Helena Andresová

Čekání v tom

S tmou
Když mizí stíny jako krátké řádky
Dlouží se mi smrt

A já jsem dlužnicí

Velká obryně s obrysem ženy
U studně tiše sedící

***

V době kdy všichni ztichnou
Jak by je spojil olověný kruh

Zasáhne blesk
Blesk ze skla

Tvůrčí cit

Na Krchovského tvorbě vidím
Kudy nechci jít

Však neupřu mu slovo

Antracit

Smím dnes milovat

A protože vidím

Prach

Nevěřím stojícím havranům


Nevěřím letícím havranům

Ledové historie zmaru

S drápy pálivějšími nežli svíce

Síla mužské duše

Vyhazuji z tebe na chvíli
Tu strašlivou Moranu

Ve chvíli
V níž ochutnávám
Dvě kandované maliny na poušti

Ve chvíli
Kdy potřebuji výraz
Vyvěrající nad svůj stud

A všechny knihovny jsou zavřené

Porozumění

Na ruce mám bílé skvrny
Za ta léta
Co vroucí olej vřel a prskala
Horká voda

A za zády se vítr chvěl

Pokora

Pár básní napíšu a smažu
Vytvořím volný prostor

Bezbranný jako moje vášeň

Bezbranný jako moje oko

V ní

Osud

Co ženy nepřečtou
To odloží

Zatímco muži vezmou
Brýle

A ženě z rukou
Sirku

Odliv

Jsou ženy které jsou samy jak ostrovy
Bojující s živly
Ve skalách drží pevně své milé

***

Já budu tvoje milá
Až bude kůň na zbytku Tróje stát

Až budu oči dřevem zavírat

Individualita

Proč jsi mi poslala fotku
Cožpak nevím jak vypadáš
Což po těch letech
Jsem ztratil tvoji tvář
Se kterou usínám i vstávám
Že jsem sám jako ty
A výraz čím dál tím víc
Mívám dvojitý

Ostatní tvorba Heleny Andresové publikovaná v Divokém víně:
DV 35/2008: Faktor X, Tanec
DV 34/2008: Spleteni
DV 30/2007: Léto, Hladina, Vůně a další
DV 23/2006: Pravomoc noci, Listopad a další