Miroslav Brück

VO VODÁCH

Pred spaním prichádzaš k vodám
vlievaš sa do nich
aby si poprel svoju pozemskú
pripútanosť
bezvládny strom sa poddáva
nadvihnutej rieke
(pod ním zápalky po rybároch
a popol z úhorov)

Starena páliaca lístie
zaniká vo svojom poslednom obraze
(jej rozviate vlasy ju presahujú
ako mávajúca šatka)
Jednou nohou stojíš vo vode
za chrbtom spev a skryté vábenie
ani jedna strana brehu však
neznamená úľavu
a už vôbec nie vyslobodenie

VÝLOVY

Klamanie októbrom
ranné klopanie na okná
praskanie orechovej skrine
čierna mačka na odskakujúcom uhlí
bolo sa o čo zachytiť
(uhlopriečny strih je dôrazný a hlboký)

Nadbiehanie októbrom
skrížené dvere do izieb
studené posteľné plachty
výlovy rybníkov
(do vyťahaných sietí sa zachytávajú
papierové loďky soľné kamene
drsný chrapot mora)

bude o čom bdieť

DVE SPRÁVY Z TERSTU

I

Odchádzame je predčasné
podať vysvetľujúcu správu
z prístavného mesta
v ktorom pochodujú karabinieri
a stratený James Joyce
hľadá svoju kaviarenskú stoličku

II

Hľadím na vzďaľujúce vlákna
paliem nezachvejú sa
aké to bude
keď už nebudem?

Ostatní tvorba Miroslava Brücka publikovaná v Divokém víně:
DV 88/2017: Dôvody, Odchádzanie a další
DV 53/2011: Skrátená viditeľnosť, Koláž
DV 39/2009: Bežať, Vizuálna báseň a další
DV 36/2008: Odchádzanie, K havranom a další