Jan Ariel Kocourek

JSEM MOŘE I LESA PLN

30. 6. 2011

Hromnice přišla pomaloučku k domu

hrom otevřel – prý nejsem v bytě

hrob – a v něm ležící dítě

harmonie se pousmála místo pláče

hráč – co nemá ku hře druhého toť hráče

hymnus nade zpěvy

a živá představivost v deníku té Evy

co neví – v čem je háček – slovní hříčka

dřevěná i betonová příčka

-

a osmahlá ňadra nedaleko

-

lehké je odkrýt duši

zvlášť té – které to sluší

30. 6. 2011

Chorvatské děvečky a děvy

chorály nade zpěvy

přítomnost podivného jara

-

z rána jsem roztoužená

jenom tak krátce – jako by prošlo kolem tisíc žen ještě s ochlupením

a já se změním

jednou nebudu už žena – budu sekvojí

co se nebojí

budu cypřišem za mojí hlavou

a budu konečně vysněnou sladkobolnou Prahou

30. 6. 2011

Zušlechtilost jitra

a prozvánění zvonu - u domu

je mi jak Kleopatře

zneuctěné jedem

autem zase někam jedem

tak strašně kratochvilně

a dům z kamene mi přihrává trochu okrasy

do krásy

-

do dechu Krasomily

-

jak ty jsi sladká – jako dřevo

poddajně krasomilná Evo

1. 7. 2011

Vydržet tlak omnipotentního zvuku

něco bere mne za ruku

za ňadra – tahá za pohlaví

říkám si – to se spraví

až tady nebudem

a vodou zkamenělé dřevo propustí všechny svoje ujařmené přízraky

-

tahle báseň je nadmíru delikátní

a její dehonestující vliv

staví na stůl pětici citrónových piv

tomu nebylo tak dřív

-

oběd zahnívá uprostřed těla

mění se v podivné degustační menu

co má jen pro hovnožrouty cenu

30. 6. 2011

Zub synka času

ohlodal pod sebou si větev

-

nádherná aproximace
-

i ty se mi zdáš

tak jako zdají se mi všechny moje děti

-

je tu někde blízko zapomnění

spíš moře - nežli řeka

-

a tvoje paže bijí mne

jako tehdy – jako vždycky

-

možná – že spím a sen je sadomasochistickým toť jevem

já jsem zase víc nežli ty tím vzácným dřevem – oleandrem

2. 7. 2011

Delikátní delikatesa

prochází se tělem

oči přitom svítí

je mi jak majoránce

jak patologické levanduli

oči přitom bulí

můj jazyk je magický

a demagogickou mám - - - prdelku

ty moje pravé oko lépe sviť – já chci se svézt na lelku

-

už nejsem tak rozpůlená psychotickou tezí

dnes nejsem ani na pomezí

dnes jsem jen oboustranně hladká

něžně chápající matka

2. 7. 2011

Tělem mi prošel kámen

byl černý jako černý lanýž

celou mne zevnitř ochladil

a vyšel ven bílý jako lanýž bílý

vše trvalo jen pouhou chvíli

-

jenom den – trval ten defekační sen

2. 7. 2011

Tělo jako skruž

kulaťoučké – bílé

-

tuk – co se klepe na okrajích

-

mořská voda z těla vyjedla mi sůl

jsem bez soli tak sladký

-

sedím na břehu a stydím se za ty vaky tuku
tělo mé touží po zvuku - vln

-

jsem moře pln

2. 7. 2011

Krása je neprodyšná

obzvlášť ta krása v kameni

nejsem neustálý

jsem jenom jemně nesvůj

a moře poblíž hltá moje slova

a žere souvětí

mezi mnou a mořem početí se odehrálo

moře mi dalo tolik málo

všechno mi vzalo – včetně dechu

jsem bezbranný a bezbarvý

jsem jen ležérně lenošivý

-

a moře se jen diví

2. 7. 2011

Kyprost se stala zvykem

schovaná za monotónním křikem

-

a sexualita tak narcistní

zase to téma tristní

a obsesní

a obsedantní

-

je to všechno marnost skrytá

jak žena tajně bitá

jak tajně bitý muž

a v rukou obou nůž

vidlička i lžička

pionýr i jiskřička

-

pionýr i pyjonýr

3. 7. 2011

Korpuletní nadýchanost těla

zcela ovládla rámec své vlastní nemohoucnosti

prý – že je tloušťka krásná

ve svém ukotvení

ve svém osvícení

ve svém ostýchání se

netradičně zvolený básník Rilke

zapadá zcela přesně do této harmonie

svou korpulentně rozbujelou touhou

psát krásné korpulentní básně

5. 7. 2011

Tuk opékaný ve výhni slunečního svitu

-

mám naprosto odlišnou zobrazovací schopnost

vidím fialové podivně rozpláclé toť ryby

a chybí mi typická vlastnost tučnolících

zachvívati se blahem při útocích slunečního predátora

-

chvěji se pouze v dešti

když kapky okusují tělo

to je mi blaze až blazeovaně

