Břetislav Kotyza

PANENSKÁ JABLÍČKA

Palec ukazováček prostředník
stopečkou ohryzku svírá
zbytek jablka jádřince ctnost
již nelaskám kulatost střeženou
panenských jablíček bezradnost
Zvolna líbal jsem dužinu ovoce
zatínal sladkost šťávy koutky úst
i květ klínu oblinami záhybů
předstíral marně nevinnost
Jadérka bílá a černá nesdělí tazateli
zda hvězdou k životu
či křížem ku smrti blíž
Hořkostí svojí navzájem podobna
jsou život i smrt
Štipec prstů ohryzek narezlý
co zůstalo ze sladkosti dnů?
Zahradou tvého těla
toulám se toulám dny sváteční
toulám se doposud

MODLITBA

Když Pánbůh dovolí
dopíši báseň a
sám sobě slibuji -
Byla to poslední
ty starý blázne
až do zítřka do rána
nechci tě
nechci tvá slova znát

Když Pánbůh dá
nalévám červené a
sám sobě přísahám -
Bylo to naposled
říkám to posté
až do zítřka večera
nechci tě
nechci tě na patře znát

Když Pánbůh se nedívá
políbím ženu a
sám sebe ponoukám -
Dej Bože můj
ať není to naposled
dnešního dne a noci příští
ať nejsem v domě sám

Ostatní tvorba Břetislava Kotyzy publikovaná v Divokém víně:
DV 105/2020: Zrození
DV 92/2017: Událost
DV 56/2011: Zpráva o jabléčkách a další
DV 54/2011: Krajina, Bez jména, Město
DV 51/2011: Veršíků pár a další
DV 50/2010: Zase mi kdosi a další
DV 49/2010: Domina femini, Báseň o malíři
DV 48/2010: Sonet o vlaštovkách a další
DV 47/2010: Dle starých mistrů, Mluvka
DV 46/2010: Oldřichu Mikuláškovi
DV 45/2010: Ještě ke Karlu Hynku Máchovi a další
DV 44/2009: Že chtěl jsi, Okna
DV 43/2009: Moře, Holubi a další
DV 42/2009: Co říci k básni jiné, než své a další
DV 40/2009: Ubíhání, Vyzvání k tanci a další
DV 39/2009: Koleda, Krajina s figurkou a další
DV 38/2008: Prozatím, Zda, Ty a další