František Cinger

DALŠÍ MYTOLOGICKÝ TVOR – OPHIOTAURUS

Stvoření mající hlavu a přední nohy černého býka a vzadu hadí ocas se jmenuje Ophiotaurus (řecky Οφιόταυρος). Což znamená kravský had. Jeho jediný odkaz se nachází v knize Fasti (v českém překladu Kalendář) Publia Ovidia Nasa.


Ophiotaurus v antické mozaice.

Básník lásky v ní psal o římském kalendáři, tradičních svátcích a v rozsáhlých částech popsal mytologické příběhy. Moderně uvažujícího čtenáře zaujme, že se v ní zabýval také astronomií, každoročně se opakujícími astronomickými jevy i etymologickým původem mnoha slova. To vše bylo psáno velegickém dvojverší.
Po staletí byly Fasti populárním zdrojem informací o antické mytologii, římských zvycích a její části bohatě inspirovaly evropské umění. V češtině existuje překlad Antonína Škody z roku 1901 a Ivana Bureše z roku 1941.
Moiry, mající v mytologii zvláštní postavení, vystupující i v lidské podobě, varovaly Dia, že kdokoli zabije toto zvíře a obětuje jeho vnitřnosti v plamenech, získá sílu zničit Olymp. Moiry bývají často přirovnávány k našim Sudičkám. Klóthó (Předoucí) nit načíná, Lachesis (Udělující) nit dál spřádá nebo svíjí a Atropos (Neodvratná) nit přestřihuje. Prý znají všechna tajemství. Jsou zpodobňovány jako staré ženy nebo vážné panny.


Moiry Klóthó, Lachesis a Atropos na malbě Johna Melhuishe Strudwicka zroku 1885.

Během Titanomachy, první války Titánů, se Ophiotaurus zjevil z Chaosu spolu Gaiou – starořeckou bohyní Země. Považovanou také za bohyni plodnosti, jež vydává a živí své děti, i bohyni mrtvých, jež přijímá své děti zase zpět. Popsal ji tak básník a filozof Hesiodos.
S Gaiou se s Ophiotaurem tehdy z Chaosu zjevil i její manžel a budoucí oploditel Uranos. Jehož podle Hesioda vlastně zrodila sama ze sebe. Z jejich spojení, podle pozdějších podání do ní Uranos vnikal v podobě deště, vznikli Titáni – nejmocnější z nich byl syn Kronos a dcera Rheia, kteří vládli Zemi. A ti právě po krutém boji během Titanomachy ustoupili Diovi, Kronovu synovi, a dalším olympským bohům. Kteří je nechali svrhnout do Tartaru. Původně titánského kovového vězení, později považovaného za podsvětí, kde duše zemřelých provinilců stíhá trest.


Ophiotaurus.

Takže význam Ophiotaura spočíval v tom, že podle Moiry právě jeho vnitřnosti dávaly sílu porazit olympské bohy tomu, kdo je spálí. Spojenec Titánů ho zabil, ale vnitřnosti byly získány orlem poslaným Diem ještě předtím, než mohly být spáleny.


Bessie, nápodoba Ophiotaura z fantasy Ricka Riordana

Ophiotaurus se objevil v současné fantasy amerického spisovatele Ricka Rioradana Percy Jackson a Olympané. Percy je v ní synem boha moří a oceánů Poseidóna a Sally Jacksonové. Jeho prarodiči jsou Kronos a Rheia. Percy bydlí na Manhattanu v New Yorku, je mu v sérii od dvanácti do sedmnácti a jeho nejbližšími přáteli v knize plné bojů a dobrodružství jsou jeho bratr kyklop Tyson, satyr Grover a Annabeth.
Ve třetím díle nazvaném Prokletí Titánů se objeví varianta Ophiotaura. Percy Jackson ho zamění za ženu a pojmenuje ho Bessie. Ophiotaurus v domnění, že jeho ochráncem je Percy, je přiveden na Olymp a dán do péče Percyho otce Poseidona. Bohové uvažují o jeho zničení, protože věří, že kdokoli zabije tvora a spálí jeho vnitřnosti, bude mít moc svrhnout bohy. A zdá se, že Ophiotaurus si nemyslí, že byl zaměněn za ženu… O popularitě „americké verze“ boje řeckých bohů svědčí i několik filmových adaptací.


Ophiotaurus 2.

Ostatní tvorba Františka Cingera publikovaná v Divokém víně:
DV 112/2021: Hipogryf – polovina orla a polovina koně
DV 111/2021: Chiméra, další bájné zvíře
DV 110/2020: Sleipnir – osminohý kůň, přivazovaný ke „světovému stromu“
DV 109/2020: Další mytologický tvor – vodní kůň
DV 108/2020: Jednorožec, bytost bájná, ba přímo biblická
DV 107/2020: Pegas coby báje, inspirace, pohřební ústav, ale i neveřejná digitální síť…
DV 106/2020: Kentaurky aneb skromná pocta Emilu Machálkovi
DV 105/2020: Vzpomínky na Zdeňka Mahlera a další
DV 50/2010: Žáčkoviny
DV 43/2009: Paradoxy Pavla Vernera
DV 12/2004: (Na zahradě v Hájku 19. září 2004…)
DV 4/2003: Bohumil Hrabal Přítel Jaroslava Haška a Franze Kafky