a tuk můj se mi vlní a pěkně se třese

když mi představivost hezky opečenou rybu k ústům nese

5. 7. 2011

Tělo obalené rosolovitým toť tukem

a já v předzítří ukotvená

jako krásně oplácaná žena

a je mi oboustranně dobře

je mi tak i tak

-

změna je v předsálí i v předzahrádce

-
jsme svůj – svůj tuk

svoje odtučnění

jsem změna – která vlastně není

jsem čistý zítřek – čisté včera

etcetera

6. 7. 2011

Nebezpečně plachý les

v něm pes

hledá lanýže

jež pak oblíže

6. 7. 2011

Lanýže k obědu

lanýže k večeři

moře se začeří

tělo se orosí

-

a smrt si kosičkou svou zakosí

7. 7. 2011

Mohutný olivovník spočinul v náruči dosti podivného superega

- matka prý je na vině
- otec poznal těžkost introjekce a i její lehkosti
- synku je to ku zlosti

a je těžké napsat těžkou báseň
obtěžkanou olejem a mátou

zas poprala se máma s tátou

a dcera se zasní – v této těžké básni

a až udeří pátá osudová hodina

semkne se opět nukleární rodina

16. 7. 2011

Na modré spočívá tu základ opevnění

ničí vina tady není

jen za rohem je skrytý blázen

(hlídá tam bazén plný vína)

a bezdomovectví se tu zapovídá

z malých okének vystrkují hlavy

mrtvé kočky s koťaty

a já ležím jak podťatý

pod smrkem kousek za domem

záchod si pletu s záhonem

a modré hořce krutě mi to dají znát

spadl jsem do nich bezděky již tolikrát

a hřiby přicházejí na zápraží

to mne zde asi nejvíc blaží

16. 7. 2011

Umístěn v místě lesoviště

je mi tu jako hřibu

nemá to chybu – jsem jen rozjitřen

něco jako pták – něco jako liška

strom a jeho výška mi připomíná hnát

jsem zpomalený – rozbratřený s městy

zmámily mne cesty – houštiny a hvozdy

jsem světloplachý – čirý

a bez příčiny mluvím si sám k sobě

to mluvení rozléhá se po lese – po louce i lučinách

jím kroupy – čočku – hrách

a konečně jsem vydefinoval si přesně slovo ÁCH

16. 7. 2011

Je zima i v tomto letní údobí

zvuk stráně rozchvívá mé skráně

a podoba sovy si se mnou zahrává

-

les zmítá domem

a na zápraží přišla velká žába

chvěji se před ní strachy

to sám Velký zavítal mi ku prahu

políčil jsem nástrahu

a radost odkoupila moje depresivní stavy

za třicet hřibů

-

podlehl jsem plísni v trámoví

a mám rozněžnělý hlas

-

klamavé lesy rostou dál

jednou jsem v centru jejich růstu stál

a dodnes mne z toho bolí pravá noha

-

asi jsem tehdy uzřel Boha

16. 7. 2011

Třes lesa dopadá i mé uskupení

je mi celostně - tak nonkonformně krásně

že básně vycházejí z mého ustrojení povrchem celého toť těla

a až mi duše zbělá odevzdám ji lesu

tam bude prodchnuta ocasy jezevců i parožím vysoké toť zvěře

hledím na květy neznámého keře

a vůně prostoupila moje chřípí

jsem tak konsternovaně nesvůj

nedokáži popsat onen stav

mám místo jedné tisíc parohatých hlav

16. 7. 2011

Jsem lesa pln

není zde ani zbla z těch vln

co u moře byly

jsem pohlcený lesem

já i moje tuky se jako sulc jen třesem

pod tíhou zdejšího toť lesa

pod tíhou smrkoví

nikomu smrk to nepoví

že jsem lesa pln

16. 7. 2011

Spoušť po zkáze

opilost mírná ze špatné slivovice

a dítě – co nejde blíž

na obou očích mříž

a les je ostnatý

jak ony mříže

-

není zde ani jedna z žen

co by mne obejmuly

zbyla tu malá ovce jen

ovečka přítulná
-

ovečka přítulná až běda

však tulil se k ní už můj děda

17. 7. 2011

Chalupo – lese nashledanou

vlk sestřelený jednou ranou

je mi tak úzkoprse

nezvládnutelný toť stav

a bolestivost zakousla se

do mé pravé půlky těla

nějaká cizí žena mi tělo ohlodává

je to tak všeobjímající pocit slasti

ta žena králičí má srst

já zapomněl jsem na smrt duše zcela

ta žena ukousla mi prst

žasnu – co ta bolest se mnou dělá

jsem najednou tak čistý

už chápu všechny masochisty

Ostatní tvorba Jana Ariela Kocourka publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: 26. 3. 2012, 27. 3. 2012
DV 61/2012: Ze sbírky QUETIAPIN
DV 59/2012: 1., 2., a další
DV 57/2012: Rok Invegy
DV 56/2011: Z hradu
DV 53/2011: O dvacetosmičce, O krásných psychotičkách a další