Eva Machalická Tacchinardi

Večer

Řeka přeskakuje kameny;
v dálce hučí splav…
Na dvoře věší prádlo stařeny. -
Vítr ustrnul. Nehnou se

ani vlasy trav.

Slunce na západě hoří -
Voda odplula
tiše stavidly - až k moři.

Ostatní tvorba Evy Machalické Tacchinardi publikovaná v Divokém víně:
DV 30/2007: Večer
DV 28/2007: (Noc)