Věra Kulišová

ZIMNÍ PROMĚNY

Zimní zahrada je tichá
ani občasné mávnutí křídel ptáků
nenaruší ten božský klid
Nenadálý závan větru
rozfoukal bílou nádheru
jiskřivého sněhu
a roztančené vločky
se mi usadily na řasách
kde rychle tají
a jak smutné slzy
stékají mezi vráskami dolů
do mrazivé náruče Zimy
V jejím objetí metamorfují
ve třpytivé perly

CHVÁLA LÉTU

Po ránu v létě v polích
klasy démantová rosa zdobí.
Když slunce ještě pospává,
v tom ranním tichu,
jen slabý vánek slyšet je –
to když klasům vousy pročesává,
sklání je nad máky žíznivé
a tu vláhu shazuje jim do kalichů.

Jak ráda sním
za tichých večerů,
při sklence rudého vína!
Medituji a z cigarety dým,
se kol mne porozpíná –
to je ta chvíle, kdy
v příjemné nostalgii,
na mládí zavzpomínám.

KDO JSI?

V některých chvílích
býváš milý
vzápětí Satyr jízlivý
a trapně dovádivý
Je těžké odhalit
kolik identit
se v tobě skrývá
Jsi jako mračna proměnlivá
když je vítr žene oblohou
a každou vteřinou
svoje tvary mění
Jsi pro mne knihou cizojazyčnou
jsi prostě k nepřečtení

NE LHOSTEJNOSTI

Vy kdo lhostejní jste
k veškerému dění
vy ovce bláhové
co jenom přežíváte
ve své rodné Zemi
vy hodně škody naděláte

Jen o svá břicha starost máte
a česká holubičí povaha
nemastná a neslaná
většinou ke zlu mlčí
Tím jen zrádcům nahrává –
té proradné smečce vlčí

Nebuďte laxní
k volbám jděte
a nad svou vlastí
bděte, bděte!

KDO JE POLITIK

Není větší bojovník
nežli český politik
Nejvíce si zabojuje
když své křeslo obhajuje
Do soupeřů musí šít

On pusté lži roztrušuje
svou zemičku tuneluje –
je to drzost převeliká!
Plat si stále navyšuje
ale národ pod ním chcípá

LAŽDÝ NOVÝ DEN

Každý nový den
děkuji neznámému Bohu
že život v míru prožít mohu -
to štěstí není dopřáno však všem

VÍM…

Vím má životní pouť
musí jednou skončit
tak je zařízený tento svět -
se Smrtí se nelze dohodnout
S dětmi a knihami
se budu těžce loučit –
ó jak nerada vás budu opouštět!

SLUNCE

Neváhej – slunečním paprskům
nastav svoji zasmušilou líc
Slunce je mocný kouzelník –
jeho zář bere smutek černým dnům
a otáčí osud zmučených

Ostatní tvorba Věry Kulišové publikovaná v Divokém víně:
DV 117/2022: Epigramy a říkanky
DV 116/2021: Už nám nic nepatří a další
DV 112/2021: EPI 2021 a další
DV 111/2021: Epigramy, říkanky a další
DV 110/2020: Epigramy a říkanky a další
DV 109/2020: V mládí chceš... a další
DV 107/2020: Opožděné jaro a další
DV 105/2020: Láska nezná tabu a další
DV 104/2019: Podzimu, Smutek květů a další
DV 102/2019: Hold lásce a další
DV 101/2019: Hold lásce a další
DV 100/2019: Zima je už jiná a další
DV 97/2018: Klidu noci a další
DV 96/2018: Letní, V památníku mysli a další
DV 93/2018: Haiku
DV 87/2017: Mým dcerám a další
DV 86/2016: V přírodě, Příchod podzimu a další
DV 81/2016: Zimní, Jarní atmosféra a další
DV 75/2015: Nedočkavě, Začni hrát a další
DV 66/2013: Pach kůže a další