Jakub Fišer

MODLITBA

Die náš
jenž jsi na Olympu
posvěť se jméno tvé
deux et machina
přijď vláda tvá
jak na Olympu tak u nás
olivy víno chléb nám dej
odpusť nám Die odpusť
tak jako my odpouštíme vám
a neuveď nás do trampot
a když tak nás zas ochraňuj

Tao
ty který nevím co je nevím
možná se skrýváš v úsměvu
anebo uprostřed květů těla
vietnamských prodavaček
v sámošce za pultem
buď na nás taky hodné
odpusť nám že o tobě
zkrátka skoro nic

Ty
jehož jméno nevyslovujeme
ať jsi ten anebo ten
v hořícím keři
či stokrát nej
usmiřte se chlapci
jako i my se občas usmíříme
neřešte se
protože pak i my se neřežem

Vy všichni co jste na obloze
co vás je jako hvězd
Brahmo Višno Šivo
máte to tam na starosti
dejte ať se nikomu nic nestane
co nemá se stát
jak v nebi tak i na zemi

Můj Manitů
dobře vím že ty se o nás postaráš
ty víš nejlíp
jak se kouří dýmka míru
proto asi tvých dětí skoro není
ale my co jsme ti zbyli
za to stojíme
ačkoli někdy ležíme
rudou tváří k zemi
s flaškou místo tomahawku
odpusť nám tak
jako i my odpouštíme vše
co se nám přihodilo
a jestli myslíš
tak tu zemi už nám nevracej
ale dej nám novou
tam nahoře
na věčnost lovit
milovat a smát se
se svými dětmi
a rodiči u jednoho ohně

Sidharto Sidharto
přivíráš moc oči
otevři je
to uvidíš věci
dokonce pod tvým vulgem Bódhisatwa
Krišno Krišno Háre Háre
ty jsi dobrej
tys měl deset tisíc žen
domluv mu a dohlídni na něj
ať se vzpamatuje
protože já to taky dole
budu říkat
že vůně tyčinky není láska
srkání čaje není život

Karle Marxi
ty vám s tim zatočili
stejně jsem tě nečet
Karle Josefe Bohumile
Lve Nikolajeviči
Fjodore Michajleviči
pane Bulate
pane Vladimíre
vás když
jak kdybych lámal chléb
a pil víno
Rollande Vincente Francisco
Nikosi Gabrieli
Erneste Erichu
Amádé
mámo táto
Kuzmo Duňo
Jeníku Zdeňku
mé Marie
uveďte mne v pokušení
ale ochraňujete od zlého
vždyť už jsem starší jak Ježíšek
Paneboženanebi
anebonazemi
ať si s Ďáblem rozumíte
Amen

KRKAVCI VE VLAKU PLZEŇ - PRAHA

Žongluji s jablky
a matkou Zemí
padají mi do všech čtyř stran
V dlaních mám prázdnotu
a v srdci velké
zamilované krkavce
kterými proudím do lidí
jako do slov
Sám

Ostatní tvorba Jakuba Fišera publikovaná v Divokém víně:
DV 92/2017: Korespondence z šedesátých let a další
DV 90/2017: *** a další
DV 81/2016: Polanova cena za rok
DV 80/2015: ***
DV 79/2015: Sudba
DV 76/2015: Házeli po sobě a další
DV 70/2014: Všechny tvé pocity a další
DV 67/2013: Hommo sardines a další
DV 64/2013: I ptáci už spí
DV 61/2012: Bojím se, Tituly a znalosti a další
DV 60/2012: Rozjívené slunce, Kdybych neviděl
DV 59/2012: V průvanech bezčasí a další