PAVOL JANÍK

Niekto ako Luis Armstrong

no nazdar
čo je zase toto?

je tam niekto?
je tam Luis Armstrong?
ozvi sa
prepáčte prosím

mama mamba mambo mamila
mama je náš najpríbuznejší cicavec

keď svätí mašírujú
do vojnovej mašinérie
nebuď neslušný

bozk o ktorom sa ti bude snívať
už sme za kopcom

ahoj bábika
za kôpkou čučoriedok

svätý Luis
muž svojho srdca

ten vie ktorú stranu chleba
natrieť maslom treba

správny darebák

zlatko
sladko
sa predvádzaj

Biele blues Cheta Bakera

okolo polnoci
blues v kredenci
blues v skrini
blues v komore
blues na záchode

tajné blues
vychádza najavo

náhly posun
niekde nad dúhou

tanečná show delfínov
žmurkajúce oči hviezd

hlúpa trúba
pochabý klavír
nerozumná hlava

Kolektívna duša Kennyho Barrona

svojvoľná nezbedná samopašná
trojčlenná duša Kennyho Barrona
vystrája

strieľa si s nás ako kolt
ktorý znamená žriebä
ako áno ako nie
ako lano ako znie

Slzy na strunách

Počuť clivý zbor
molového swingu

Už sme naladení

V galérii
z obrazov svätých
padajú slzy
na gitarové struny

Prehľadne poprehadzované
hrajú posledný raz

Iracké deti idú do neba

Siedme nebo
Siedma veľmoc
Siedmy deň

Sedem statočných
Sedem rohov dračej šelmy
Sedem bohov šťastia

Sedem čiaš hnevu
v knihe so siedmimi pečaťami

Sedem kňazov
so siedmimi trúbami
sedem dní
pred múrmi Jericha

Duše a telá celé bez seba
Iracké deti idú do neba

Odvodená voda

Destilovaná vodka
nás nedrží nad vodou.

Ani destilovaná voda
nás nedrží nad vodkou.

Všetky vody a vodky sveta
nás vodia
za nos.

* * *

Papierový sneh
ostáva len na páperí.

Papier popiera,
že dážď perie oblohu.

Kúdol strachu

Straší ťa prach zo smrti
Máš sa prašne

Pretože strach si
a na strach sa obrátiš

Nemôžeš prekročiť strach
Jemné čiastočky strachu
ťa usádzajú

Chceš poutierať strach
ale tým ho len väčšmi rozviruješ

Zapadáš strachom
Pokoj tvojmu strachu
Upadáš do strachu zabudnutia

Tvoj bútľavý strach
stráchnivie

Tiesnivý prach
vyvolaný úzkosťou

Panický prach
má veľké oči

Všetko sa zomrelo veľmi rýchlo
Pamiatka zomletých
ktorí zomleli od strachu

Ladné pochyby
Kladné pohyby

Prašná predstava vzbudzuje prach

Strom a peklo

Na krvopočiatku
zahrmelo olovené slovo

A na svet prišiel krvorodenec

Krvomájové stromobitie
Krvoradé hromoradie
Krvohory mrakodrapov
Hromadné hromy

A uprostred tej strmavice
trieska stromový hlas

Príď čím krv
tresk tryskovej smrti
trieštivý test života

Hľa krvotný znak
krvopis
krvenstvo dažďa
nedeliteľné krvočísla osudu

Svätá reklama Vianoc

Svietiš ako najsvetlejšia noc
Voniaš ako ihličnaté ticho

Si svetlodušná
a čaká ťa svetlorečenie

Svetlý za dedinou
ospalo žmurká

Si ôsmy div svetla
Si na svetlo súca
Hýbeš svetlom
Vieš ako sa svetlo krúti
preto sa svetlo nezrúti

Je ti svetla žiť
za nič na svetle
Pojedla si všetku múdrosť svetla

Si svätovláska
V očiach ti žiarlia
svätivé plamienky
svätivé hviezdy
svätivá čistota

Tak píšeš dejiny svetla

Čaká ťa sviatok všetkých svetlých

Žiarivé nočné sviatky
nočný popletený koláč

Snežia
fosforeskujúce nočné vianočné motýle

A z teba sála
trblietavý nočný vianočný vietor

Ostatní tvorba Pavola Janíka publikovaná v Divokém víně:
DV 66/2013: Jesenný bozk a další
DV 51/2011: Night bus a další
DV 50/2010: Post art
DV 48/2010: Storočné básně
DV 47/2010: překlad Skadarských veršů
DV 46/2010: Islam, Ovčan a další
DV 45/2010: Strach zo svetla
DV 43/2009: Ako chutí noc
DV 42/2009: Belgické miniatúry, Keci k veci a další
DV 41/2009: Súkromý striptíz
DV 40/2009: Wordplays
DV 39/2009: Ars poetica, Sme profesionáli a další
DV 38/2008: Slovo, Z domova, Raz a další
DV 37/2008: Zvratné zámeno psa a další
DV 36/2008: Som s vami, Rozhovor s nikým a další
DV 35/2008: Hurá, horí! alebo Štyri milióny za zavraždenie básnika
DV 34/2008: Maturitní oblek
DV 32/2007: Koncert, Na linke muž - žena a späť a další