Ivo Odehnal

(úryvek)

RÁDO SE STALO
/jen tak/

I
Ž A B Í   K L I K
/troufalky/

/STŘÍHÁNÍ /

Tma na mne tenkrát padala střemhlav
ale oči nezatloukala

/Dírou v obloze prolézal měsíc a měl vlasy z mraků/

Abych mohl spát - maminka mraky stříhala
Někdy ustřihla i kousek měsíce...

/ZA BUKEM HROBŮ/

Z kopce na kopec poletuje zpěv
Čistá tma jej polyká

Zuřím neboť prší

Za kostelem mává vzteklý dirigent paličkou nad hroby
Hřbitov slzí

Písněmi krmená tma hoří

/ZVĚDAVÉ OČI/

Pozoruji nahatou vodu vtěsnanou do rybí kůže
Přebytečná tekutina mi kape z očí

Škrtím ji oběma rukama

Co asi nosí mořské panny pod šupinami?

Ježkovy oči!
Co asi nosí?

/NE SMYSLY /

Koušu do dužiny krajiny -
poněvadž nemám nádobu na sliny
sliny mi stékají po kraji

Po chvíli mizí

/spolu se slinami
mizí i starost kam s nimi/

/UTOPENÉ LÉTO/

Má dušička je bílý nafouklý měchýř

I luna se koncem srpna navlékla do plavek

Bylo to báječné
Léto mezi životem a smrtí
Laskavé léto

Proto mne křísíš dýcháním z úst do úst?

/KRÁLOVSTVÍ NAŠEHO JONÁŠE/

Obnaženým pohlavím půdy bloumají peřinoví velbloudi

Dusivý čas vytřen kobylím trusem

/Šedivou plechovou střechu
ucpává déšť/

ovčí kožich přelomený tyčí byl právě vyuzen
v komíně s břichem velryby

/JAKO VESMÍR /

Tma neumí brečet ani zpívat
ani tančit ani lhát

Přesto se rozvaluje nad půlkou země

Za trest nikdy nemusí klečet

Kdo si myslí že lže
/nebo se mýlí?/

Když tma chce ani světlo nesvítí

Ačkoli není z papíru
někdy hoří

A v tom jí nikdo nezabrání

Tma totiž umí vypalovat
opravdové rány

/MOKRÁ RYBA NEBOŽKA /

Vesmír II

Den zhasl
Tma jako v rakvi
Oko cuká na ploutvi kuchané ryby

Umřel i déšť

Marné je sahat k ohni
v němž uhořel smích

Zbyly chmury a pláč
bolest srdce a posmrkávající city

Truchlí i náhrobky smíchu

Neskonalý funus veselí pohřbem beznadějí

Je ale zřejmé
že časem smutek vykrvácí

A žal bude zahrabán

/KOROHLOD/

To ještě tma s komářím úsměvem líbá kosatce
/přesně v půli blesku…/

Teď svítí ústy
protože má klokočí i za ušima

Kokotice je odmalinka kopretinou

Konvalinka je ale jen
pouhou libovůní

Ostatní tvorba Ivo Odehnala publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Úklid neklidu
DV 110/2020: Svobodu dechu!
DV 105/2020: Malá nepesimistická trilogie seniorů
DV 102/2019: Pořadí, Robot a další
DV 95/2018: Pískání na provaz
DV 89/2017: Z pozdních zimních slaností
DV 75/2015: Moucha na klice a další