Daniel Strož

PĚT MILOSTNÝCH SONETŮ

1.

Z kalichu piji hořkosti
a zavrhuji klaku.
I v stejné žiji marnosti,
Cyrano z Bergeracu!

Věz, není ta má Roxanou,
spíše dnešních dnů děvou,
jíž sokové snáz dostanou.
Planu k ní zbožnou něhou.

Píši jí verše vášnivé,
které pochopí teprve,
až jak ty, mrtev padnu.

Nikoliv kdesi v klášteře,
tam nesvědčí to nevěře;
v morálním lidském bahnu.

2.

Líbal jsem tě na pupíček.
Dívala ses zpod svých víček,
přejdu-li odtud výš či níž.
„Miláčku, ty mě osliníš,“

sténala jsi rozpačitě.
Já ale věděl už, kde tě
přiměju k rychlé extázi.
I dnes mě ještě zamrazí,

myslím-li na ten květ růže,
jímž jako žena zmůžeš
všech dějů trendy obracet.

A také že je obracíš!
S jiným už dávno skotačíš
a já jsem zůstal na ocet.

3.

Ženství jsem v tobě probudil,
častokrát tvrdila jsi.
Že já jsem s časem závodil,
unikal přitom skepsi,

o tom řeč nikdy nebyla.
Jen o tvém orgasmu,
a že bys mne snad zabila,
když si tě nevezmu.

Teď do očí lžeš mi už
a jak špatný jsem byl muž,
jinému s klidem vyprávíš.

Divně své ženství žiješ.
To stejné zopakuješ,
až se s tím dalším zasnoubíš?

4.

Slovy tě celou pomaluji,
jediné místo nevynechám.
Prozatím představami pluji,
na inspiraci snažně čekám.

Těch slov je, lásko, ale mnoho,
že nevejdou se na tvou kůži.
Psát trvalo by navíc dlouho
trny a šťávou z rudých růží.

Pomaluji tě raděj prsty,
pochopíš ihned každou čárku
i z těch, co nikdo neodpustí.

Možná budeme trpět oba,
nevyšel nám sen o kočárku.
Taková už je tahle doba!

5.

Vážený pane Goethe,
že láska v stáří kvete,
poznal jste už přede mnou.
Vy jste měl tu dívku svou

nejméně tak stejně rád,
miloval ji bez výhrad,
jak mně se to zdařilo.
Nic však z toho nebylo,

Ulrike vám dala vale.
Mladé dívky jsou nestálé,
dvojnásob pak ty v Mariánkách!

Já z Frantovek zas pro změnu
jednu si chtěl vzít za ženu
a též neskončil v líbánkách.

(Autor je nositelem Literární ceny Unie českých spisovatelů
za rok 2010)

Ostatní tvorba Daniela Strože publikovaná v Divokém víně:
DV 100/2019: Kdepak jsi
DV 87/2017: I básník po smrti a další
DV 86/2016: V kraji je bílo... a další
DV 85/2016: Jsme všichni tolik chybující! a další
DV 84/2016: U vody v horku a další
DV 83/2016: Stárneme spolu a další
DV 81/2016: Na nábřeží Seiny a další
DV 80/2015: Ve vinárně Monice
DV 78/2015: Je mi to líto
DV 72/2014: A co teď?
DV 66/2013: Až se probudíš a další
DV 62/2012: Na zkoušky do komorního a další
DV 61/2012: V kině Sevastopol a další
DV 60/2012: Veřery v kině čas a další
DV 58/2012: Robertek rád tlustý holky a další
DV 12/2004: Taková nálada