Eduard Světlík

SEDM JEDNOU RANOU…

AKCE

Chci znát názor filmového znalce,
zda je správné moje domnění,
že když režisér vykřikne: „Akce!“,
půjde o zlevněné umění.

EFEKT

Kdo v přehnané touze
chce být efektní,
plodí často pouze
díla defektní.

HLAS

Zná každý krásné, milé hlasy:
řeč milenky či dítěte;
tón vzpomínek na staré časy,
kdy bylo dobře na světě;
hlas domova či rodné vísky;
šum Vltavy či Botiče…
Však politikům, těm je vždycky
nejmilejší hlas voliče!

KRÁSA A PRAVDA

Pravda nemusí být krásná,
může být i ošklivá.
S krásou se to má však jinak:
ta musí být pravdivá.

NESMRTELNOST

Recept platný
pro autory některé:
kde nic není –
tam ani smrt nebere.

ŠPATNÁ POVĚST

Politici jsou určitě lepší,
než jak soudí lid.
Proč? Protože horší pověst
těžko mohou mít.

TEORIE A PRAXE

Slíbíme-li, že chceme dbát
na principy morální,
dejme pozor, ať to nejsou
sliby pouze orální.

NEBE, PEKLO, RÁJ…

Nabízím několik příkladů překladů či parafrází epigramů z knihy Deutsche Epigramme aus vier Jahrhunderten, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1980.

ADAM OLEARIUS, vl. jm. Ölschläger
1603 Aschersleben, † 1671 Gottorp
Korektor, cestovatel, překladatel perské literatury.

ZWEI LÄSTIGE DINGE

Zwei Dinge sind dir heimlich eine Last:
Wenn du viel Gut und wenn du gar nichts hast.

DVĚ OBTÍŽNÉ VĚCI

Dvě věci jsou nepříjemné, dá se stručně říct:
mít nadbytek majetku, anebo nemít nic.

DANIEL GEORG MORHOF
* 1639 Wismar, † 1691 Lübeck
Polyhistor, profesor a univerzitní rektor.

AUF EINEN UNTÜCHTIGEN REDNER

Du hast alles Volk bewegt, wie du zu reden angefangen.
Alle, die dich nur gehört, sind ohn Verzug davongegangen.

NESCHOPNÉMU ŘEČNÍKOVI

Tvoje slova hýbou lidmi, tvrdí domácí i cizí.
Vskutku! Sotva začneš mluvit, všichni velmi rychle mizí.

ANGELUS SILESIUS, vl. jm. Johannes Scheffler
1624 Wroclaw, † 1677 Wroclav
Dvorní lékař, kněz, člen františkánského řádu.

ICH BIN WIE GOTT, UND GOTT WIE ICH

Ich bin so groß als Gott, er ist als ich so klein;
Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sein.

JÁ A BŮH

Já jsem velký jako Bůh, Bůh je jak já malý.
Kéž bychom tu svoji míru oba vždycky znali.

IN DIR IST, WAS DU WILLST

Der Himmel ist in dir und auch der Höllen Qual:
Was du erkiest und willst, das hast du überall.

NEBE, PEKLO, RÁJ

Vím, že mám v sobě peklo i nebes nádheru.
Záleží proto jen na mně, co si pro život vyberu.

OHNE WARUM

Die Ros ist ohn Warum; sie blühet, weil sie blühet,
Sie acht’t nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet.

SAMA SEBOU

Růže se nikdy neptá proč, kvete uprostřed lidí,
rozkvete však i v samotě. Neptá se, kdo ji vidí.

DAS WERTESTE

Kein Ding ist auf der Welt so hoch und wert zu achten
Als Menschen, die mit Fleiß nach keiner Hoheit trachten.

NEJCENNĚJŠÍ VLASTNOST

Nic na světě není hodno tak velkého uznání a pocty
jako pracovitý člověk, jenž nestojí o vysoké posty.

SICH SELBST REGIEREN IST KÖNIGLICH

Ein Mensch, der seine Kräft und Sinne kann regiern,
Der mag mit gutem Recht den Königstitel führn.

SÁM SOBĚ VLÁDCEM

Kdo by všechny svoje síly a své vášně ovládal,
z toho by byl opravdový, nepřemožitelný král.

MÜLLER WILHELM
* 1794 Dessau, † 1827 Dessau
Gymnazijní profesor latiny a řečtiny, knihovník, básník.

DER SELIGSTE GLAUBE

Der seligste Glaub auf dieser Welt,
Der nur das glaubt, was ihm gefällt.

NEJLEPŠÍ VÍRA

Nejlepší bývá – tak už to chodí:
věřit jen tomu, co se nám hodí.

DIE NACHTIGALL

Dein Gesang, o Nachtigall, ist ein Wunder dieser Welt, Weil ihn keiner kann verstehn, und er jedem doch gefällt.

SLAVÍK

Nikdo sice neví, o čem slavík pěje,
přesto jeho píseň u srdce nás hřeje.

ARBEITSREGEL

Faulenz und schrei,
Du bekömmst für zwei.
Arbeit und schweige,
Dir bleibt die Neige.

LENOST A PRACOVITOST

Lenost s drzým pyskem
bývá odměněna ziskem.
Práci a mlčení
málokdo ocení.

RECHT UND LIEBE

Das Recht sagt: Jedem das Seine!
Die Liebe: Jedem das Deine!

PRÁVO A LÁSKA

Právo hlásá: chci mít svoje!
Láska říká: chci to tvoje!

Ostatní tvorba Eduarda Světlíka publikovaná v Divokém víně:
DV 67/2013: Němečtí epigramatici o umělecké tvorbě
DV 65/2013: Perný den
DV 64/2013: Překlad z tvorby německého kabaretiéra Otty Reuttera
DV 63/2013: Z cestovních reflexí
DV 62/2012: Církevní restituce a další
DV 61/2012: Ze satirického slovníku
DV 58/2012: Výběr ze Satirického slovníku
DV 57/2012: Epigramy
DV 56/2011: Autorský rádius, Babyboxy a další
DV 55/2011: Hora Říp a další
DV 54/2011: Nomen omen, Parlamentní debata a další
DV 52/2011: Skousnete to? a další
DV 48/2010: Jean Eiffel a další
DV 47/2010: Z německých epitafů
DV 46/2010: Epigraf, Co je bajka? a další
DV 45/2010: Antický básník, Poeta a další
DV 43/2009: Vojákův povzdech a další
DV 42/2009: V Modré mešitě v Istanbulu a další
DV 41/2009: Galerie mravů a nemravů a další
DV 40/2009: Původ žánrů, Rozpor a další