko.

U stolů v modravém soumraku
přátelé povídají o životě,
o potřebných věcech vezdejších,
tentokráte nám všechno vyšlo,
uspokojení a blahobyt jdou spolu.

Země pokojně vydechnula
a sní a doufá,
na chvíli, na rok,
kdo to ví –
člověk drží v ruce
chléb a pero
dohromady s poslední myšlénkou.

ŽRANICE

/pocta Goethovi/

Uchop ho
a zlehka potěžkej:
Vonný párek slupni vmžiku,
olízni se, hamižníku,
nalož sobě další várku,
nalij víno do pohárku,
uchop ho
a zlehka potěžkej.

Ký to ďas
dnes na pouť pozval nás:
Spousta lidí v jarém šiku
z oslavy jde po chodníku,
bílé nožky hbitě tančí,
nejen srdce prudce jančí,
ký to ďas
dnes na pouť pozval nás.

Hostina
ku poctě nejlepších:
Moudří bystře zemi vodí,
uč se, synku, jak vše chodí,
ctnosti, láska, zaslíbení
božsky národy hned změní,
hostina
ku poctě nejlepších.

Císařská
silnice do nebe:
Na rozkaz přemýšlej stále
stvoření, dušičkou malé,
co bohovi dovoleno,
volovi zapovězeno,
císařská
silnice do nebe.

Správností
teď nacpi ten svůj chřtán:
Zralé klasy zprava zleva,
víra zlato v ingot slévá,
jistoty reálné plodí,
úspěchy vytčené rodí,
správností
teď nacpi ten svůj chřtán.

Karlovy Vary 1980