Miroslav Brück

Bežať

Napriek nejasným predpovediam
o stúpajúcej hladine vody
o strhnutých mostoch
o sieťovanej clone za nimi
odkrývam svoju pôvodnú stopu
môjho posúvajúceho sa domova

Cezpoľní bežci s ľahkosťou
vybiehajú na trať
ale už za výpadovkou
ich nadšenie opadáva
do ľahostajnej trávy
(sľubovaný cieľ
znovu mení svoje postavenie)

Krívajúci bastard psa
so závisťou v chorom oku
striehne po uniknutom jase
tvojich bielych bokov
takto sa strácaš aj mne
(obzvlášť v uzavretých
a cenzurovaných alejach)

Vizuálna báseň

Zomknuté hory
zatvrdnuté odtlačky konských vozov
dlane prehĺbené surovým železom
(tento kraj nie je len o víne
a odpúšťaní)

Bocian sa usádza na spustnutom
továrenskom komíne
(jeho vychýlená poloha vynáša
naše zanedbané dlhy)

Oko ako vždy zrádza dôsledne

Mierne klamlivý okamih

Na bicykli medzi stúpajúcimi vinicami
na mäkkých vláčnych kopcoch
popri okenných výklenkoch
s modrými zrnkami hrozna

narúšam mŕtvym oponentom
ich hermetické tézy a antitézy

Ostatní tvorba Miroslava Brücka publikovaná v Divokém víně:
DV 88/2017: Dôvody, Odchádzanie a další
DV 53/2011: Skrátená viditeľnosť, Koláž
DV 45/2010: Vo vodách, Výlovy a další
DV 36/2008: Odchádzanie, K havranom a další