Eduard Světlík

Portréty

JEAN EIFFEL

Celá Paříž byla jedno gesto:
jeho věž zohyzdí město!
Eiffel ale věřil v její los.
Kdo měl tedy lepší nos?

ANTONÍN DVOŘÁK

Muž kosmické proslulosti.
Který autor může říci,
že se jeho symfonie
rozezněla na Měsíci?

DUKE ELLINGTON

Hlavu toho jazzového světce
zdobí pro mě předmět hezký:
aura v symbolickém tvaru
vinylové gramodesky.

JEAN GABIN

Nikdo tolik různých postav
dobře zahrát nesved.
Jednou z jeho nejlidštějších
byl komisař Maigret.

Bedřich Smetana

Přinesla tragická hluchota
skončení tvůrčího života?
Nikoli, neb jeho duch
měl vnitřní sílu i sluch.

NIKI LAUDA

Jeho poraněné ucho
budí v lidech právem závist.
Kdo jiný smí hrdě nosit
takovéto signum laudis?

JIŘÍ MENZEL

Výraz, jaký míval Frigo:
v očích smutku závěje.
Co by o něm řekl Hugo?
Muž, který se nesměje.

LUDĚK SOBOTA

V jeho řeči je vždy plno šumů,
sémantických oklik, zvratů, chyb...
Není to však z nerozumu,
uměl by to říci líp.

Využívá prostě šance
žít z řečnické redundance.
Má-li jeho informace aspoň jeden bit,
nebude snad od diváků bit.

JIŘÍ ŽÁČEK

Lenivou chůzí sprintera se kryje,
pozornost konkurentů ukonejší,
aby na krátkých tratích poezie
byl ze všech našich běžců nejrychlejší.

IVAN KRAUS

Ironií vlídnou slyne,
vlohy ale má i jiné,
aforismy břitké plodí,
námět na hru nezahodí.

Komtur mezi humoristy,
respekt po právu má jistý;
ať se nám i sobě směje,
uchrání nás beznaděje -
starý kamarád mu přeje.

EDUARD SVĚTLÍK

Toužil psát poémy,
dramata, romány…
Byl to však pokaždé
boj předem prohraný.

S vážnými formami
je prostě na štíru,
tak tedy pěstuje
alespoň satiru.

JAN HUS

Usvědčen
navždy.

Z bludu?

Z pravdy!

DNEŠNÍ KACÍŘ

Oslnil lid výmluvností?
Věčné pravdy zábleskem?
Umlčte ho.

Na hranici?

Proboha ne,
potleskem!

Ostatní tvorba Eduarda Světlíka publikovaná v Divokém víně:
DV 67/2013: Němečtí epigramatici o umělecké tvorbě
DV 65/2013: Perný den
DV 64/2013: Překlad z tvorby německého kabaretiéra Otty Reuttera
DV 63/2013: Z cestovních reflexí
DV 62/2012: Církevní restituce a další
DV 61/2012: Ze satirického slovníku
DV 60/2012: Sedm jednou ranou
DV 58/2012: Výběr ze Satirického slovníku
DV 57/2012: Epigramy
DV 56/2011: Autorský rádius, Babyboxy a další
DV 55/2011: Hora Říp a další
DV 54/2011: Nomen omen, Parlamentní debata a další
DV 52/2011: Skousnete to? a další
DV 47/2010: Z německých epitafů
DV 46/2010: Epigraf, Co je bajka? a další
DV 45/2010: Antický básník, Poeta a další
DV 43/2009: Vojákův povzdech a další
DV 42/2009: V Modré mešitě v Istanbulu a další
DV 41/2009: Galerie mravů a nemravů a další
DV 40/2009: Původ žánrů, Rozpor a další